Partneri sekcie:

Rýchla obnova balkóna (pracovný postup)

Pri konštrukciách, ktoré môžu prísť do kontaktu s vodou (balkóny, terasy), sa odporúča realizovať spádovú vrstvu.

06 | Balkónový profil

Vyzretá spádová vrstva sa napenetruje. Po obvode balkónovej konštrukcie sa osadia do prvej vrstvy hydroizolačnej stierky balkónové profily. Na utesnenie stykov podlaha – stena, resp. dilatačných škár v podklade sa použije hydroizolačná páska.

06 | Balkónový profil
06 | Balkónový profil | Zdroj: Baumit v spolupráci so Stavmat Stavebniny

07 | Prvá vrstva hydroizolačnej stierky

Obsah vreca s hydroizolačnou stierkou sa rozmieša s vodou (5,85 l vody/18 kg vrece) nízkootáčkovým elektrickým miešadlom na homogénnu zmes bez hrudiek (približne 3 min.). Čerstvá zmes sa nanesie zubovým hladidlom (6 mm). Prvá vrstva hydroizolačnej stierky sa nanesie celoplošne v hrúbke max. 1 mm.

07 | Prvá vrstva hydroizolačnej stierky
07 | Prvá vrstva hydroizolačnej stierky | Zdroj: Baumit v spolupráci so Stavmat Stavebniny

08 | Styk stierky a balkónového profilu

Styk prvej vrstvy hydroizolačnej stierky a odkvapového profilu sa prekryje butylkaučukovou samolepiacou páskou, ktorou sa upevní a utesní balkónový profil.

08 | Styk stierky a balkónového profilu
08 | Styk stierky a balkónového profilu | Zdroj: Baumit v spolupráci so Stavmat Stavebniny

09 | Druhá vrstva hydroizolačnej stierky

Približne po 2 hod. sa nanesie druhá vrstva hydroizolačnej stierky tak, aby celková hrúbka vrstvy bola min. 2 mm. Druhá vrstva stierky musí celoplošne zakryť prvú vrstvu vrátane tesniacich a balkónových pások.

09 | Druhá vrstva hydroizolačnej stierky
09 | Druhá vrstva hydroizolačnej stierky | Zdroj: Baumit v spolupráci so Stavmat Stavebniny

10 | Kladenie dlažby

Po 24 hod. sa na pripravený podklad nalepí dlažba kombinovanou metódou lepenia Buttering – Floating, teda lepidlo sa nanesie na povrch určený na obkladanie aj na rubovú stranu dlažby.

10 | Kladenie dlažby
10 | Kladenie dlažby | Zdroj: Baumit v spolupráci so Stavmat Stavebniny

11 | Škárovanie dlažby

Položená dlažba sa po vyschnutí lepidla (min. 24 hod.) vyškáruje. Škárovacia malta sa vtlačí do škár gumenou stierkou, ktorá sa ťahá diagonálne na dlažbu. Vyškárovaná plocha sa približne po 5 až 15 min. umyje čistou vodou a mäkkou špongiou.

11 | Škárovanie dlažby
11 | Škárovanie dlažby | Zdroj: Baumit v spolupráci so Stavmat Stavebniny
spracované z podkladov firmy Baumit v spolupráci so Stavmat Stavebniny

Článok bol publikovaný v časopise Stavebné materiály 02/2021.