zimna zahrada z dreva a drevohlinika
Galéria(10)

Zimná záhrada z dreva a drevohliníka

Partneri sekcie:

Ak počasie nedovoľuje tráviť čas v záhrade, je zimná záhrada ideálnou náhradou. Vďaka nej si možno vychutnávať prírodu a bezprostredný kontakt s ňou aj za nepriaznivého počasia, napríklad keď prší alebo fúka vietor. Zimná záhrada môže slúžiť ako obývačka, jedáleň, pracovňa, spálňa, kuchyňa, miestnosť na relaxovanie a sledovanie hviezd, bazénová časť či fitnescentrum.

02mirador big image
11mirador big image
10mirador big image
12mirador big image
09mirador big image
08mirador big image
07mirador big image
06mirador big image
Drevo či drevo kombinované s hliníkom (drevohliník) nachádza uplatnenie aj pri výstavbe zimných záhrad. Pri projektovaní zimnej záhrady je nevyhnutné brať do úvahy jej budúce využitie – uskladňovanie rastlín a kvetov počas zimnej sezóny, nevykurovaný priestor na posedenie, ktorý možno využívať len v letnom období, alebo vykurovaný priestor s celoročnou využiteľnosťou, čím sa zo zimnej záhrady stáva ďalšia plnohodnotná miestnosť domu.

Ak sa budúcemu využitiu neprikladá potrebný význam už pri príprave a spracovaní projektu, ľahko sa môže sťať, že zimná záhrada nebude plniť požadovaný účel. Návrh by mala realizovať odborne zdatná firma, ktorá má za sebou už viacero ­realizácií a vie odporučiť špecifické riešenie. Každá zimná záhrada predstavuje tvarový a priestorový originál.

Pri výbere zimnej záhrady je veľmi dôležité brať do úvahy jej situovanie na svetové strany. Každá zo svetových strán má prednosti, ktoré treba využiť, ale aj nevýhody, ktoré sa však dajú riešiť. Keďže zimnou záhradou sa rozumie miestnosť so zasklenou strechou a veľkými zasklenými plochami v bočných stenách, jej samotné umiestnenie neurčuje kategoricky svetelné pomery. Ak investor plánuje zimnú záhradu využívať ako pracovný priestor alebo na tvorivú umeleckú činnosť, odporúča sa záhradu orientovať na severnú stranu. Severná strana je totiž charakteristická vyrovnanými svetelnými podmienkami. Situovanie zimnej záhrady na severnú stranu však zvyšuje nároky na tepelnoizolačné vlastnosti zasklenia. Preto sa odporúča použiť izolačné trojsklo. Nevyhnutnosťou je aj zabezpečenie vhodného vykurovania priestoru. Na druhej strane však nie je nutné navrhovať tieniacu techniku, čím sa bilancia tepelných tokov vyrovnáva.
Najvýhodnejšia poloha na umiestnenie zimnej záhrady je na východnej strane. Prvé ranné slnečné lúče po nočnom ochladení zimnú záhradu príjemne prehrejú. Rastliny sa v takomto prostredí cítia dobre, nie je potrebné ani tienenie.

Vo väčšine prípadov sa možno stretnúť s orientovaním zimnej záhrady na južnú stranu. Nevýhodou tejto orientácie sú vysoké tepelné zisky počas letných mesiacov, s čím súvisí nutnosť návrhu efektívneho spôsobu tienenia a treba zabezpečiť dostatočný počet otváracích, respektíve posuvných výplní otvorov. Najväčšie prehrievanie vzduchu však nastáva v zimných záhradách postavených na západnej strane.
Na interiérovú teplotu má zároveň veľmi veľký vplyv aj správny výber podlahovej krytiny. Odporúča sa používať svetlejšie odtiene. Pri veľmi tmavých odtieňoch podlahy sa teplota výrazne zvyšuje, a tým aj náklady na ochladzovanie priestoru. V zle navrhnutej zimnej záhrade môže vnútorná teplota prekročiť aj hodnotu 60 °C.

Dôraz treba klásť aj na výber vhodného typu zasklenia strechy a stien. Pri orientovaní zimnej záhrady na západ alebo juhozápad, sa musí použiť tmavšie, dokonca takzvané zrkadlové zasklenie, ktoré znižuje prestup slnečného žiarenia.

Na zasklenie strechy zimnej záhrady sa používa kombinované bezpečnostné sklo. Horné sklo musí byť vždy kalené, aby sa v prípade rozbitia roztrieštilo na malé kúsky s tupými hranami. Pri kontakte s kožou tak nedôjde k porezaniu. Spodné sklo sa skladá z dvoch 3-milimetrových lepených skiel. Medzi ne sa vkladá minimálne jedna bezpečnostná fólia.

Netreba však zabúdať ani na správne tienenie zimných záhrad, ktoré sa odporúča osadiť vždy z exteriérovej strany zasklenej steny. Na strechu možno použiť markízu a na steny horizontálne žalúzie.

Vetranie a výmena čerstvého vzduchu sa dá zabezpečiť otvorením okna alebo aktívnym vetraním pomocou inteligentného systému. Systém umožňuje nastaviť požadovanú teplotu a vlhkosť v miestnosti, ako aj automatickú reguláciu nasávania chladného a čistého vzduchu cez aktívne mriežky osadené v spodnej časti zasklenej fasády. Cez strešný ventilátor sa tento vzduch exportuje smerom von do exteriéru.

V prípade zimných záhrad sa nesmie zabudnúť ani na optimálne vyriešenie vstupu. Zimná záhrada totiž neslúži len na pobyt v nej, ale aj ako prechodová miestnosť medzi interiérom a exteriérom. Na tento účel sa odporúča použiť otváracie dvere, skladacie, takzvané harmonikové dvere, sklopno-posuvné dvere alebo posuvné bezbariérové dvere, ktoré sa nazývajú aj HS portál. Ak sa dvere nenavrhnú už v projekte, je ich dodatočné zabudovanie technologicky náročné a v niektorých prípadoch aj nemožné.

Záver
Zimná záhrada spája ľudí s prírodou. V dnešnom uponáhľanom svete tak prispieva k vytváraniu domácej pohody. Drevohliník dáva v interiéri vyniknúť kráse prírodného dreva, ktoré je zároveň z exteriérovej strany optimálne chránené proti poveternostným vplyvom. Z vonkajšej strany je totiž okenný profil opláštený hliníkovou kapotážou. Hliníkový profil má hrúbku 2 mm a je povrchovo upravený eloxovaním, respektíve možno zvoliť akýkoľvek farebný odtieň podľa stupnice RAL.

TEXT: Dušan Svetlík
FOTO: MIRADOR

Dušan Svetlík je obchodným riaditeľom firmy, ktorá vyrába drevené a drevohliníkové okná značky MIRADOR.

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.