image 63883 25 v1
Galéria(11)

Murujeme priečku z pórobetónu

Partneri sekcie:

Na realizáciu nenosných vnútorných stien, deliacich priečok s aplikáciou muriva na báze bieleho pórobetónu možno použiť presné tvárnice s hrúbkou 100, 125 alebo 150 mm. Presné tvárnice s hrúbkou 75, 100, 125 a 150 mm sa vyrábajú s hladkými styčnými plochami a s hrúbkou 100 a 150 mm aj s perom a drážkou.

05Priecka
04Priecka
03 Priecka
02Priecka
01Priecka
10Priecka
11Priecka
08Priecka

Materiál

Na výrobu pórobetónu sa používajú štyri základné druhy surovín, ku ktorým sa ešte pridáva voda. Základné druhy surovín sú:

 • čistý, prírodný kremičitý piesok, ktorý plní funkciu plniva;
 • maltoviny – vápno a cement, ktoré určujú druh pórobetónu a plnia funkciu spojiva;
 • plynotvorné látky – pórotvorná prísada – zabezpečujú nakyprenie pórobetónovej hmoty vo forme vo fáze zretia;
 • pomocné suroviny, uľahčujúce technologický proces výroby alebo zlepšujúce niektoré vlastnosti výrobkov – najdôležitejší je sadrovec alebo anhydrid.

Pri výrobe tvárnic z autoklávovaného pórobetónu sa postupuje tak, že kremičité látky sa veľmi jemne melú a spoločne s páleným vápnom, cementom a ďalšími prísadami miešajú a homogenizujú. Potom sa surovinová zmes rozmieša v špeciálnej miešačke s vodou, prerastovým kalom a plynotvornou látkou na tekutú kašu. Tá sa vyleje do foriem, v ktorých prebehne samotné nakyprenie a potom zatuhnutie. Tejto fáze sa hovorí zretie hmoty. Povrch zmesi sa potom zarovná zrezaním tzv. prerastov, zatuhnutá hmota sa rozreže na potrebné rozmery a nasleduje autoklávovanie. Autoklávovanie je nevyhnutný technologický proces pri výrobe pórobetónu. Hmota v špeciálnej tlakovej nádobe – autokláve – v prostredí nasýtenom parou s teplotou vyššou ako 120 °C a tlakom 12 atmosfér získava svoje konečné technicko-fyzikálne vlastnosti. Tento proces trvá približne 12 hodín. Po ukončení autoklávovania sa výrobky ukladajú na palety, na baliacej linke sa zabalia do ochrannej fólie. Takto zabalené sa odvezú do skladovacích priestorov a po vychladnutí, ktoré trvá približne dva až tri dni, sa môžu expedovať.

Navrhovanie nenosných stien

Najväčšia prípustná vzdialenosť dilatačných škár v mirve nenosných stien z presných tvárnic je 8 m. Maximálne dĺžky a výšky nevystužených nenosných stien vyplývajú z jednoduchých pravidiel navrhovania nenosných vnútorných stien podľa STN EN 1996-3 a špecifických vlastností tvárnic.

Pracovný postup

Poloha budúcej priečky sa na nosnej stene vyznačí podľa projektu, pričom treba dbať na zvislosť. V mieste priečky sa do ložnej škáry osadí murivová spojka z nehrdzavejúcej ocele. Murivové spojky sa v škáre upevňujú klincami tak, aby polovica trčala von z obvodového muriva. Následne možno pokračovať v murovaní obvodového múru – murovacia malta sa nanáša na celú šírku muriva. Spojky sa osadia v každom druhom rade tvárnic nosnej steny. Murivovú spojku možno upevniť na obvodové murivo aj bez použitia klincov, jej vtlačením do vytvoreného maltového lôžka. Pod budúcu nenosnú priečku sa rozprestrie hydroizolačný pás, napríklad asfaltovaná lepenka.

Prvý rad sa zakladá do vápenno-cementového lôžka s hrúbkou minimálne 20 mm. Pri založení prvého radu priečky treba dbať na rovinnosť, ktorá sa zisťuje vodováhou. Prípadné nerovnosti možno korigovať poklepaním gumeným kladivom. Priečka sa k nosnej stene prichytí pružne pomocou murivovej spojky ohnutej do tvaru L (ak sa neosadila predtým do ložnej škáry nosnej steny). Na prichytenie sa odporúča použiť klince s dĺžkou minimálne 100 mm a s protikoróznou úpravou (pozinkované alebo kadmiované). Na murovanie ďalšieho radu priečok sa používa tenkovrstvová malta, ktorá sa nanáša v hrúbke 1 až 3 mm.

