Partneri sekcie:

Veľký prehľad škárovacích mált

Výber škárovacej malty závisí od typu obkladového prvku, ako aj od šírky škáry. Zároveň je potrebné zohľadniť aj priestor, v ktorom sa dlažba či obklad nachádza.

Pred škárovaním musí byť lepidlo, do ktorého je uložená dlažba alebo obklad, dostatočne vyschnuté a vytvrdnuté. Škáry a hrany dlažby alebo obkladu je potrebné očistiť od zvyškov lepidla. Očistené okraje obkladového prvku sa odporúča navlhčiť vodou.

Škárovacia malta sa pripraví zmiešaním suchej zmesi s predpísaným množstvom vody. Mieša sa nízkootáčkovým miešadlom, až kým nevznikne homogénna zmes bez hrudiek. V prípade, ak to predpisuje výrobca, nechá sa chvíľu odležať a opätovne sa dôkladne premieša.

Pripravená zmes škárovacej malty sa nanáša do škár medzi obkladovými prvkami gumenou stierkou tak, aby boli škáry úplne zaplnené a nevznikali dutiny. Škárovaciu maltu sa odporúča nanášať v diagonálnom smere na škáry. Po krátkom zaschnutí sa odstráni prebytočné množstvo škárovacej malty vlhkou špongiou, ktorú je potrebné často čistiť vo vode.

Povlak vytvorený na povrchu obkladových prvkov sa po úplnom zaschnutí škárovacej hmoty odstráni suchou handrou. Neodporúča sa škárovať plochy veľmi prehriate alebo priamo vystavené slnečným lúčom. Po vyškárovaní je potrebné plochy chrániť pred poveternostnými vplyvmi.

ST line škárovacia hmota

Vlastnosti a použitie
Špeciálna cementová, polymérmi modifikovaná škárovacia malta s obsahom špeciálnych hydrofobizačných prísad (technológioa DropEffect®), na výplň škár do 6 mm, trieda CG2WA podľa EN 13888. Určená na škárovanie obkladových prvkov z keramiky (dvakrát vypaľované, jedenkrát vypaľované, klinker, porcelán atď.), terakoty, kameňa (prírodný kameň, mramor, žula, aglomeráty atď.), sklenenej mozaiky a mozaiky z mramoru, v interiéri aj v exteriéri.

Vhodná aj na škárovanie obkladových prvkov v priemyselných prevádzkach, kde sa nepožaduje odolnosť proti chemickým látkam (garáže, sklady a pod.). Škárovacia malta je vodoodpudivá, s dobrou pevnosťou v tlaku a ťahu pri ohybe, mrazuvzdorná, s hladkým a kompaktným povrchom, s veľmi dobrou odolnosťou proti obrusovaniu, nízkym zmrašťovaním a dobrou odolnosťou proti kyselinám.

Balenie
Papierové vrece, 2 a 5 kg

Orientačná cena
7,99 €/5 kg

Predajca
Stavmat stavebniny

ST line škárovacia hmota
ST line škárovacia hmota