Bezpečnosť tunela Prešov zabezpečuje moderné značenie.

Tunel Prešov dokončili. S moderným značením bude ešte bezpečnejší

Budovanie cestnej infraštruktúry na Slovensku je kolektívnym dielom so spoločným cieľom vytvoriť sieť ciest a tunelov, po ktorých bezpečne a bez zdržaní dorazíme do cieľa. Spoločnosť DELTECH, a. s., je ako dodávateľ elektrotechnológií zapojená do budovania dopravnej infraštruktúry u nás už 17 rokov, pričom nami inštalované technológie dohliadajú na bezpečnosť viac ako 70 000 áut denne v piatich tuneloch.

Prinášame moderné technológie a bezpečnostné prvky všade tam, kde ide dennodenne o život. Spoločnosť sa vo významnej miere podieľa na dodávke technológií pre stavbu východnej diaľnice D1 Prešov, západ – Prešov, juh s tunelom Prešov, kde sme jedným z dvojice členov Združenia technológie tunela D1 Prešov. Ako dodávateľ technológií v rámci predmetnej stavby realizujeme:

 • centrálny riadiaci systém tunela,
 • technológiu Regionálneho operátorského pracoviska v SSÚD 11 Prešov,
 • kamerový dohľad,
 • zariadenia núdzového volania, SOS kabínky,
 • meranie fyzikálnych veličín,
 • premenné dopravné značenie v tuneli,
 • premenné dopravné značenie na L portáloch,
 • informačný systém diaľnice,
 • elektrický zabezpečovací systém v technologických centrálach,
 • šírenie rádiového signálu a telekomunikačných GSM, 3G, 4G/LTE sietí v tuneloch.

Riadenie dopravnej situácie na diaľniciach a tuneloch je mimoriadne dôležitým prvkom bezpečnosti cestnej premávky. Prevádzkovanie tunelov je pritom výrazne rizikovejšie ako cestných komunikácií. Dôvodom sú obmedzené dopravné plochy v tunelových rúrach bez denného svetla, obmedzený prísun čerstvého vzduchu a limitované možnosti úniku.

Bezpečnosť v tuneloch závisí od viacerých faktorov, medzi ktoré patrí ich geometria, konštrukcia a správna funkčnosť bezpečnostných zariadení vrátane dopravných značiek, riadenia premávky, školenia pohotovostných služieb, manažmentu incidentov či poskytovania nevyhnutých informácií užívateľom.

K vodičom sa vždy dostane zásadná informácia alebo priamo výstraha od operátorov tunela – na fotografii vidieť skúšku značenia.
K vodičom sa vždy dostane zásadná informácia alebo priamo výstraha od operátorov tunela – na fotografii vidieť skúšku značenia. | Zdroj: DELTECH, a. s.

Efektívne systémy v doprave

Riadenie dopravnej situácie na cestách musí byť rýchle a efektívne s cieľom predchádzať kolíziám, škodám a najmä stratám na životoch. Správny manažment premávky zároveň prispieva k plynulosti dopravy. Súvisiace opatrenia a pravidlá sú zhrnuté v Dopravnom určení, ktoré tvorí súbor komplexných dokumentov opisujúcich dopravné stavy. Tie zachytávajú všetky možné dopravné situácie, ktoré môžu nastať na danom úseku.

Z opisu týchto scenárov a dopravných stavov vychádzajú pracovníci operátorských pracovísk, ktorí vďaka moderným technológiám vedia predchádzať krízovým situáciám a zabezpečiť plynulú premávku do niekoľkých sekúnd. Medzi tieto technológie, ktoré našim zákazníkom ponúkame, patrí aj premenné dopravné značenie.

Do nášho portfólia patrí technológia od rakúskej spoločnosti SWARCO, ktorá je na trhu technológií pre dopravu od roku 1969, a ponúka jedno z najkomplexnejších dopravných riešení. Ide o certifikovaný systém s viacerými prednosťami. Technológie od tejto spoločnosti prispievajú k bezpečnosti cestnej premávky v Rakúsku, Dánsku, Nórsku, Taliansku, vo Veľkej Británii, v Nemecku, Spojených štátoch amerických, ale aj v Spojených arabských emirátoch.

Premenné dopravné značenie na D1 Prešov, západ – Prešov, juh

V rámci realizácií na budovanej východnej D1 sme z portfólia SWARCO využili VMS (Variable message signs), teda premenné dopravné značenie (PDZ). Prednosťou PDZ produktov z portfólia tejto spoločnosti je ich variabilnosť a kompaktný dizajn, čo umožňuje inštaláciu priamo na mieste a použitie plne grafických značiek v prípade uchytenia na rám rýchloupínacím pásom aj viackrát.

V našom prípade však išlo o spôsob trvalej inštalácie PDZ. Systém má vďaka patentovanej optike veľmi nízku spotrebu energie, preto optimálne zlepšuje trvanlivosť variabilných znakov. Vďaka vynikajúcej viditeľnosti týchto značiek aj pri zhoršenom počasí či v noci sa k vodičom vždy dostane zásadná informácia alebo priamo výstraha od operátorov tunela.

Premenné dopravné značenie sa výborne osvedčilo najmä v kritických momentoch, keď je prvoradé zabrániť ďalším škodám na majetku a ochrániť zdravie a životy ľudí. Najčastejším dôvodom pri dopravných incidentoch v premávke býva chyba jedného z účastníkov, pri riešení bezpečnosti tak treba myslieť na psychiku vodiča v mimoriadnych situáciách.

