Transportbetón vystužený oceľovými vláknami priamo z domiešavača
Galéria(3)

Transportbetón vystužený oceľovými vláknami priamo z domiešavača

Partneri sekcie:

Holcim Slovensko uvádza na trh nový produkt vo výrobe čerstvého betónu určený pre segment občianskej a priemyselnej výstavby. Steelpact je oceľovými drátkami vystužený transportbetón, ktorý zjednodušuje a zrýchľuje výstavbu, šetrí čas a náklady a zároveň znižuje riziko úrazu pri práci. Steelpact spája stabilnú kvalitu čerstvého betónu dodávaného z betonárne spolu s garantovaným množstvom výstuže, ktorá je rovnomerne rozptýlená v celom objeme konštrukcie.


„Na Slovensku sa betón s pridanými oceľovými vláknami používa už niekoľko rokov, a to najmä pri výstavbe priemyselných podláh. Dôvodom pre jeho použitie je zlepšenie mechanických vlastností zatvrdnutého betónu. Tieto výhody Steelpact-u je ale možné využiť aj v občianskej výstavbe – napr. pri  výstavbe základových dosiek, základových pásov, pivničných stien a betónových poterov rodinných domov, škôl, obytných a kancelárskych budov a podobne,“ hovorí riaditeľ segmentu transportbetón Holcim Slovensko Patrik Polakovič.

Pri výrobe betónu Steelpact sa priamo v betonárni do čerstvého betónu primiešajú do bubna domiešavača oceľové vlákna určenej veľkosti a tvaru. Množstvo oceľových vlákien tzv. drátkov na 1m3 je stanovené podľa zaťaženia dosky statickým výpočtom. Takto pripravený bertón je potom možné použiť pri výstavbe obytných domov, resp. kancelárskych, či priemyselných budov.

Podľa slov P. Polakoviča je Steelpact dôkazom inovatívneho prístupu Holcim Slovensko k požiadavkám zákazníkov. „Každý, kto stavia vie, že kľúčovými faktormi sú peniaze a čas. Steelpact šetrí oboje, a zákazník tak získava kompletné technické riešenie, ktoré je garantované betonárňou a minimalizuje vplyv ľudského faktora. Navyše sa pri jeho použití zvyšuje bezpečnosť pri práci a znižuje riziko úrazov,“ hovorí P. Polakovič.

V praxi to znamená, že po objednaní Steelpactu dodá Holcim vystužený betón priamo do debnenia. Okrem štandardných tried pevnosti je garantovaných aj ťah za ohybu (podľa EN 14651). Realizátor tak ušetrí čas potrebný na dovoz kari rohoží, ich narezanie, pozváranie a upevnenie do konštrukcie, ako aj náklady na stavebný dozor, ktorý je pri použití kari rohoží nutný. V tzv. drátkobetóne je totiž zabezpečené rovnomerné rozloženie oceľovej výstuže v celom objeme konštrukcie, a to aj v kritických rohoch konštrukcie. Preto stavebný dozor nie je potrebný.

Nemenej dôležitým faktorom sú aj mechanické vlastnosti Steelpactu. Ten má vďaka pridaným drátkom v porovnaní s bežnými betónami vyššiu húževnatosť a únavové pevnosti zatvrdnutého betónu. Pri preukazných skúškach, ktoré  realizoval Holcim Slovensko, boli dosiahnuté nezmenené pevnosti v tlaku, pevnosti v ťahu za ohybu pri riadenom zaťažení (podľa EN 14851) sa pohybovali v rozmedzí 1,2 – 4 N/mm2 v závislosti od triedy betónu a množstva drátkov. Okrem toho je pri použití Steelpactu zabezpečené dokonalé krytie výstuže pri znížení hrúbky konštrukcie oproti štandardnému betónu s kari rohožami (pri Steelpacte min. 120mm, pri betóne s kari rohožami min. 150mm). Nedochádza tak k olamovaniu betónu či porušeniu hrán a rohov. Steelpact zároveň zvyšuje húževnatosť základovej dosky.

Holcim pripravil preukazné skúšky pre rôzne variácie množstva drátkov a tried pevností, z ktorých je možné zvoliť optimálne riešenie pre jednotlivé konštrukcie budovy. Materiálové listy sú k dispozícii na vyžiadanie v betonárňach Holcim Slovensko.

Zdroj: Holcim (Slovensko) a.s.