Partneri sekcie:

Ako sa vyhnúť opakovaným chybám pri betonáži, ako správne ošetrovať betón, príklady z praxe – o tom sa dočítate v článku: Chyby pri betónovaní a ošetrovanie betónu.

debnenie

Debnenie

Stavebníctvo je nielen ukazovateľom kondície ekonomiky štátu, ale aj jeho technickej vyspelosti. S rozširujúcimi sa poznatkami vo všetkých sférach ľudskej činnosti, stavebníctvo nevynímajúc, je prakticky nemožné kvalifikovane a zodpovedne zachytávať všetky trendy a najnovšie poznatky. Ak sa o to …
Mobilné čerpadlá betónu

Mobilné čerpadlá betónu

Kvalita betónu v rozhodujúcej miere určuje výslednú kvalitu celej stavby. Preto je dôležitá aj jeho primárna doprava z betonárne na stavbu rovnako, ako i jeho rýchle premiestnenie z domiešavača do pripraveného debnenia. Na tento účel v súčasnosti slúžia predovšetkým automobilové …