ASB Články na tému

Xella Slovensko

Developerom, investorom ako aj realizátorom bytového domu so šiestimi bytovými jednotkami bola spoločnosť IMMO-MEM s.r.o. z Komárna, ktorá má dobré skúsenosti s tvárnicami Ytong a Silka a službami spoločnosti Xella Slovensko z predchádzajúcich stavieb. Projektantom stavby bol Ing.arch. Ladislav Vikartovský z projekčnej kancelárie FKF design, s.r.o., dodávku materiálu mali na starosti stavebniny SOAS Tonex z Komárna.

Autorom projektu a súčasne aj developerom je bratislavský architektonický ateliér APEX A. A podobne ako na projekte v Lastovičkách v Novej Dedinke tu Jurij Čerňak a Miroslav Žilinský zvolili pre hrubú stavbu pórobetón Ytong.

Mladá rodina v úlohe osvieteného zadávateľa a dobrý architekt s nápadmi a skúsenosťami - vďaka tejto spolupráci vyrástla v Černošiciach pri Prahe minimalistická vila. Výrazovým prvkom, ktorý dal stavbe osobitý charakter, sú amorfné tvary v exteriéri aj interiéri domu. Dostupné a flexibilné riešenie ponúkli v interiéri domu priečkovky Ytong a Silka.

Skupina Xella vydala správu o udržateľnosti za rok 2022. Spoločnosť Xella, popredný európsky výrobca stavebných materiálov - udržateľných, efektívnych a cenovo dostupných riešení hrubej stavby, publikovala svoju správu o udržateľnosti za rok 2022.

V ponuke stavebných materiálov nájde stavebník pórobetónové priečkovky Ytong Klasik, vápenno-pieskové priečky Silka, vašej pozornosti nemali uniknúť ani oblúkové priečkovky z pórobetónu Ytong. Sortiment dopĺňa rad doplnkov, ktoré uľahčujú stavbu priečky - preklady, výstužné pásy Ytofor, spojky, malty a ďalšie prvky stavebného systému Ytong.

Akustická vápennocementová jadrová omietka s technickým názvom Ytong BASE GP600 je vhodná na ručné i strojné spracovanie a používa sa na vytváranie vnútorných jadrových omietok pod štukové omietky a stierky stien a stropov s požiadavkou na hlukový útlm.

Ako optimálny doplnok systému ponúka spoločnosť Xella Slovensko pre svoje vápenno-pieskové tvárnice Silka lepiacu maltu Silka. Inovatívny výskum túto maltu neustále zdokonaľuje tak, aby ju bolo možné ľahko a spoľahlivo spracovávať s vápenno-pieskovými tvárnicami Silka.

Priečky z pórobetónu Ytong patria kvôli svojej jednoduchosti k najžiadanejším materiálom pri prestavbách, rekonštrukciách a ďalších prácach v interiéri. Tam, kde je potrebné posilniť akustické vlastnosti, únosnosť steny či akumulačnej schopnosti konštrukcie, ponúka spoločnosť Xella sortiment vápennopieskových tvárnic a priečkoviek Silka.

Tohtoročný ročník Xella Dialógu sa uskutočnil v utorok 18. októbra 2022 a prostredníctvom on-line konferencie predstavila spoločnosť Xella formou štyroch príbehov rôznych typov stavieb svoj sortiment výrobkov a služieb. On-line konferencia Xella Dialóg 2022 bola akreditovaná v rámci CŽV ČKAIT aj ČKA a podobne ako v predchádzajúcich rokoch sa účastníci mohli do jej priebehu zapojiť prostredníctvom chatu.

Jednou z možností, ako zlepšiť akustiku v interiéri z pórobetónových priečkoviek, je omietnuť priečky (napríklad Ytong Klasik) špeciálnou akustickou omietkou Ytong. Pri použití tejto vápennocementovej jadrovej omietky sa hodnota vzduchovej nepriezvučnosti Rw zvýši až o 5 dB!

Podľa wikipédie sa pod pojmom stavebný preklad myslí nosný stavebný prvok, ktorý sa umiestňuje nad stavebné otvory za účelom prenesenia tlakov do muriva. Ale nie je preklad ako preklad. Aj laik vie alebo tuší, že preklady stavebných otvorov sú významným prvkom stavby a na správny výber treba myslieť už pri príprave projektu.