Lepiacu maltu je potrebné nanášať aj na zvislé spoje tvárnic. Ak je potrebné pri murovaní priečky vytvoriť roh, treba dbať na správne preväzovanie tvárnic. Od nosných stien a v hornej časti stropu sa musí priečka oddeliť pružným stykom, a to vložením pásu minerálnej vlny. Alternatívne možno medzeru vyplniť aj pružnou polyuretánovou penou. Horný rad tvárnic sa na stropnú konštrukciu fixuje pomocou murivovej spojky umiestnenej v každom druhom zvislom styku tvárnic, teda po približne 1 200 mm.

Maximálna výška priečky Ytong

Maximálna dĺžka a výška nevystužených nenosných stien vyplýva z pravidiel pre navrhovanie nenosných vnútorných stien podľa EN podľa EN 1996-1-1, EN 1996-3 a špecifických vlastností tvárnic Ytong.

Pri navrhovaní rozmerov stien je potrebné dodržať tieto rozmerové a konštrukčné požiadavky:
– najvačšia prípustná vzdialenosť dilátacií muriva nenosných stien z presných tvárnic Ytong je 8 000 mm;
– hrúbka steny bez omietok nesmie byť menšia ako 75 mm;
– svetlá výška steny nie je vačšia ako 6 000 mm;
– maximálna štíhlosť steny (pomer výšky a hrúbky) je menšia ako 35;
– voľný horný okraj steny musí byť ukončený stužujúcim vencom;
– stena neplni požiarno-deliacu funkciu;
– vodorovne podoprenia na hornom okraji alebo zvislých okrajoch alebo na hornom okraji a zvislých okrajoch steny musia byť schopné preniesť časovo závislé pretvorenia pripojených stavebných častí (napr. priehyb od dotvarovania betónovej konštrukcie stropu) a majú sa podľa toho navrhnúť.

Podľa tabuliek na stanovanie maximálnych dĺžok nevystužených stien v závislosti od ich hrúbky, výšky a spôsobu prichytenia môže byť maximálna výška nenosnej steny 2 250 až 8 000 mm. Tabuľky s presnými rozmermi nájdete v Produktovom katalógu Ytong v časti Tvárnice pre nenosné steny. Návrh je potrebné konzultovať so statikom.

Čo budete potrebovať

 • Tvárnica na nenosné murivo napr. Ytong – presná tvárnica P2-500, 150 × 249 × 599, m2    19,93 €*
 • Vápenno-cementová malta
 • Lepiaca malta Ytong lepiaca malta, šedá, papierové vrece, 17 kg    6,24 €*
 • Murivová spojka  30 × 300, ks    0,55 €*
 • Klince dĺžka 100 mm
 • Pás z minerálnej vlny
 • Náradie: murárska lyžica, ručná vídiová píla alebo elektrická pásová píla, elektrická ručná vŕtačka, miešadlo, kladivo, gumené kladivo, vodováha, vedro, ceruzka

* Uvedené ceny sú vrátane DPH.

01 | Poloha priečky Poloha budúcej priečky sa na nosnej stene vyznačí podľa projektu, pričom treba dbať na zvislosť.

01 | Poloha priečky
Poloha budúcej priečky sa na nosnej stene vyznačí podľa projektu, pričom treba dbať na zvislosť.

02 | Murivová spojka V mieste priečky sa do ložnej škáry osadí murivová spojka z nehrdzavejúcej ocele.

02 | Murivová spojka
V mieste priečky sa do ložnej škáry osadí murivová spojka z nehrdzavejúcej ocele.

03 | Upevnenie spojky Murivové spojky sa v škáre upevňujú klincami tak, aby polovica trčala von z obvodového muriva.

03 | Upevnenie spojky
Murivové spojky sa v škáre upevňujú klincami tak, aby polovica trčala von z obvodového muriva.

04 | Obvodové murivo Následne možno pokračovať v murovaní obvodového múru – murovacia malta sa nanáša na celú šírku muriva, a to tak, aby úplne zakryla upevnenú spojku. Spojky muriva sa osadia v každom druhom rade tvárnic nosnej steny.

04 | Obvodové murivo
Následne možno pokračovať v murovaní obvodového múru – murovacia malta sa nanáša na celú šírku muriva, a to tak, aby úplne zakryla upevnenú spojku. Spojky muriva sa osadia v každom druhom rade tvárnic nosnej steny.

05 | Bez „klincovania“ Ďalším spôsobom vhodným na upevnenie murivovej spojky v škáre obvodového muriva je jej vtlačenie do maltového lôžka.

