image 94799 25 v1

Podklady a skúsenosti s realizáciou ETICS na ETICS

Pri zhotovení nového ETICS na už existujúci ETICS je potrebné postupovať v súlade s platnými technickými a normatívnymi predpismi, ako aj detailne vypracovanou projektovou dokumentáciou, ktorej musí predchádzať dôkladná diagnostika existujúceho ETICS.
image 78389 25 v2

Zateplenie šikmej strechy nad krokvami

Zateplenie šikmých striech sa najčastejšie realizuje dvoma spôsobmi – zateplením medzi a pod krokvami alebo zateplením nad krokvami. Zateplenie nad krokvami pritom predstavuje spôsob, ako dosiahnuť energeticky úsporný štandard. Rozpätie medzi krokvami sa odporúča rozvrhnúť na …
image 67431 25 v1

Zateplenie šikmej strechy medzi krokvami

Pri plánovaní tepelnej izolácie šikmej strechy je najdôležitejšie zamerať sa na požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti, nemožno však zabúdať ani na požiarnu odolnosť a akustické vlastnosti. Kvalitná izolácia strechy si vyžaduje správny izolačný materiál a dostatočnú vrstvu tepelnej …
stabilizacia tepelnej izolacie v skladbe striech

Stabilizácia tepelnej izolácie v skladbe striech

Vďaka stále sa sprísňujúcim tepelnotechnickým požiadavkám dochádza k navýšeniu hrúbky tepelnej izolácie v obvodových konštrukciách, strechy nevynímajúc. Zväčšenie hrúbky izolácie so sebou prináša množstvo komplikácií. Predovšetkým v prípade šikmých striech. Umiestnením tepelnej izolácie do interiéru dochádza totiž k zmenšeniu …
technologicke limity zateplenia panelovych bytovych domov

Technologické limity zateplenia panelových bytových domov

Tepelnotechnické vlastnosti obvodových konštrukcií vo významnej miere ovplyvňujú energetickú náročnosť panelových bytových domov. V súčasnej stavebnej praxi dochádza však často k podceňovaniu dimenzovania tepelnoizolačných systémov.
Zateplenie šikmých striech minerálnovláknitými materiálmi

Zateplenie šikmých striech minerálnovláknitými materiálmi

Základom vhodného konštrukčného riešenia šikmej strechy obytného podkrovia je optimálne navrhnutá a vhodne zabudovaná tepelná izolácia a jej ochrana. Tieto požiadavky spĺňajú aj minerálnovláknité materiály vďaka svojej tepelnoizolačnej schopnosti, nehorľavosti a akustickej účinnosti.