Partneri sekcie:

Sadrokartónové priečky – nový trend už aj na Slovensku…

sadrokartonove priecky novy trend uz aj na slovensku...

Sadrokartón ako priečka neustále naráža na bariéru predsudkov a neochvejnú tradíciu murovaných stien, ktorá sa formovala na Slovensku po stáročia. Pre svoju rýchlu a suchú výstavbu bol považovaný len za „provizórnu“ priečku. Postupná zmena v jeho vnímaní však prichádza už aj k nám.

Kým v zahraničí je sadrokartón v bytovej výstavbe dlhodobo samozrejmosťou, na Slovensku sa naň pozeráme cez prsty. Napriek tomu investori siahajú po sadrokartóne v úlohe medzibytvej i vnútrobytovej priečky čoraz častejšie už aj u nás. Túto tendenciu obhajujú výpočtom jeho pozitívnych vlastností od paradoxne lepších akustických vlastností cez rýchlosť výstavby až po budúcu väčšiu flexibilitu zmeny dispozície. Sadrokartón sa tak stáva jednou z aktuálnych tém v bytovom stavebníctve. Aký je váš názor? Napíšte nám.

Odborníci nenamietajú

Z hľadiska akustiky bytov sadrokartónové priečky plnohodnotne nahrádzajú klasické, t. j. murované typy priečok a v mnohých prípadoch akustické vlastnosti murovaných priečok prevyšujú, čo samozrejme závisí od typu a skladby konštrukcie. Pri rovnakej hrúbke môžu mať lepšie zvukovoizolačné vlastnosti ako murované priečky. Dokážu zlepšiť zvukovoizolačné vlastnosti, čo znamená, že tieto systémy sa veľmi často využívajú napríklad na zlepšenie existujúceho stavu konštrukcie.

Ak by sme sadrokartónové priečky hodnotili z hľadiska akustiky, nie je podľa môjho názoru žiadny problém. Problém nastáva skôr z hľadiska vnímania konštrukcie. Aj keď vieme, že sadrokartónová medzibytová priečka musí spĺňať bezpečnostnú podmienku, ktorú vieme veľmi jednoducho splniť vložením oceľového plechu do konštrukcie, stále ostáva v ľuďoch ten „nepríjemný“ pocit najmä pri poklepaní na sadrokartónovú stenu, že stena nie je pevná, a teda bezpečná. Myslím si, že tento pocit má mnoho ľudí, ktorí z tohto dôvodu preferujú skôr medzibytové priečky z murovaných prvkov. Napriek týmto faktom, nevidím dôvod, aby sadrokartónové priečky požadovaných bezpečnostných a akustických vlastností neboli použité ako medzibytové steny. Osobne ich odporúčam.

Ing. Dušan Dlhý, PhD.
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta

Sadrokartón vnímam ako veľmi flexibilný a na výstavbu bytov jednoduchý konštrukčný prvok. Jeho nespornou výhodou je suchý proces výstavby, a teda aj rýchlosť realizácie. Pre zákazníka je vždy výhodou, že developer počas výstavby a predaja môže flexibilne reagovať na jeho aktuálne požiadavky či už ide o spojenie dvoch menších bytov alebo rozdelenie väčšieho bytu na dva menšie. V prípade použitia sadrokartónu aj v rámci dispozície bytu je pre užívateľa rovnako plusom jeho flexibilita a rýchly (suchý) proces prestavby.

Bohužiaľ, toto riešenie nie je zatiaľ časté, ale čoraz viac sa dostáva do povedomia verejnosti, a to aj na základe reálnych, väčšinou pozitívnych skúseností obyvateľov takýchto bytov. Neustále sa stretávame s obavami kupujúcich. Táto obava však pominie hneď ako sa do priestorov nasťahujú. Stavbu priečok zo sadrokartónu by som odporučil. Nie je žiaden dôvod obávať sa. Sú bezpečné a dostatočne zvukovoizolačné.

Michal Zajíček
Research & Real Estate consultant
LEXXUSSadrokartón možno smelo označiť ako progresívny moderný stavebný materiál, ktorým sa dá uskutočňovať suchá výstavba nenosných priečok. Je preto pre mňa ako architekta úplne logické, že sa používa aj v skladbách medzibytových priečok, všade tam, kde to nosný systém stavby umožňuje. Určite dokáže plnohodnotne zastúpiť murované priečky a v mnohých parametroch ich aj predčí, ako napríklad v dosiahnutí akustického útlmu a nepriezvučnosti medzi jednotlivými bytmi. Je dôkazom, že moderné technológie napredujú všade, aj v stavebníctve. Ja, ako architekt, ho využívam veľmi často. Prvýkrát som sa s ním stretol pred 20-timi rokmi vo Viedni, kde sme medzibytové priečky zo sadrokartónu využívali v projektoch nadstavieb existujúcich bytových domov. Teraz tento systém využívame v mojom ateliéri, najmä pri projektoch výškových obytných stavieb. A musím povedať, že doteraz som sa so žiadnou negatívnou reakciou zo strany obyvateľov bytov nestretol.

Sadrokartón
preto vrelo odporúčam aj iným architektom, developerom a majiteľom bytov z viacerých dôvodov:

  • Použitie montovanej medzibytovej priečky opláštenej sadrokartónom umožňuje aj v budúcnosti značnú flexibilitu dispozičného riešenia bytov. Je možné ju presunúť a zväčšiť alebo zmenšiť jednotlivé priestory podľa meniacich sa potrieb majiteľov. Toto pri medzibytových priečkach z tehly či z pórobetónu zo statických dôvodov nie je umožnené.
  • Sendvičová skladba medzibytovej priečky umožňuje vo svojom vnútri použiť materiály s veľmi účinným akustickým útlmom. Bezpečnosť takýchto priečok zvyšuje oceľový plech, ktorý je v priečkach umiestnený celoplošne.
  • Sadrokartónová medzibytová priečka vďaka svojej nižšej hmotnosti znižuje priehyb stropných konštrukcií, čím eliminuje riziko výskytu trhlín v stropoch a v priečkach.
  • A v neposlednom rade ide o ekologickejšie riešenie z dôvodu znižovania celkovej hmotnosti stavby, čo sa významne prejavuje pri výškových budovách. Takto je možné ľahšie zabezpečiť ochranu stavieb pred účinkami prípadných seizmických otrasov.

Ing. arch. Juraj Hermann
P – T, spol. s. r. o.

–>–>