Partneri sekcie:

Veľký prehľad hydroizolačných náterov a stierok

Na účinnú hydroizoláciu stavebných konštrukcií vystavených vode (aj tlakovej) sú vhodné tekuté flexibilné dvojzložkové hydroizolácie na cementovej báze.

Pred začatím hydroizolačných prác sa musí jasne stanoviť predpokladané budúce zaťaženie stavebných konštrukcií vodou. Spôsob nanášania hydroizolácie a výsledná hrúbka hydroizolačnej vrstvy závisí od stupňa namáhania a odporúčaní výrobcu.

Podklad musí byť nezamrznutý, pevný, bez voľných častíc a ďalších znečistení. Z podkladu je potrebné odstrániť vodoodpudivé zvyšky (napr. separačný olej, farby). Odporúča sa očistenie podkladu vysokotlakovým umytím vodou alebo opieskovaním. Znečistenie, vrstvy s nedostatočnou priľnavosťou, všetky nátery, maľby a nesúdržné vrstvy je možné očistiť mechanicky.

Rohy musia byť zaoblené a žľaby zaokrúhlené. Pri tlakovej vode musí železobetón zodpovedať STN EN 206-1. Murivo a iné podklady nesmú pri tlakovej vode vykazovať trhliny väčšie ako 1 mm. Keďže ide o dvojkomponentovú hydroizoláciu, je potrebné pred hydroizolačnými prácami zložku A zmiešať so zložkou B podľa pokynov výrobcu. Zmes sa mieša nízkootáčkovým miešadlom, až kým nevznikne homogénna zmes bez hrudiek.

Tekutú hydroizoláciu je možné nanášať štetcom, valčekom, hladidlom alebo striekaním. Spôsob nanášania jednotlivých vrstiev a technologické prestávky medzi jednotlivými výrobcami sa riadia technickým predpisom výrobcu. Na miestach dilatačných škár, „pracujúcich“ prasklín, do rohov a kútov sa odporúča umiestniť izolačný pás.

ST Line Tekutá lepenka 2K hydroizolácia

Vlastnosti a použitie
Trvalopružný dvojzložkový hydroizolačný náter na báze disperzie a zmesi modifikovaných prísad s cementom. Po vytvrdnutí vytvára hydroizolačnú membránu. Určený na hydroizoláciu základov, pod obklady a dlažby, hydroizoláciu balkónov, lodžií, terás, bazénov, pivničných priestorov, oporných stien. Vhodný na izoláciu stavieb s nízkym radónovým indexom. Vysoká priľnavosť k stavebným materiálom, na vodorovné aj zvislé plochy, vhodný na nadzemné a podzemné aplikácie, novostavby a rekonštrukcie, vysokoflexibilný, vysokoodolný proti vode, trvalopružný, odolný proti poveternostným vplyvom, mrazu, chlórovanej a tlakovej vode.

Spotreba
1,5 kg/m2 (2 nátery, stekajúca voda), 2 až 3 kg/m2 (3 nátery, tlaková voda)

Balenie
Plastové vedro: 7, 14 a 21 kg

Orientačná cena
21,90 €/7 kg + 3 m pás v cene, 41,90 €/14 kg + 6 m pás v cene, 60,60 €/21 kg + 9 m pás v cene

Predajca
Stavmat stavebniny

ST Line Tekutá lepenka 2K hydroizolácia
ST Line Tekutá lepenka 2K hydroizolácia 

Mapelastic Smart

Vlastnosti a použitie
Dvojzložková veľmi pružná cementová zmes určená na vodotesné ošetrenie betónových povrchov, ako napr. základov, oporných múrov, balkónov, kúpeľní, bazénov a ako ochrana proti agresívnym vplyvom prostredia. Nanáša sa štetcom alebo valčekom. Určená na ochranu nových betónových konštrukcií alebo povrchov opravených reprofilačnými maltami, omietok s mikrotrhlinami a cementových povrchov, ktoré sú vystavené vibráciám a na ktorých môžu vznikať trhliny. Vodotesná ochrana vodohospodárskych stavieb, ako sú napr. kanalizačné stoky, priehradné hrádze, plavecké bazény, nádrže, zásobníky, balkóny a terasy. Vodotesná ochrana povrchov s nepravidelnými tvarmi.

Spotreba
Približne 1,6 kg/m2 na 1 mm hrúbky (aplikácia štetcom alebo valčekom), približne 2,2 kg/m2 na 1 mm hrúbky (aplikácia striekaním)

Balenie
Súprava, 30 kg (20 kg vrece, 10 kg plastový kanister)

Orientačná cena
198,06 €/30 kg

Výrobca
Mapei

Mapelastic Smart
Mapelastic Smart 

Cemelastik EX hydroizolácia bazénová – tlaková 2K (HT2K)

Vlastnosti a použitie
Hydraulicky veľmi rýchlotuhnúca hydroizolačná stierka určená priamo pod keramický obklad. Vhodná na utesňovanie stavieb vo vnútorných aj vonkajších priestoroch, napr. vonkajšie steny pivníc, základov, nádrží, stenových a podlahových plôch vo vlhkých a mokrých častiach stavebných konštrukcií. Určená predovšetkým na rýchlu izoláciu bazénov a do zhoršených klimatických podmienok v exteriéri. Rýchla a ľahká spracovateľnosť, vysoká priľnavosť na podklad. Veľmi rýchle vytvrdnutie – pochôdzna a možnosť obkladať po 4 hodinách. Vodonepriepustná proti tlakovej vode až do 50 m vodného stĺpca, premosťuje trhliny do 2,5 mm, odolná proti mrazu, starnutiu a UV žiareniu.