05 | Bez „klincovania“
Ďalším spôsobom vhodným na upevnenie murivovej spojky v škáre obvodového muriva je jej vtlačenie do maltového lôžka.

06 | Založenie prvého radu Pod budúcu nenosnú priečku sa rozprestrie hydroizolačný pás, napríklad asfaltovaná lepenka. Prvý rad sa zakladá do vápenno--cementového lôžka s hrúbkou minimálne 20 mm.

06 | Založenie prvého radu
Pod budúcu nenosnú priečku sa rozprestrie hydroizolačný pás, napríklad asfaltovaná lepenka. Prvý rad sa zakladá do vápenno–cementového lôžka s hrúbkou minimálne 20 mm.

07 | Rovinnosť Pri založení prvého radu priečky treba dbať na rovinnosť, ktorá sa zisťuje vodováhou. Prípadné nerovnosti možno korigovať poklepaním gumeným kladivom.

07 | Rovinnosť
Pri založení prvého radu priečky treba dbať na rovinnosť, ktorá sa zisťuje vodováhou. Prípadné nerovnosti možno korigovať poklepaním gumeným kladivom.

08 | Priečka – nosná stena Priečka sa k nosnej stene prichytí pružne pomocou murivovej spojky ohnutej do tvaru L (ak sa neosadila predtým do ložnej škáry nosnej steny). Na prichytenie sa odporúča použiť klince s dĺžkou minimálne 100 mm a s protikoróznou úpravou (pozinkované alebo kadmiované).

08 | Priečka – nosná stena
Priečka sa k nosnej stene prichytí pružne pomocou murivovej spojky ohnutej do tvaru L (ak sa neosadila predtým do ložnej škáry nosnej steny). Na prichytenie sa odporúča použiť klince s dĺžkou minimálne 100 mm a s protikoróznou úpravou (pozinkované alebo kadmiované).

09 | Druhý rad Na murovanie ďalšieho radu priečok sa používa tenkovrstvová malta, ktorá sa nanáša v hrúbke 1 až 3 mm. Lepiacu maltu je potrebné nanášať murovacou lyžicou aj na zvislé spoje tvárnic.

09 | Druhý rad
Na murovanie ďalšieho radu priečok sa používa tenkovrstvová malta, ktorá sa nanáša v hrúbke 1 až 3 mm. Lepiacu maltu je potrebné nanášať murovacou lyžicou aj na zvislé spoje tvárnic.

10 | Roh priečky Ak je potrebné pri murovaní priečky vytvoriť roh, treba dbať na správne preväzovanie tvárnic. Väzba sa musí striedať v každom rade tak, ako je zvykom pri zhotovovaní muriva z kusových stavív.

10 | Roh priečky
Ak je potrebné pri murovaní priečky vytvoriť roh, treba dbať na správne preväzovanie tvárnic. Väzba sa musí striedať v každom rade tak, ako je zvykom pri zhotovovaní muriva z kusových stavív.

11 | Pružný styk Od nosných stien a v hornej časti stropu sa odporúča priečku oddeliť pružným stykom, a to vložením pásu minerálnej vlny. Alternatívne možno medzeru vyplniť aj pružnou polyuretánovou penou. Horný rad tvárnic sa na stropnú konštrukciu fixuje pomocou murivovej spojky umiestnenej v každom druhom zvislom styku tvárnic, teda po približne 1 200 mm.

11 | Pružný styk
Od nosných stien a v hornej časti stropu sa odporúča priečku oddeliť pružným stykom, a to vložením pásu minerálnej vlny. Alternatívne možno medzeru vyplniť aj pružnou polyuretánovou penou. Horný rad tvárnic sa na stropnú konštrukciu fixuje pomocou murivovej spojky umiestnenej v každom druhom zvislom styku tvárnic, teda po približne 1 200 mm.

Na vnútorné omietanie sú vhodné vápenno-cementové, vápenné, sadrové a vápenno-sadrové omietky výrobcom omietok určené na pórobetón. Keramické obklady možno aplikovať priamo na murivo bez omietky.

Drážky na inštalačné rozvody

Drážky na inštalačné rozvody je najvýhodnejšie vytvoriť ručným drážkovačom. Drážkovač sa ťahá pozdĺž pevného pravítka, čím sa dosiahne rovná drážka v požadovanom smere. Prehĺbenie drážky sa môže vytvoriť už voľne „od ruky“. Viacnásobným ťahaním drážkovača sa vytvorí drážka s požadovanou šírkou a hĺbkou. Okraje drážky sú ostré a čisté

TEXT: Xella Slovensko
FOTO: ytong

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.