Rekonštrukcia historického Solivaru

rekonstrukcia historickeho solivaru

Historická budova Skladu soli v Solivare, ktorý je mestskou časťou mesta Prešov, sa dočká rekonštrukcie. Objekt Skladu soli, ktorý v roku 1986 vyhorel, čaká na prestavbu, po ktorej tu vzniknú priestory pre múzeum a kultúrne a spoločenské akcie. Objekt je národnou kultúrnou pamiatkou zo 17. storočia a patrí pod Slovenské technické múzeum v Košiciach. Múzeum má na rekonštrukciu budovy Skladu soli hotový projekt, stavebné povolenie a na investičné náklady schválený nenávratný finančný príspevok z regionálneho operačného programu.

Situácia
Objekt je umiestnený na rovinatom pozemku ako súčasť solitérnej zástavby areálu pôvodných historických Solivarov a južného bloku centra tejto historickej zástavby, pričom prístup na pozemok je jednak zo Solivarskej ulice, jednak z námestia pred objektom.

„Rekonštruovaný objekt je tvarovaný do tvaru písmena U s vytvorením polootvoreného átria južným smerom,“ hovorí autor projektu Ing. arch. Ján Katuščák. „Vstup do objektu pre návštevníkov je zo západnej strany, popod vežu a cez otvorenú arkádu. Vstup pre zamestnancov a zásobovanie sme navrhli z východnej strany objektu. Pred severnou fasádou stavby je navrhnutá spevnená plocha vo forme námestia pre pobyt návštevníkov, oddych a relax obyvateľov mesta a okoloidúcich. Objekt je zastrešený systémom manzardových striech nad prevýšenou jednopodlažnou hmotou. Architektúru stavby akcentuje veža vo vstupnej časti objektu. Vnútorné priestory stavby sú presvetlené cez fasády a strešné štíty nad vstupmi, vikiere v pôvodnom tvare slúžia na presvetlenie podkrovného priestoru.“

Funkčné využitie
Z hľadiska využívania sa v rekonštruovanej stavbe plánuje:

  • vytvorenie priestorov pre muzeálnu činnosť – prezentácia dobových postupov pri skladovaní soli
  • kongresová sála pre 150 účastníkov
  • vytvorenie muzeálnej predajne – predaj umeleckých a spomienkových predmetov symbolizujúcich stavby a činnosti v areáli solivarov, predaj kníh
  • vytvorenie priestorov pre kultúrno-spoločenské akcie v prvom nadzemnom podlaží stavby
  • vyriešenie ubytovania v štyroch dvojposteľových izbách
  • stravovacia časť formou banketovou – švédskymi stolmi so zázemím
  • vytvorenie hygienických priestorov pre návštevníkov a zamestnancov objektu
  • vytvorenie priestorov pre technické vybavenie objektu – kotolňa, VZT
  • vybudovanie technickej infraštruktúry k navrhovanej stavbe .

Rekonštruovaný objekt má v dispozícii
I. nadzemného podlažia centrálny priestor, z ktorého sa vychádza do jednotlivých priestorov. Funkcie sú kumulované do jednotlivých častí dispozície: najbližšie ku vstupu je muzeálna činnosť, v centrálnej časti kongresová činnosť a v zadnej – hospodárskej časti objektu sú stravovacie a hygienické priestory.
Samostatne je riešená ubytovacia časť so štyrmi izbami s kompletnou hygienou, dve izby sú doplnené soľnými saunami. Súčasťou bude aj rekonštruovaný krov podľa pôvodného riešenia, pričom sa zabezpečí prezentácia pôvodnej konštrukcie krovu.

NKP – Solivar Prešov – rekonštrukcia objektu Sklad soli
Miesto:  Prešov-Solivar
Autori:  Ing. arch. Ján Katuščák,  Ing. Jozef Polák
Investor: Slovenské technické múzeum, Košice
Úžitková plocha: 1 815 m2
Začiatok rekonštrukcie: Uzavreté je verejné obstarávanie, začiatok podľa pokynov Ministerstva kultúry SR, financie z eurofondov sú odsúhlasené
Dĺžka výstavby: 24 mesiacov
Predpokladaná výška investícií: 1,990 mil. eur
Generálny dodávateľ: Dúha, a. s., Prešov

(pet)
Vizualizácie: Ing. Ladislav Komjáthy

Článok bol uverejnený v časopise ASB.