9 dôvodov pre vystužený transportbetón Steelpact
Galéria(6)

9 dôvodov pre vystužený transportbetón Steelpact

Partneri sekcie:

Šetrí čas a peniaze, zvyšuje bezpečnosť pri práci a prináša do stavebných riešení novú kvalitu. Synonymom týchto vlastností je vystužený transportbetón Steelpact – inovatívny produkt od spoločnosti Holcim Slovensko.

V Holcime sú presvedčení, že prostredníctvom inovácií dokážu zákazníkom priniesť vyššiu pridanú hodnotu. Aj preto v roku 2010 ponúkol Holcim Slovensko zákazníkom služby nového Technicko-kompetenčného centra, ktorého hlavným cieľom je poskytovať zákazníkom aplikačné poradenstvo a tým zvyšovať ich konkurencieschopnosť. Na tento rok pripravuje Holcim napríklad špecializovaný portál pre malých a stredných stavebníkov. Tí tam nájdu rady, ako najlepšie využiť vlastnosti cementu či betónu pri minimálnych nákladoch.

Okrem toho plánuje Holcim rozšíriť sieť svojich betonární, kde zákazníci budú môcť okrem čerstvého betónu kúpiť na jednom mieste aj kamenivo či balený cement alebo omietky. Úspech zaznamenali minulý rok aj inovatívne nové betóny, ktoré zjednodušujú stavbu a tým šetria čas a náklady stavebníkovi – samonivelizačný Floorpact a vystužený Steelpact.

transportbetón

Produkt novej generácie
Steelpact je oceľovými vláknami vystužený transportbetón, ktorý spája stabilnú kvalitu čerstvého betónu dodávaného z betonárne spolu s garantovaným množstvom výstuže. Steelpact odbúrava potrebu použitia tradičných kari rohoží a odsúhlasenia správnosti uloženia stavebným dozorom. Tým stavebníkovi šetrí 20 % času a nákladov v porovnaní s tradičnou metódou.

Oproti štandardným betónom sa pridaním oceľových vlákien zvyšuje húževnatosť a únavové pevnosti zatvrdnutého betónu. Ako pri všetkých betónoch vystužených oceľovými vláknami nedochádza k olamovaniu či porušeniu hrán a rohov zabetónovanej konštrukcie. Výstuž je rovnomerne rozptýlená v celom objeme konštrukcie, a to aj v jej kritických rohoch.

transportbetón

Steelpact zároveň zvyšuje húževnatosť základovej dosky. Okrem vyššie  spomenutých výhod je pri Steelpact zabezpečené dokonalé krytie výstuže pri znížení hrúbky konštrukcie oproti štandardnej základovej doske, kde je ako výstuž betónu použitá kari rohož. Ak napríklad pri základovej doske s použitím kari rohoží bude hrúbka dosky 150 mm, pri použití Steelpact bude potrebných iba 120 mm; rozdiel 30mm totiž slúži iba na ochranu kari sietí voči korózii. Tú zabezpečuje v Steelpacte malý profil vlákien, ktorý má „na svedomí“ aj lepšiu distribúciu trhlín.

Pri ukladaní vystuženého betónu Steelpact nie je potrebný odborný dohľad stavebného dozoru. Kompletné technické riešenie je garantované betonárňou, vďaka čomu sa minimalizuje vplyv ľudského faktora. Steelpact je produkt novej generácie, ktorý ponúka kompletné technické riešenie v domiešavači, stavebníkovi šetrí nemalú časť nákladov a skracuje dobu výstavby. To je spolu deväť dôvodov pre jeho použitie pri betónovaní základových dosiek a pásov, ale aj pri výrobe betónových poterov, stavbe pivničných stien alebo podláh.

transportbetón

9 dôvodov pre Steeplact
1. úspora času – doba betónovania sa skráti o približne 20 %
2. úspora nákladov – až o 26% v porovnaní s klasickým riešením
3. jednoduchšia výstavba – Steelpact sa z domiešavača uloží priamo do debnenia
4. vyššia bezpečnosť – odpadá práca s kari sieťami
5. presné a rovnomerné vystuženie betónu – aj v kritických rohoch konštrukcie
6. odpadá nutnosť stavebného dozoru
7 profesionálna technická garancia – Holcim preberá záruku za vystuženie betónu
8. vyššia húževnatosť a únavové pevnosti zatvrdnutého betónu
9. ochrana pred kontaktnou koróziou a lepšia distribúcia trhlín – vďaka malému profilu vlákien

Komplexné informácie o produkte môžete získať už 19. 5. 2011 na seminári Moderná stavba 2011

Kontakt:

Holcim (Slovensko) a. s.
Riaditeľstvo pre transportbetón
Stará Ivánska cesta 7, 821 04 Bratislava
Tel.: 02/ 4822 4013, Fax: 02/ 4822 4011
www.holcim.sk

Technická podpora

Na vaše otázky ohľadom použitia Steelpact-u, prípadne technických parametrov vám radi odpovedia:

Ľubica Pišťanská – technológ
Tel: 02/ 434 13 370, mobil: 0904 801 721,
mail: lubica.pistanska@holcim.com

Monika Jančigová – technológ
mobil: 0903 454 290
mail: monika.jancigova@holcim.com

Branislav Herain – technológ
mobil: 0903 455 058
mail: branislav.herain@holcim.com