Partneri sekcie:

Osadenie nosného zatepleného žalúziového prekladu (pracovný postup)

Preklad sa kladie na murivo vždy s rovnakou dĺžkou uloženia 250 mm na každej strane.

05 | Prepravná paleta

Na zavesenie prekladu slúži prepravná paleta, ktorá je jeho dočasnou súčasťou. Textilné popruhy sa prevlečú pod paletou z vonkajšej strany jej hranolov.

05 | Prepravná paleta
05 | Prepravná paleta | Zdroj: Heluz

06 | Presun prekladu

Preklad sa zdvihne pomocou žeriava za textilné upínacie popruhy alebo C záves a premiestni na miesto uloženia na murive.

06 | Presun prekladu
06 | Presun prekladu | Zdroj: Heluz

07 | Uloženie prekladu

Preklad sa položí na maltové lôžko. Kladie sa vždy s rovnakou dĺžkou uloženia 250 mm na každej strane s ohľadom na jednoduché vyberanie segmentov tepelnej izolácie pred montážou tieniacej techniky. Nápis na čelnej ploche prekladu má smerovať do exteriéru.

07 | Uloženie prekladu
07 | Uloženie prekladu | Zdroj: Heluz

08 | Osadený preklad

Po osadení prekladu sa odstrihne viazacia páska palety a paleta sa odstráni. Preklad nad stavebným otvorom so svetlou šírkou ≥ 2 500 mm sa podoprie uprostred montážnou podperou. K prekladu sa domuruje murivo a zvislá pripojovacia škára medzi prekladom a tehlami sa vyplní tepelnoizolačnou murovacou maltou.

08 | Osadený preklad
08 | Osadený preklad | Zdroj: Heluz
spracované z podkladov firmy Heluz

Článok bol publikovaný v časopise Stavebné materiály 02/2021.