Austrotherm Resolution Fasáda

Austrotherm Resolution® – Supertenká tepelná izolácia

Partneri sekcie:

Austrotherm Resolution® znamená koniec stiesneným priestorom. Je to moderný tepelnoizolačný materiál vyrobený z rezolovej tvrdenej peny. Vďaka extrémne dobrej tepelnoizolačnej hodnote v kombinácii s malou hrúbkou materiálu sa dajú využiť plochy, ktoré sa vzhľadom na nedostatok miesta doteraz nedali dobre zaizolovať. Pri súčiniteli tepelnej vodivosti (λD) = 0,022 W/(m.K) je Austrotherm Resolution® zárukou najrozsiahlejšej úspory miesta!

Inovačný tepelnoizolačný materiál

Austrotherm Resolution® bol vyvinutý v Rakúsku. Rezolová živica, pozostávajúca z bakelitu, sa zmieša s ďalšími komponentmi a vypení sa vo formách v tvare bloku, pričom vznikne rezolová tvrdená pena. Rozhodujúci pri výrobe je vznik úplne jemných pórov veľkosti len 100 – 300 μm. V týchto uzavretých mikropóroch vyplnených pentánom tkvie podstata vynikajúceho vysokovýkonného tepelnoizolačného materiálu Austrotherm Resolution®.

Najväčšou výhodou tejto inovačnej výrobnej technológie je extrémne dobrá tepelnoizolačná hodnota, ktorá prevyšuje o viac než 40 % tradičné tepelnoizolačné materiály.

porovnanie Resolution

Tepelnoizolačné dosky sa vyrábajú na báze najvyšších štandardov kvality a ich použitie v interiéri je neobmedzené. Austrotherm Resolution® je preukázateľne zdravotne nezávadný materiál. Práca s materiálom je jednoduchá. Dosky sa dajú bez problémov rezať ručnou pílou s jemným ozubením či ostrým nožom.

Protipožiarna odolnosť a tepelný odpor

Austrotherm Resolution® podľa normy EN 13501-1 spĺňa požiadavky protipožiarnej ochrany a neroztápa sa ani pri priamom účinku ohňa. Materiál dosahuje s hodnotou lambda 0,022 W/(mK) podľa EN 12667 už pri hrúbke tepelnej izolácie 120 mm rovnakú tepelnoizolačnú hodnotu ako tradičný expandovaný polystyrén s izolačnou hrúbkou 200 mm. (Podľa EN 13166 treba pripočítať 2 mW. Platí pre jadrový materiál.)

Pre mnohé aplikácie

Materiál má široké využitie. Možno ho použiť na zateplenie fasády, plochej i šikmej strechy, v podlahách a prispôsobí sa aj rôznym individuálnym potrebám.

Austrotherm house

Austrotherm Resolution® Fasáda v skratke:
– konštrukčná hrúbka systému ideálna na dosiahnutie štandardov pasívneho domu,
– o 3 – 5 % viac úžitkovej plochy vďaka veľmi štíhlym konštrukciám,
– rýchle a jednoduché spracovanie,
– nižšie náklady vďaka kratším kotviacim prvkom,
– vysoká miera dopadu svetla, menej ostenia pri oknách.

Resolution fasáda
Resolution fasáda |

Austrotherm Resolution® Plochá strecha v skratke:
– extrémne malá konštrukčná výška pri extrémne vysokej tepelnoizolačnej hodnote,
– jednoduché a rýchle spracovanie,
– minimálna hmotnosť, hustota 35 – 40 kg na m3,
– úspora nákladov na nízkej atike.

Austrotherm Resolution® Plochá strecha
Austrotherm Resolution® Plochá strecha |

Austrotherm Resolution® Šikmá strecha v skratke:
– extrémne malá hrúbka dosiek pri extrémne vysokej tepelnoizolačnej hodnote,
– eliminácia chybných konštrukčných detailov na šikmej streche,
– dlhá životnosť celej strešnej konštrukcie.

Austrotherm Resolution supertenká nadkrokvová izolácia šikmej strechy
Austrotherm Resolution supertenká nadkrokvová izolácia šikmej strechy |

Austrotherm Resolution® Podlaha v skratke:
– väčšia výška miestnosti vďaka extrémne malej konštrukčnej výške,
– rýchle a jednoduché spracovanie,
– flexibilné hrúbky 30 – 300 mm,
– kompatibilná so všetkými bežnými druhmi poterov.

Resolution podlaha
Resolution podlaha |

Austrotherm Resolution® Blok v skratke:
– vďaka revolučnej výrobe v tvare blokov sa z materiálu dajú vyrezať prírezy všetkého druhu, napr. tepelná izolácia parapetnej dosky, roletových boxov, jadrová izolácia sendvičových panelov, tepelná izolácia potrubí, izolácia klimatizačných jednotiek, dutín v kombinácii s tehlami a pod.
– veľmi nízka hmotnosť,
– vynikajúca možnosť prispôsobiť sa daným podmienkam.

Resolution Blok
Resolution Blok |

Viac informácií nájdete na austrotherm.sk.

ZDROJ: PR článok spoločnosti Austrotherm, s. r. o.