Obnova verejných budov

Pomoc zameraná na obnovu verejných budov príde už v lete. Vďaka eurofondom z Programu Slovensko

V lete sa môžeme dočkať systematickejšej obnovy verejných budov vďaka výzve zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Z Programu Slovensku budú vyčlenené aj financie pre pokračovanie projektu Zelená domácnostiam a novinkou bude pomoc pre podniky a verejný sektor v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) sprostredkuje európsku podporu zameranú na zlepšovanie energetickej efektívnosti, využívanie obnoviteľných zdrojov energie a rozvoj inteligentných energetických systémov v Programe Slovensko. Na tento účel je do roku 2029 vyčlenených viac ako 900 miliónov eur.

SIEA je popri ministerstvách jedinou implementačnou agentúrou v Programe Slovensko. „Našou prioritou je v lete sprístupniť pomoc zameranú na obnovu verejných budov a na jeseň pomoc pre podniky. Zároveň robíme všetko preto, aby v tom čase pokračoval aj náš úspešný projekt Zelená domácnostiam vo všetkých regiónoch. Podobným spôsobom s jednoduchou administratívou plánujeme poskytovať aj poukážky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov pre mikro, malé a stredné podniky,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.

V novom programovom období je pri využívaní európskych fondov kladený zvýšený dôraz na prvoradú úsporu energie, vnútorné prostredie budov a adaptačné opatrenia na zmenu klímy. Podmienky budú nastavené tak, aby podporené projekty „nespôsobovali významnú škodu“ a životné prostredie ovplyvňovali čo najmenej. Zmien však možno očakávať viac. Rozšíria sa formy podpory a jej zameranie.

K tradičných dopytovo orientovaným výzvam pribudnú takzvané integrované územné investície. V rámci nich si regióny určia priority a sami vyberú strategické projekty. Pri analýze možností, ako zvýšiť energetickú sebestačnosť a stabilitu, im budú pomáhať odborníci v regionálnych energetických centrách.

Pomoc pre podniky už nebude obmedzená len na priemyselnú sféru, ale budú ju môcť čerpať podniky zo všetkých sektorov. Po novom bude oprávnené aj financovanie prieskumných projektov pre geotermálnu energiu a plánovaná je aj podpora pre aktívnych spotrebiteľov a energetické komunity. Vôbec po prvýkrát od spustenia štrukturálnych fondov na Slovensku bude SIEA administrovať aj pomoc určenú pre podniky a verejný sektor v Bratislavskom samosprávnom kraji.

SIEA