ASB Články na tému

eurofondy

Podniky môžu požiadať o nenávratné finančné príspevky na inštaláciu fotovoltických systémov, ktoré im pomôžu znížiť náklady na elektrinu. Z Operačného programu Kvalita životného prostredia je k dispozícii 10 miliónov eur. Projekty je nutné ukončiť do konca roka 2023.

Žiadatelia z radov organizácií štátnej správy, subjektov územnej samosprávy a ostatných subjektov verejnej správy sa môžu uchádzať o dotácie na realizáciu optimálnych opatrení, ktoré vyplývajú z energetického auditu. Realizáciou projektu musia dosiahnuť plánovanú úsporu vo výške minimálne 30 percent.

Sláva Štefancová -

Na obnovu 30 tisíc rodinných domov z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti sa pripravujú Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) aj banky. Zvýrazniť efekt obnovy rodinných domov by mohlo efektívne a transparentné nastavenie schémy a pripravenosť bánk na financovanie. Vyplynulo to z online podujatia, ktoré organizovala platforma Budovy pre budúcnosť (BPB) za účasti generálneho riaditeľa SAŽP a zástupcov bánk.

Z plánovaného čerpania na základe odporúčania ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie na rok 2021 vo výške 2,86 mld. eur bolo do konca augusta vyčerpaných zatiaľ 1,018 mld. eur, teda 35,55 %.