Ako sa vyhnúť opakovaným chybám pri betonáži, ako správne ošetrovať betón, príklady z praxe – o tom sa dočítate v článku: Chyby pri betónovaní a ošetrovanie betónu.

Priečka z pórobetónu (pracovný postup)

Na vnútorné omietanie sú vhodné vápenno-cementové, vápenné, sadrové a vápenno-sadrové omietky výrobcom určené na pórobetón. Keramické obklady možno aplikovať priamo na murivo bez omietky.
04 Betonáž dosky

Zhotovenie samonosnej základovej dosky (pracovný postup)

Základová doska predstavuje oceľovobetónovú dosku s hrúbkou niekoľko desiatok centimetrov. Používa sa najmä vtedy, ak je základová pôda menej únosná (okolo 0,1 až 0,15 MPa) alebo sa pod ňou nachádza spodná tlaková voda.
Ako sa vyhnúť veľkej prácnosti pri betonáži

Ako sa vyhnúť veľkej prácnosti pri betonáži

Pri betónovaní základovej dosky je potrebné betónovať na veľkej horizontálnej ploche. Ak použijeme tradičnú konzistenciu betónu S3, musíme počítať s veľkou prácnosťou a nutným vibrovaním. Existuje však aj iná možnosť! ZAPA beton ponúka riešenie pomocou …
vplyv hydratacneho tepla na zakladove dosky

Vplyv hydratačného tepla na základové dosky

Meranie teploty od hydratačného tepla sa uskutočnilo na základovej doske budúcej lisovne, ktorá sa v súčasnosti rea­lizuje v procese rozširovania závodu Volkswagen Slovakia v Bratislave. Nárast teploty je spôsobený predovšetkým uvoľňovaním hydratačného tepla v procese hydratácie cementu.
monoliticky beton abezpecna praca svystuzou

Monolitický betón a bezpečná práca s výstužou

Výstuž je neoddeliteľnou súčasťou monolitického betónu. Pri jej skladovaní, spracúvaní a ukladaní do konštrukcie tak, aby správne plnila svoju funkciu, treba dbať na dodržiavanie bezpečnostných predpisov.
debnenie

Debnenie

Stavebníctvo je nielen ukazovateľom kondície ekonomiky štátu, ale aj jeho technickej vyspelosti. S rozširujúcimi sa poznatkami vo všetkých sférach ľudskej činnosti, stavebníctvo nevynímajúc, je prakticky nemožné kvalifikovane a zodpovedne zachytávať všetky trendy a najnovšie poznatky. Ak sa o to …
pouzitie vlaknobetonu vprefabrikacii

Použitie vláknobetónu v prefabrikácii

Hoci sa podmienky povoľujúce použitie vlákien ako výstuže so statickým účinkom, najmä ako doplnkovej a v niektorých prípadoch ako hlavnej výstuže, sprísňujú, ich použitie sa stále viac presadzuje. Čoraz častejšie sa používajú aj pri výrobe prefabrikovaných stavebných …
zakladove dosky rodinnych domov z lahkych betonov

Základové dosky rodinných domov z ľahkých betónov

V projektovaní a realizácii spodnej stavby rodinných domov sa v posledných rokoch zmenilo len veľmi málo. Aj naďalej je najčastejšie používaným materiálom aplikovaným v konštrukciách spodnej stavby betón, respektíve železobetón ukladaný na štrkové lôžko (pásové …
9 dôvodov pre vystužený transportbetón Steelpact

9 dôvodov pre vystužený transportbetón Steelpact

Šetrí čas a peniaze, zvyšuje bezpečnosť pri práci a prináša do stavebných riešení novú kvalitu. Synonymom týchto vlastností je vystužený transportbetón Steelpact – inovatívny produkt od spoločnosti Holcim Slovensko.
Trhliny a dutiny v betóne a spôsoby ich odstránenia

Trhliny a dutiny v betóne a spôsoby ich odstránenia

Vysoká pevnosť, dobrá tvarovateľnosť a hospodárnosť robí z betónu dominantný stavebný materiál na zhotovenie stavebných konštrukcií. Jednou zo zvláštností tohto univerzálneho materiálu je praskanie. V dôsledku uvoľňujúceho sa hydratačného tepla a vplyvu teploty vonkajšieho vzduchu pri betonáži vznikajú trhliny. …
Technológia betonáže masívnych konštrukcií

Technológia betonáže masívnych konštrukcií

Počas realizácie masívnych monolitických konštrukcií a v prvých mesiacoch po jej dokončení sa vyskytuje celý rad rizík, ktoré súvisia s procesom hydratácie a uvoľňovania veľkého množstva tepla. Problematika masívnych konštrukcií, vznik teplotných polí, sprievodných napätí a deformácií je síce už …
Chyby pri betónovaní a ošetrovanie betónu

Chyby pri betónovaní a ošetrovanie betónu

V júni 2009 vstúpil do platnosti nový národný dodatok STN EN 206-1/NA Betón: Špecifikácie, výroba a zhoda. V tejto norme sa vlastnosti betónu špecifikujú ešte podrobnejšie s cieľom čo najjednoznačnejšie definovať všetky požadované vlastnosti objednávaného betónu, pretože najviac problémov …
Mobilné čerpadlá betónu

Mobilné čerpadlá betónu

Kvalita betónu v rozhodujúcej miere určuje výslednú kvalitu celej stavby. Preto je dôležitá aj jeho primárna doprava z betonárne na stavbu rovnako, ako i jeho rýchle premiestnenie z domiešavača do pripraveného debnenia. Na tento účel v súčasnosti slúžia predovšetkým automobilové …