Ak hovoríme o tuneloch, je absolútne nevyhnutné informovať o mimoriadnom incidente v prejazdovej rúre v čo najkratšom čase ostatných účastníkov premávky. V kritických okamihoch je rozhodujúci jasný, zrozumiteľný a dobre viditeľný symbol na dopravnej značke aj z väčšej vzdialenosti. Premenné LED dopravné značenie sa osvedčilo najmä v takýchto situáciách.

Systém od spoločnosti SWARCO prispieva zároveň k udržaniu plynulosti dopravy, vďaka čomu strávia účastníci premávky menej času v stojacich kolónach, a nemusia sa tak opakovane rozbiehať, čím do ovzdušia prúdi menej emisií. Technológiu montujú naši vyškolení pracovníci priamo na tento systém. V rámci tunela Prešov sa využili dva rozmerové typy značiek, a to podľa požiadaviek na ich umiestnenie, ich funkcií a poskytovaných benefitov.

Priamo v tuneli sme inštalovali 24 kusov značiek s rozmermi 1050 ×1 200 mm a na L portáloch popri diaľnici D1 dve značky PDZ vrámci ISD s rozmermi 5500 × 2000 mm. Ich životnosť je 10 až 15 rokov. Na ISD značkách PDZ je možné zobrazovať aj textové informácie či výstrahy. Systém je riadený z Regionálneho operátorského pracoviska v Prešove.

Takýto typ značenia je vhodný aj počas veľkých spoločenských či kultúrnych akcií, keď je potrebné nasmerovať účastníkov, prípadne im poskytnúť dôležité informácie (napríklad o obchádzkových trasách).

V tuneli sa inštalovalo 24 kusov značiek s rozmermi 1 050 × 1 200 mm.
V tuneli sa inštalovalo 24 kusov značiek s rozmermi 1 050 × 1 200 mm. | Zdroj: Mário Hloška

Integrácia do komunikačnej infraštruktúry

Ako sme už spomenuli, SWARCO značky PDZ poskytujú vysokú variabilitu pri špecifikácii a výrobe rôznych veľkostí a rozmerov požadovaného PDZ, a tým aj možnosť efektívne pokryť a naplniť požiadavky moderných dopravných stavieb a infraštruktúry. Z hľadiska jednoduchšej integrácie do komunikačnej infraštruktúry nadriadeného riadiaceho systému dopravy sú premenné značky PDZ vybavené zabudovaným 2port/Ethernet LAN switchom.

Toto riešenie je praktické hlavne pri potrebe integrovať viac značiek PDZ na jednej lokalite, kde stačí pri návrhu infraštruktúry počítať iba s jednou komunikačnou vetvou na lokalitu. Lokálne zosieťovanie a prepojenie medzi sebou si značky PDZ vedia zabezpečiť samy bez potreby ďalších aktívnych sieťových prvkov.

Značky PDZ komunikujú po komunikačných vrstvách RS485 alebo ETHERNET. Na komunikáciu s nadradeným riadiacim systémom využívajú vlastný komunikačný protokol SWARCO ASCII/POLI. Medzi hlavné výhody tohto komunikačného protokolu patria:

 • výborná spätná diagnostika stavu a porúch značky PDZ počas prevádzky (skorá diagnostika nefungujúcich častí značky PDZ a efektívne plánovanie údržby a servisných zásahov),
 • možnosť zasielať a zobrazovať textové oznamy na značkách PDZ v reálnom čase – podľa potreby a požiadaviek riadiaceho strediska dopravy alebo operátora.

Použitá LED technológia na zobrazovacích maticiach značiek PDZ sa vyznačuje:

 • výbornou odolnosťou voči výkyvom napájacieho napätia a prípadnému preblikávaniu,
 • nízkou spotrebou energie,
 • výborným pomerom medzi optickým výkonom a účinnosťou.

K ďalším výhodám technológie SWARCO patrí aj znižovanie nákladov prevádzkovateľovi, vysoká variabilita značiek (výrobca vie dodať veľkosť značiek podľa potreby, umiestniť úchyty podľa potreby a tak isto aj káblové priechodky), pričom technológia spĺňa najnovšiu verziu normy, resp. certifikátu EN12966 od certifikovanej organizácie SGS.

Bezpečnosť tunela Prešov zabezpečuje moderné značenie.
Bezpečnosť tunela Prešov zabezpečuje moderné značenie. | Zdroj: DELTECH, a. s.

Záver

Na záver je na mieste vysloviť želanie, aby sa s pribúdajúcimi kilometrami nových ciest zvyšoval aj komfort presunu po Slovensku, zvýšila sa celková bezpečnosť a znižoval sa počet dopravných nehôd. Spoločnosť DELTECH, a. s., je pripravená prispieť k budovaniu cestnej infraštruktúry 21. storočia nielen modernými technológiami jej portfólia, ale aj dlhoročnými skúsenosťami a know-how.

Patrik Burdel, Ivan Remeň, Pavel Vrbičan

Patrik Burdel, Ivan Remeň a Pavel Vrbičan pôsobia v spoločnosti DELTECH, a. s.

Článok bol publikovaný v časopise Inžinierske stavby 05/2021.