Rýchla obnova balkóna (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Pri konštrukciách, ktoré môžu prísť do kontaktu s vodou (balkóny, terasy), sa odporúča realizovať spádovú vrstvu.

Detail obnovy balkóna

1 | Podkladový betón
2 | Základný náter Baumit Grund
3 | Spádová vrstva Baumit FlexBeton
4 | Lepiaca malta Baumit Baumacol FlexTop/FlexTop Speed
5 | Izolačné dosky Baumit Izolačne dosky Uni
6 | Odkvapový profil Baumit Balkónový profil
7 | Samolepiaca páska Baumit Balkónová páska
8 | Hydroizolačná páska Baumit Baumacol Tesniaca páska
9 | Hydroizolačná stierka Baumit Baumacol Protect
10 | Trvale pružný polyuretánový tmel
11 | Škárovacia malta Baumit Baumacol PremiumFuge
12 | Keramická dlažba

Detail obnovy balkóna
Detail obnovy balkóna | Zdroj: Mgr. art. Ján Malík

Čo budete potrebovať

SYSTÉM BAUMIT UNI

 • Penetračný náter
  Baumit Grund
  spotreba: približne 0,15 kg/m2, plastové vedro 5 a 10 kg, 5 kg = 28,20 €
 • Lepiaca malta
  Baumit Baumacol FlexTop
  spotreba: približne 3 kg/m2, papierové vrece 25 kg = 14,25 €
  alebo
  Baumit Baumacol FlexTop Speed
  spotreba: približne 3 kg/m2, papierové vrece 25 kg = 26,40 €
 • Tepelnoizolačné dosky
  Baumit Izolačné dosky UNI
  rozmer: 1 300 × 600 mm (hrúbka: 4 a 6 mm), 2 600 × 600 mm – hrúbka nad 10 mm vrátane
 • Sklotextilná mriežka
  Baumit StarTex
  spotreba: 1 bm/m2 plochy, rozmer oka: približne 4 × 4 mm, kotúč 10 a 50 bm, 10 bm = 11,22 €
 • Hydroizolačná stierka
  Baumit Baumacol Protect
  spotreba: približne 1,5 kg/m2/mm hrúbky, papierové vrece 18 kg = 109,08 €
 • Odkvapový profil
  Baumit Balkónový profil
  hrúbka: 1,3 mm, dĺžka: 2,5 m, balenie: 15 až 30 bm, bm = 18 €
 • Butylkaučuková samolepiaca páska
  Baumit Balkónová páska
  dĺžka 20 m, kotúč = 36 €
 • Hydroizolačná páska
  Baumit Baumacol Tesniaca páska
  kotúč, 10 m = 21,60 €
  Baumit Baumacol Tesniaca páska – roh
  vonkajší, ks = 5,52 €
  Baumit Baumacol Tesniaca páska – roh
  vnútorný, ks 5,52 €
 • Škárovacia malta
  Baumit Baumacol PremiumFuge
  spotreba: 0,5 až 0,9 kg/m2 (podľa typu obkladu), plastové vedro 2 kg (podľa zvolenej farebnosti odtieňa) od 4,54 €
  5 kg (podľa zvolenej farebnosti odtieňa) od 9,12 €
  4 vrecká á 5 kg v škatuli, 20 kg (podľa zvolenej farebnosti odtieňa) od 19,44 €
 • Náradie
  zbíjačka,
  murárska štetka,
  valček,
  elektrické miešadlo s nízkymi otáčkami,
  zubová stierka,
  oceľové hladidlo,
  vodováha,
  murárska lyžica,
  gumená stierka,
  špongia,
  plastová nádoba,
  gumené kladivo 

POZOR!

Spádová vrstva
Pri konštrukciách, ktoré môžu prísť do kontaktu s vodou (balkóny, terasy), sa odporúča realizovať spádovú vrstvu. Odporúčaný minimálny spád smerom od zvislej konštrukcie je 2 %. Spádovú vrstvu možno vytvoriť pomocou rýchlotvrdnúcej vyrovnávacej malty alebo pomocou spádového betónu.

01 | Odstránenie pôvodných vrstiev

Z balkónovej dosky sa odstránia všetky nášľapné vrstvy až na nosnú konštrukciu.

01 | Odstránenie pôvodných vrstiev
01 | Odstránenie pôvodných vrstiev | Zdroj: Baumit v spolupráci so Stavmat Stavebniny

02 | Penetrácia podkladu

Na podklad očistený od prachu sa celoplošne nanesie maliarskou štetkou alebo maliarskym valčekom penetračný náter a nechá sa dostatočne zaschnúť (na nasiakavých podkladoch 15 min., na nenasiakavých 12 hod.).

02 | Penetrácia podkladu
02 | Penetrácia podkladu | Zdroj: Baumit v spolupráci so Stavmat Stavebniny

03 | Spádová vrstva

Pomocou rýchlotvrdnúcej vyrovnávacej malty sa vytvorí spádová vrstva. Obsah vreca sa rozmieša v nádobe s vodou nízkootáčkovým elektrickým miešadlom na homogénnu zmes bez hrudiek (približne 3 min.). Čerstvá zmes sa nanesie na podklad oceľovým hladidlom a zarovná sa. Nechá sa min. 4 hod. schnúť.

03 | Spádová vrstva
03 | Spádová vrstva | Zdroj: Baumit v spolupráci so Stavmat Stavebniny

TIP

PROGRESÍVNE SYSTÉMY
Na stavebnom trhu sú v súčasnosti na obnovu balkónov, lodžií a terás dostupné systémy, ktoré využívajú progresívne materiály. Tie umožňujú minimalizovať celkovú hmotnosť, hrúbku vrstiev a čas realizácie. Medzi ne patrí aj použitý tepelnoizolačný systém v postupe.

Tepelnoizolačnú vrstvu tohto systému vytvára tepelnoizolačná doska z extrudovaného polystyrénu s obojstrannou povrchovou úpravou vodoodolnou cementovou hmotou. Pred jej uložením je potrebné odstrániť z balkóna pôvodné nášľapné vrstvy až na nosnú konštrukciu.

NALEPENIE IZOLAČNEJ DOSKY
Pri lepení izolačných dosiek naneste lepiacu maltu na podklad aj na rubovú stranu tepelnoizolačnej dosky. Kontaktná plocha lepidla má byť vačšia ako 90 %. Potom izolačnú dosku celoplošne pritlačte a vyrovnajte do požadovanej polohy.

04 | Nalepenie izolačných dosiek

Na spádovú vrstvu sa nalepia kombinovanou metódou Buttering – Floating, lepiaca malta sa nanesie na podklad aj na celú plochu rubovej strany tepelnoizolačnej dosky.

04 | Nalepenie izolačných dosiek
04 | Nalepenie izolačných dosiek | Zdroj: Baumit v spolupráci so Stavmat Stavebniny

05 | Vystuženie stykov dosiek

Styky jednotlivých tepelnoizolačných dosiek sa vystužia sklotextilnou mriežkou so šírkou min. 200 mm (100 mm od styku dosiek na každú stranu), ktorá sa vloží do čerstvej vrstvy lepiacej malty a následne sa pás sklotextilnej mriežky zatrie ďalšou vrstvou lepiacej malty.

05 | Vystuženie stykov dosiek
05 | Vystuženie stykov dosiek | Zdroj: Baumit v spolupráci so Stavmat Stavebniny