Brána mieru do sveta hospicu

Brána mieru do sveta hospicu

Idea realizovať zariadenie sociálnej starostlivosti v bratislavskej časti Ružinov sa zrodila už pri koncipovaní miestneho cirkevného centra v roku 1991. Investor, Rímskokatolícky farský úrad Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul v Prievoze, včlenil okrem kostola a iných objektov do …
Lisztova záhrada

Lisztova záhrada

Rekonštruovaná Univerzitná knižnica v Bratislave už vyše roka slúži svojmu účelu. Málokto však tuší, že tento komplex skrýva pre návštevníkov ešte ďalšie prekvapenia. K takým patrí aj dôležité skladové zázemie s Lisztovou záhradou a známym …