ASB Články na tému

Grinity

Grinity je medzinárodná poradenská spoločnosť s portfóliom služieb v rámci stavebného trhu, ktorej bratislavská pobočka funguje už viac ako 7 rokov. V súčasnosti rozširuje svoj tím na Slovensku o oddelenie, ktoré sa bude zameriavať na témy trvalej udržateľnosti nehnuteľností. Tím Sustainability na Slovensku povedie Martin Tkáč, ktorý má za sebou v Grinity dlhoročné skúsenosti zo slovenského real estate trhu.

Zelená transformácia Európy na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050 je ambiciózny plán Európskej únie. Zelená dohoda, ku ktorej sa krajiny EÚ zaviazali, zasahuje rôzne oblasti hospodárstva. Ich premietnutie do právnych systémov členských krajín má zabezpečiť súbor opatrení a predpisov obsiahnutých v tzv. balíku „Fit for 55“. Okrem iného určuje aj konkrétne kroky pre oblasť energetiky a stavebníctva. V rozhovore s Mariánom Hecklom, Branch riaditeľom poradenskej spoločnosti Grinity na Slovensku, budeme hovoriť o jeho dosahu na slovenský development a existujúci fond budov.