Spotreba
Približne 1,25 kg/m2 na 1 mm hrúbky

Balenie
Plastové vedro, 10 kg

Orientačná cena
66 €/10 kg

Výrobca
Cemix

Cemelastik EX hydroizolácia bazénová
Cemelastik EX hydroizolácia bazénová – tlaková 2K (HT2K) 

webertec Superflex D24

Vlastnosti a použitie
Reaktívna tuhnúca vysokoflexibilná dvojzložková tesniaca stierka vhodná na vonkajšiu izoláciu stien v styku so zemou: pivničné steny, podlahové dosky, základy, stropy podzemných garáží, na utesnenie pracovných a stykových škár vodonepriepustných betónových stavebných dielov, na dodatočnú vonkajšiu hydroizoláciu stavby na existujúcich vrstvách bitúmenovej izolácie, na izoláciu mokrých a vlhkých priestorov, balkónov a terás, na všetky minerálne podklady. Zároveň je určená na bodové alebo celoplošné lepenie polystyrénových platní a izolačných platní z minerálnych vlákien. Prekrývajúca trhliny, odolná proti dažďu a tlakovej vode, ľahká spracovateľnosť, prekrýva trhliny do 2 mm, odolná proti mrazu, starnutiu a UV žiareniu.

Spotreba
3,5 kg/m2 (beztlaková izolácia), 4,5 kg/m2 (tlaková izolácia)

Balenie
Plastové vedro, 24 kg

Orientačná cena
5,88 €/kg, 141,12 €/24 kg

Výrobca
Saint-Gobain Weber

webertec Superflex D24
webertec Superflex D24 

Tekutá lepenka

Vlastnosti a použitie
Dvojzložkový, trvalopružný hydroizolačný náter na báze disperzie a zmesi modifikovaných prísad s cementom. Vhodný na izoláciu stavieb s nízkym radónovým indexom. Po vytvrdnutí vytvára hydroizolačnú membránu. Určený na hydroizoláciu základov stavieb (pozor na prerezanie murivom), bazénov, balkónov, terás a lodžií, nádrží na úžitkovú vodu, pod obklady a dlažby, na izoláciu pivničných priestorov, oporných stien. Vhodný aj do skladby vykurovaných podláh, pod a nad vykurovacie médium. Vysoká priľnavosť na vodorovné a zvislé plochy, odolný proti vode (aj tlakovej), poveternostným vplyvom a mrazu. Určený do interiéru a exteriéru.

Spotreba
1,5 kg/m2 (2 nátery, stekajúca voda), 2 až 3 kg/m2 (3 nátery, tlaková voda)

Balenie
Plastové vedro, 7, 14 a 21 kg

Orientačná cena
24,41 €/7 kg, 46,86 €/14 kg, 69,31 €/21 kg

Výrobca
Den Braven

Tekutá lepenka
Tekutá lepenka 

Ceresit Elastická tesniaca malta CR 166

Vlastnosti a použitie
Dvojzložková elastická tesniaca malta na izolovanie stavieb a stavebných dielcov proti vode. Určená na izolovanie minerálnych podkladov neobsahujúcich soli proti vlhkosti a vode. Na použitie v interiéri aj exteriéri, na podklady kritické aj stále. Vhodná na izolovanie balkónov, terás, mokrých priestorov, základového muriva, nádrží na vodu v čistiarňach odpadových vôd, septikov, vnútra bazénov a nádrží na vodu (aj pitnú) s hĺbkou do 50 m. Odolná proti pôsobeniu vlhkosti z negatívnej strany. Spomaľuje proces karbonatácie a tým chráni betón a železobetón pred poškodením vplyvom atmosférických zrážok. Vodotesná, mrazuvzdorná, so schopnosťou preklenutia trhlín v podklade.

Spotreba
Približne 2,4 kg/m2 na 2 mm hrúbku (izolovanie proti vlhkosti), približne 3 kg/m2 na 2,5 mm hrúbku (izolovanie proti vode), približne 3,6 kg/m2 na maximálnu hrúbku 3 mm (izolovanie proti tlakovej vode)

Balenie
Papierové vrece, 24 kg (zložka A), plastový kanister, 8 kg (zložka B)

Orientačná cena
100,40 €/balenie (zložka A + zložka B)

Výrobca
Henkel

Ceresit Elastická tesniaca malta CR 166
Ceresit Elastická tesniaca malta CR 166 
TEXT: Andrea Dingová v spolupráci s jednotlivými firmami
FOTO: archív firiem

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 5/2018.