Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vaillant
  • KM BETA

Patentované spojenie dreva a betónu – nový impulz pre stavebníctvo

patentovane spojenie dreva a betonu novy impulz pre stavebnictvo

Hľadanie impulzov: stavebníctvo na Slovensku stagnuje, novým impulzom  môže byť nová kvalita použitých materiálov,  technológie,  hľadanie pridanej hodnoty. Tento prístup si vyžaduje predovšetkým tvorivosť.

V spoločnosti VELOX- WERK s.r.o. pod tvorivosťou rozumieme snahu porozumieť potrebám klienta a pripraviť pre neho riešenie „šité na mieru“ . Stavebný systém VELOX je svojou podstatou predurčený na výstavbu nadčasových budov, ktoré majú predpoklady stať sa  trvalou architektonickou hodnotou. Vždy máme na zreteli: kreativitu, trvalú hodnotu za priaznivú cenu a ohľaduplnosť voči prírode.

VELOX je funkčný vďaka kreativite: E. Ullrich (1987) charakterizoval kreativitu ako „… schopnosť poznávať predmety v nových vzťahoch a originálnym spôsobom (originalita, nová kombinácia), zmysluplne ich používať neobvyklým spôsobom…/“ VELOX je zložený z jednoduchých prvkov. Spolu však tvoria patentovaný systém s výnimočnými vlastnosťami.

Zloženie a popis: základom je štiepkocementová doska, 89% z nej tvorí drevná štiepka. Ďalšími komponentmi sú cement a roztok vodného skla. Cement sa pridáva na dosiahnutie pevnosti materiálu. Roztok vodného skla chráni dosky proti vlhkosti, plesniam a hlodavcom. Dosky VELOX sú nehorľavé. Systém VELOX  predstavuje technológiu monolitických stavieb, pri ktorej sa steny a stropy betónujú do debnenia zo štiepkocementových dosiek. Masívna a stabilná monolitická konštrukcia dáva predpoklad na použitie aj v geologicky náročných oblastiach.

Technické parametre:
  – tepelná izolácia napr. Stena VELOX  (hr.420mm) má tepelný odpor R= 6,314 m2K/W. – zvuková izolácia napr. medzibytová nosná stena LL22 (hr.220mm) má vzduchovú nepriezvučnosť Rw=57dB.

Stručný popis výstavby: Na základovú dosku sa vyznačí pôdorys stavby – obvodové a vnútorné nosné steny , následne sa spájaním dosiek prostredníctvom montážnych spôn zostaví prvý rad debnenia stien (obr. 1) Rohy a spoje jednotlivých dosiek sa spevňujú klincami,  nasleduje betonáž 1. radu debnenia. Po zabetónovaní prvého radu pokračuje suchá montáž ostatných radov debnenia stien podlažia (obr. 2). Posledný rad debnenia  treba vytiahnuť až na hornú úroveň stropnej konštrukcie. Nasleduje montáž podpornej konštrukcie stropu (obr.3) a montáž rebrového stropu, pri ktorej sa najskôr na podpornú konštrukciu ukladajú stropné prvky a do rebier sa  vkladajú priestorové oceľové nosníky (Obr. 5). Ďalším krokom je betonáž celého podlažia (Obr.6).
Po zatvrdnutí možno pokračovať suchou montážou stien ďalšieho podlažia.

 
 


Referencie objekty 2012/13:

1. Bytový dom 12bj v Orovnici: stavbu realizovala spoločnosť SIMKOR, s.r.o. Banská Štiavnica. WELOX-WERK s.r.o. na realizáciu projektu dodal 600m2 obvodových stien EL27, 510 m2 vnútorných nosných stien LL22 a 500 m2 monolitických rebrových stropov

2. Nízkoenergetický bytový dom 24 bj v Moldave n. Bodvou realizuje MON- DREVs.r.o.,Moldava n. Bodvou VELOX-WERK s.r.o. na realizáciu dodal  1400m2 obvodových stien AL37, 2 000 m2 vnútorných nosných stien LL22, a a 2 100 m2 monolitických rebrových stropov 170+50

Predaj doplnkových produktov: univerzálnosť systému VELOX dokumentuje aj výroba doplnkových produktov VELOX. Nosným produktom sú debnenia vencov a prekladov. Od roku 2012 sa doplnkové produkty predávajú  v sieti stavebnín MPL. V súčasnosti sú dostupné v 11 predajniach MPL po celom Slovensku.

Referencie 2012– doplnkové produkty:

1 Bytový dom 2x10bj vo Veľkom Ďúry, stavbu realizuje spoločnosř TIMOTHY, s.r.o., Prešov.  VELOX-WERK s.r.o. dodá  debnenie vencov (630 bm), debnenie prekladov a prievlakov (250bm). Debnenie schodísk, monolitických doskových stropov a  debnenie rímsy a stúpačiek bude zo štiepkocementových dosiek VELOX.


Pripravujeme:

Nájomný bytový dom PROFIS VELOX 2×6 bj v Jasove
Doplnkové produkty pre Bytový dom 10 bj v Brehoch.
www.velox-bausysteme.com

ZDROJ: PR článok spoločnosti VELOX-WERK s.r.o.

–>–>

Komentáre