01 Zakladacia malta

Murovanie brúsených tehál na vopred pripravenú maltu

Partneri sekcie:

Celý stavebný postup aj s podrobným zoznamom všetkého, čo k tomu budete potrebovať. A nechýbajú ani tipy a rady navyše.

Spracovanie lepiacej malty

Pred aplikáciou sa odporúča tenkovrstvovú lepiacu maltu pripravenú na okamžité použitie v originálnom balení ľahko premiešať napr. drevenou latou. Ložná plocha tehál prvého radu sa očistí. Tehly nie je potrebné vlhčiť. Malta sa nanesie štruktúrovaným systémovým valčekom na ložnú plochu tehál. Maltu možno použiť pri teplote od 1 °C.

POZOR! Ochrana päty muriva

Pätu muriva na základovej alebo stropnej doske je vhodné z vnútornej strany chrániť pred vlhkosťou do výšky približne 100 mm napr. náterom tehál tekutou hydroizoláciou alebo zhotovením spätného spoja povlakovej hydroizolácie z asfaltových pásov či PVC fólie.

Tenkovrstvová lepiaca malta sa nanáša rovnomerne do kríža, aby pokryla všetky vnútorné aj obvodové rebrá ložnej plochy tehál, a pritom nestekala do otvorov ani po ich obvode. Množstvo nanášanej malty možno regulovať otrením valčeka o plastovú mriežku. Tehly treba uložiť do maltového lôžka a vyrovnať do roviny do 15 minút po nanesení malty.

Plnohodnotné spevnenie spoja v bežných klimatických podmienkach nastáva do siedmich dní. Po ukončení murovania je potrebné korunu steny chrániť pred zatečením vody, napr. dažďovej.

Vizualizácia detailu
Vizualizácia detailu | Zdroj: Heluz

Čo budete potrebovať

  • Zakladacia malta (HELUZ SBZ zakladacia malta, výdatnosť: približne 11 l/20 kg, papierové vrece 20 kg za 8,47 €)
  • Tenkovrstvová murovacia malta (HELUZ SIDI, spotreba: približne 4,5 až 5,5 kg/m3 muriva (výška tvaroviek 249 mm, v závislosti od typu tehly) za 38,81 €)
  • Keramické brúsené tehly (napr. HELUZ Family 50 2in1 (na založenie prvého radu), rozmer (d. × š. × v.): 247 × 500 × 249 mm, spotreba: 16 ks/m2 za 10,84 €/ks), napr. HELUZ Family 44 brúsená, rozmer (d. × š. × v.): 247 × 440 × 249 mm, spotreba: 16 ks/m2 za 4,76 €/ks)
  • Náradie a pomôcky (nivelačná súprava, vyrovnávacia súprava na založenie prvého radu, plastové vedro, nízkootáčkové elektrické miešadlo, murárska lyžica, hliníková lata, 2 m, oceľové zubové hladidlo, murárska šnúra, gumené kladivo, vodováha, drevená lata, štruktúrovaný systémový valček, plastová mriežka, ochranné rukavice)

01 Zakladacia malta

Na mieste najvyššieho bodu základovej dosky sa na túto výšku nastaví vodiaca lišta zakladacej súpravy. Medzi vodiace lišty sa nanesie malta a stiahne sa do roviny pomocou hliníkovej laty. Prebytočná malta na stranách pozdĺž laty sa odstráni murárskou lyžicou.

01 Zakladacia malta
01 Zakladacia malta | Zdroj: Heluz

02 Prvý rad tehál

Do ešte čerstvého zavädnutého vyrovnaného alebo do jeden deň vyzretého maltového lôžka, na ktoré sa pred položením tehál nanesie zubovým hladidlom tenkovrstvová malta, sa uložia tehly prvého radu. Kladú sa tesne k sebe na zraz zhora zasunutím pier do drážok. Poloha sa koriguje gumeným kladivom.

02 Prvý rad tehál
02 Prvý rad tehál | Zdroj: Heluz

03 Premiešanie malty

Pred aplikáciou sa tenkovrstvová lepiaca malta pripravená na okamžité použitie ľahko premieša v originálnom balení napr. drevenou latou.

03 Premiešanie malty
03 Premiešanie malty | Zdroj: Heluz

04 Očistenie ložnej plochy

Ložná plocha tehál prvého radu sa očistí. Tehly nie je potrebné vlhčiť.

04 Očistenie ložnej plochy
04 Očistenie ložnej plochy | Zdroj: Heluz

05 Nanesenie malty

Malta sa nanesie štruktúrovaným systémovým valčekom rovnomerne na ložnú plochu tehál.

05 Nanesenie malty
05 Nanesenie malty | Zdroj: Heluz

06 Do kríža

Malta sa nanáša do kríža, aby pokryla všetky vnútorné aj obvodové rebrá ložnej plochy tehál, a pritom nestekala do otvorov ani po ich obvode.

06 Do kríža
06 Do kríža | Zdroj: Heluz

07 Regulácia množstva malty

Množstvo nanášanej malty sa reguluje otrením valčeka o plastovú mriežku.

07 Regulácia množstva malty
07 Regulácia množstva malty | Zdroj: Heluz

08 Korekcia polohy

Tehly sa uložia do maltového lôžka a vyrovnajú sa do roviny do 15 minút po nanesení malty. Po ukončení murovania je potrebné korunu steny chrániť pred zatečením vody, napr. dažďovej.

08 Korekcia polohy
08 Korekcia polohy | Zdroj: Heluz

Tip: Základným predpokladom na dosiahnutie deklarovanej pevnosti tehlového muriva je zhotovenie správnej väzby tehál. Väzbu tehál je optimálne vykonávať o 1/2 dĺžky tehly, najmenej však o 0,4-násobok výšky tehly.

Spracované z podkladov firmy Heluz

Článok bol publikovaný v časopise Stavebné materiály 01/2022.