priemyselny park

Veľká investícia na juhu: v Rimavskej Sobote vznikne priemyselný park

Partneri sekcie:

Celkové náklady na jeho výstavbu odhaduje rezort hospodárstva na maximálne 9,843 mil. eur.

V Rimavskej Sobote vznikne jeden z najväčších priemyselných parkov na južnom Slovensku. Jeho výstavbu v stredu na návrh Ministerstva hospodárstva SR odsúhlasila vláda SR. Celkový rozpočet by mal dosiahnuť maximálne 9,843 mil. eur. Park by pritom mal vzniknúť do konca roku 2023.

„Pripravené územie bude následne ponúknuté investorom. Očakávame, že priemyselný park vytvorí príležitosť pre vytvorenie minimálne 500 nových pracovných miest,“ avizuje rezort hospodárstva.

Okres čaká hospodársky rozvoj

Okres Rimavská Sobota pritom dlhodobo vykazuje najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti spomedzi všetkých okresov Slovenska. Nový park predstavuje podľa ministerstva základný predpoklad pre prilákanie nových investícií v regióne.

„Priemyselný park Rimavská Sobota bude pre celý región znamenať významný impulz pre ďalší hospodársky a sociálny rozvoj, čím prispeje k dlhodobému cieľu znižovania regionálnych rozdielov,“ poukazuje rezort. Park vybuduje spoločnosť MH Invest, s.r.o., patriaca pod Ministerstvo hospodárstva SR.

To v predloženom materiáli zároveň pripomína, že v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja aktuálne eviduje iba päť priemyselných parkov s výmerou nad 10 hektárov. Z toho len pri jednom neregistruje výraznejšie nedostatky z hľadiska napojenia na technickú a dopravnú infraštruktúru alebo z hľadiska vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov.

Investori pritom dlhodobo preferujú pozemky v stave absolútnej pripravenosti na začatie stavby. Teda schválený územný plán, vyriešené majetkovo-právne vzťahy k dotknutým nehnuteľnostiam, ideálne vybudované alebo aspoň povolené prípojky na jednotlivé inžinierske siete.

Okrem parku aj výstavba cesty

„Absencia takýchto parkov znamená pre Slovensko zásadnú konkurenčnú nevýhodu v porovnaní s krajinami strednej a východnej Európy, s ktorými pri získavaní strategických investícií najčastejšie súperíme (Česko, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko),“ upozorňuje rezort hospodárstva.

Táto nevýhoda je naviac podľa neho znásobená dĺžkou povoľovacích konaní a spoločne s rozdrobenosťou pozemkov prakticky opakovane diskvalifikuje Slovensko pri mnohých rozhodovacích procesoch o umiestnení novej investície.

Pozemok vymedzený na účely vybudovania Priemyselného parku Rimavská Sobota sa nachádza na severnej strane mesta Rimavská sobota na hranici jeho katastrálneho územia. Ide o dve parcely s výmerom okolo 650-tis. metrov štvorcových.

V danom území je pripravovaná a plánovaná výstavba rýchlostnej komunikácie R2, ktorá bude lokalitu lemovať z južnej strany.

© SITA Slovenská tlačová agentúra