MH 1

Udržateľnosť je pre oblasť stavebníctva stále väčšou výzvou

Grinity je medzinárodná poradenská spoločnosť s portfóliom služieb v rámci stavebného trhu, ktorej bratislavská pobočka funguje už viac ako 7 rokov. V súčasnosti rozširuje svoj tím na Slovensku o oddelenie, ktoré sa bude zameriavať na témy trvalej udržateľnosti nehnuteľností. Tím Sustainability na Slovensku povedie Martin Tkáč, ktorý má za sebou v Grinity dlhoročné skúsenosti zo slovenského real estate trhu.

Nielen pre Európu, ale aj pre celý svet je otázka zmeny klímy jedna z najdôležitejších. Aj to je dôvod, prečo sa Európska komisia ešte v roku 2019 zaviazala v rámci Európskej zelenej dohody k strategickému programu Fit for 55, s cieľom znížiť emisie do roku 2030 aspoň o 55 percent a dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Fit for 55 sa týka aj oblasti stavebníctva – len výstavba a prevádzka budov dosahuje viac ako tretinový podiel (39 %) z celkovej produkcie emisií CO2.

Záväzky voči zelenej dohode vnímajú zodpovedne aj v spoločnosti Grinity – na túto tému usporiadali klientske raňajky, kde sa mohli hostia dozvedieť, ako sa dá optimalizovať energetická náročnosť budov, znížiť uhlíková stopa či ako taxonómia EÚ ovplyvní novú aj už existujúcu výstavbu.

„Som rád, že sme oslovili a zaujali významné osobnosti stavebného trhu na Slovensku so sériou prezentácií našich expertov na témy, ktoré ovplyvňujú realitný trh a budúcnosť stavieb a architektúry. Pozvanie prijali hostia z radov stavebných odborníkov, developerov, finančných inštitúcií a realitného biznisu, ktorí svojou účasťou a záujmom potvrdili, že aj pre nich je udržateľnosť dôležitá téma,“ hovorí Marián Heckl, Branch Director Grinity na Slovensku.

Zdroj: Grinity

Stavebníctvo stojí v súčasnosti pred výzvou. Bude sa klásť stále väčší dôraz na energetickú nezávislosť s ohľadom na udržateľnosť. Princípy udržateľnosti v stavebníctve reprezentujú komplexnosť toho, ako by sa malo pristupovať k riešeniu budov. Ide o celkové poňatie stavby, nielen jej konštrukcie a použitých materiálov, ale aj kvality vnútorného a okolitého vonkajšieho prostredia.

„Udržateľnosť nemôžeme vnímať len ako novú profesiu. Už dávno to nie je jedna podkategória, ktorá sa uvádza na konci všetkých kapitol v projektových dokumentáciách,“ zdôrazňuje Martin Tkáč, Senior Project Manager v spoločnosti Grinity. „Dôkazom je čoraz väčší záujem o tieto služby zo strany našich existujúcich aj nových klientov, s ktorými na Slovensku spolupracujeme,“ dodáva.

Spoločnosť Grinity je v rámci svojho portfólia tradičných služieb, ako sú projektový a cenový manažment, technický dozor, technické a environmentálne due diligence či certifikácia BREEAM a LEED pripravená poskytnúť aj ďalšie komplexné udržateľné poradenstvo. V rámci týchto služieb klientom pomáha viac ako 40 špecializovaných expertov a konzultantov v Prahe a Bratislave.

Konzultačné služby pri príprave udržateľného návrhu projektov zahŕňajú viaceré oblasti, napríklad posúdenie teplo-technických vlastností stavby, identifikáciu a posúdenie tepelných mostov, štúdiu prúdenia vetra, štúdiu umelého osvetlenia, implementáciu prvkov pasívnych budov, náklady životného cyklu budov, recyklovateľnosť, optimalizáciu údržby a ďalšie. V tomto smere má Grinity za sebou bohaté skúsenosti, ktoré uplatnilo pri viac ako 800 projektoch naprieč celou Európou, z ktorých viac ako 50 bolo realizovaných práve na Slovensku.

Martin Tkáč Senior Project Manager v spoločnosti Grinity
Martin Tkáč
Senior Project Manager v spoločnosti Grinity |

Zdroj: PR článok Grinity s.r.o., organizačná zložka Slovensko