ASB Články na tému

Sadrokartonové steny

V interiéri trávime až 90 % času, ale práve v ňom je človek najviac ohrozený škodlivinami, ktoré majú negatívny dosah na jeho zdravie. Najväčšmi ho ohrozuje formaldehyd, ktorý sa v interiéri vyskytuje najčastejšie. Najnovšou zbraňou v boji proti nemu je zdravá sadrokartónová doska s technológiou Activ’Air® pochádzajúca zo spoločnosti Rigips.

Predstavte si, že voľbou správneho stavebného materiálu by ste dokázali investorovi ponúknuť až do 70 % nižšie hodnoty voľne prchavých látok v ovzduší jeho zrekonštruovanej budovy. A nebude si to vyžadovať žiadne špeciálne postupy, ani sa nepredĺži čas rekonštrukcie. Ako je to možné?

Stavebné úpravy v interiéri si mnohokrát vyžadujú dostatok času a výber správnej metódy. Jednou z možností je suchá výstavba, konkrétne použitie sadrokartónového stavebného systému.

Sadrokartón ako priečka neustále naráža na bariéru predsudkov a neochvejnú tradíciu murovaných stien, ktorá sa formovala na Slovensku po stáročia. Pre svoju rýchlu a suchú výstavbu bol považovaný len za „provizórnu“ priečku. Postupná zmena v jeho vnímaní však prichádza už aj k nám.

V stavebnej akustike sledujeme predovšetkým akustické vlastnosti materiálov a konštrukcií ako nepriezvučnosť, pružnosť, pohltivosť a dynamickú tuhosť. Vynikajúce akustické vlastnosti konštrukcií sa totiž nedosahujú hmotnosťou či počtom, ale vhodnou kombináciou rôznych materiálov a skladbou rôznych konštrukcií.

Voda môže vniknúť do interiéru budovy mnohými cestami – narušenými vnútornými rozvodmi, zle napojenými domácimi spotrebičmi, deravou strechou alebo pri prírodných katastrofách. Na Slovensko a ešte viac na Českú republiku toto leto opäť zaútočili prudké prívalové zrážky, ktoré zdvíhali hladiny potokov a riek, pretože nasiaknutá pôda ich odmietala prijímať. Voda sa potom nekontrolovateľne prehnala stovkami domov a zanechala po sebe tak obete na ľudských životoch, ako aj obrovské škody na majetku. Vodný živel sa nevyhol ani v súčasnosti takým rozšíreným sadrokartónovým konštrukciám, preto sa aktuálnou otázkou stala ich oprava.

Súčasťou dnešnej výstavby administratívnych budov je riešenie interiérov pomocou prestaviteľných priečok a mobilných stien. Tieto systémy suchej interiérovej výstavby umožňujú užívateľom vytvárať variabilné usporiadanie priestoru.

V mnohých novostavbách, najmä bytových domov, sa príliš neskoro zisťujú nedostatky deliacich konštrukcií, ktoré potom vytvárajú nevhodné podmienky na život. Obyvatelia sa čoraz častejšie sťažujú na šíriaci sa hluk zo susedných miestností. Skôr ako sa pristúpi k návrhu deliacej konštrukcie, treba poznať požiadavky, ktoré na deliacu konštrukciu kladie navrhovaný vnútorný priestor. Vhodný návrh a správna technológia výstavby deliacich priečok zabezpečia splnenie normových, resp. právnych požiadaviek na kvalitu vnútorného prostredia. V nasledujúcich riadkoch sa dočítate o základných požiadavkách a stavebno-konštrukčných možnostiach pri návrhu a realizácii deliacich priečok.

Rôzne typy interiérových predelov umožňujú variabilnejšie využívať väčšie alebo univerzálne priestory domu či bytu a zároveň svojou mobilitou a premenlivosťou vhodne zdynamizovať inak relatívne statický charakter miestnosti. Väčšina možností, o ktorých sa dozviete z nasledujúcich riadkov, sa dá zrealizovať v už existujúcich a obývaných interiéroch, na niektoré je však vhodné kvôli prípadnej stavebnej príprave myslieť v predstihu. Principiálne však platí, že dotknutý priestor systémom posuvných prvkov ozvláštnime, dodáme mu nový rozmer, moderný vzhľad a v neposlednom rade aj užívateľskú kvalitu.