Partneri sekcie:

V Prešove má vzniknúť nová obytná štvrť. Susedná obec nesúhlasí

stavba
Zdroj: Shutterstock

Na ploche viac ako 61 hektárov má vyrásť 418 rodinných domov, 16 bytových domov, 17 objektov služieb a športový areál.

V prešovskej mestskej časti Solivar, v blízkosti obce Ruská Nová Ves, má vzniknúť nová obytná štvrť Stavenec s predpokladanými odhadovanými celkovými nákladmi vo výške zhruba 120 miliónov eur. Na ploche viac ako 61 hektárov má vyrásť 418 rodinných domov, 16 bytových domov, 17 objektov služieb a športový areál.

Masívna výstavba nového obytného súboru v desiatich sektoroch má byť určená pre viac ako dvetisíc budúcich obyvateľov. Stavbu má zrealizovať prešovská spoločnosť NAIL trading, s.r.o., ktorá podala zámer na výstavbu na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Stavať sa začne koncom roka

Nový obytný súbor Stavenec má podľa zámeru vyrásť na ploche, ktorá je v súčasnosti poľnohospodársky využívaná. Severná až východná hranica dotknutej lokality je súčasne hranicou katastrálneho územia Solivar a Ruská Nová Ves. Zo západu, juhu a čiastočne aj východu je obkolesená lesom.

Priamo dotknutý areál lokality Stavenec bude dopravne napojený novou cestnou komunikáciou s dĺžkou viac ako 3,2 kilometra. Súčasťou budú aj cyklistické chodníky a chodníky pre peších. V celom areáli je navrhnutých celkovo 318 parkovacích miest. Predpokladaný termín začatia výstavby je október tohto roka.

Predpokladaný termín ukončenia je plánovaný na november 2025 a prevádzka sa má podľa zámeru spustiť od roku 2026. „Zámerom vytvorenia novej obytnej štvrte v danej lokalite sa navrhovateľ činnosti zaoberá už viac ako 20 rokov od kúpy príslušných pozemkov a predloženia prvotnej urbanistickej štúdie,“ uvádza sa v predloženom zámere.

So stavbou nesúhlasia obyvatelia vedľajšej obce

Snahu vystavať v lokalite Stavenec obytnú zónu ešte v roku 2014 spochybnili obyvatelia obce Ruská Nová Ves, ktorí sa obávali odlesňovania územia a jeho možných zosuvov. Predložili aj petíciu s viac ako 600 podpismi a snažili sa o zmenu územného plánu mesta Prešov, do katastra ktorého územie patrí.

„S pripomienkami ohľadom výrubu sme neuspeli. Kompetentný orgán zo životného prostredia sa k tomu postavil tak, že to bolo v poriadku. Čo sa týka zosuvného územia, v územnom pláne mesta Prešov už sú vyznačené nestabilné územia, takže ak budú chcieť stavať, musia urobiť podrobný geologický prieskum, ktorý zadefinuje ďalší postup,“ uviedol pre agentúru SITA starosta obce Tibor Kollár.

Konateľ spoločnosti NAIL trading, s.r.o. Prešov Jozef Ďurčák konštatoval, že vyznačenie nestabilného územia sa týka zhruba piatich percent lokality určenej na výstavbu.

„V zámere je všetko zdokumentované a sú tam urobené aj geologické posudky. Pri výstavbe rodinných domov urobíme také opatrenia týkajúce sa odvedenia vody, aby sa nič nestalo,“ reagoval pre SITA Ďurčák.

Dve etapy výstavby

Výstavba areálu má prebiehať v dvoch fázach. Cieľom prvej etapy bude komplexná príprava celej lokality pred samotnou výstavbou jednotlivých objektov. Zahŕňa rozparcelovanie lokality, terénne úpravy, čiastočný výrub drevín, privedenie všetkých inžinierskych sietí, vybudovanie kompletnej siete komunikácií, parkovísk, zastávky MHD ako aj založenie kompletnej podzemnej infraštruktúry či osvetlenie areálu.

V druhej etape bude prebiehať samotná výstavba jednotlivých objektov – rodinných domov, bytových polyfunkčných domov a prevádzkových objektov, ktorej bude predchádzať predaj jednotlivých pozemkov konečným užívateľom, prípadne predaj ucelenejších plôch dodávateľom stavieb.

Celkové náklady na prvú etapu sú odhadované na 15 až 20 miliónov eur. Na následnú výstavbu jednotlivých stavebných objektov je plánovaný náklad zhruba 100 miliónov eur.

Pripomienky susednej obce posudzujú

Ako dodal Ďurčák, aktuálne sú všetky dokumenty, na základe zámeru vypracovaného podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, prerokúvané príslušnými orgánmi.

„Sú to veci, ktoré spracovali odborníci. Na 200 stranách je posúdenie, či tu môžu ľudia žiť a či nepoškodia prírodu. Kompetentné orgány a dotknutí ľudia sa k tomu aktuálne môžu vyjadriť,“ uviedol konateľ spoločnosti.

Tvrdí, že problémom je iba to, že sa jednotlivé termíny v súčasnosti neúmerne predlžujú. Zámer na EIA napríklad predložili ešte v decembri, iba pred pár dňami ho zverejnila obec Ruská Nová Ves a mesto Prešov ho ešte nezverejnilo. Starosta Kollár doplnil, že obec má aktuálne tri týždne od zverejnenia zámeru na svojej obecnej stránke, aby dokument pripomienkovala.

„Pozrieme sa na to, ako majú riešenú dopravu, odvodnenie povrchových vôd a ďalšie konkrétne veci k jednotlivým spracovaným návrhom. Vyzvali sme aj obyvateľov, aby predložili svoje prípadné konkrétne pripomienky týkajúce sa našej obce,“ dodal starosta Ruskej Novej Vsi.

© SITA Slovenská tlačová agentúra
KategórieStavebníctvo