GenioxVDI

Vetracie jednotky Systemair Geniox sú teraz dostupné aj v hygienickom vyhotovení

Partneri sekcie:

Cieľom správne prevádzkovanej a udržiavanej vetracej jednotky je vetraním zabezpečiť dobré a zdravé vnútorné prostredie. To zlepšuje naše zdravie, znižuje chorobnosť, zvyšuje našu výkonnosť v práci alebo v škole a tiež vo voľnom čase. Dnes je kvalita vzduchu v interiéri dôležitejšia viac ako kedykoľvek predtým.

Možnosť certifikácie VDI 6022-1 pre všetky zostavné jednotky Geniox

Kompletnú ponuku zostavných jednotiek Geniox je možné teraz dodať s certifikáciou VDI 6022-1. Audity vykonáva SYNLAB, akreditované laboratórium sídliace v Nemecku, ktoré vydalo VDI 6022-1 test report a certifikát.

Jedným z bodov zamerania VDI 6022-1 je jednoduchá čistiteľnosť jednotky. Konštrukcia VZT jednotky Geniox umožňuje prevádzkovateľovi vyčistiť všetky časti jednotky. Napríklad sa vyžaduje, aby všetky povrchy boli hladké bez ostrých hrán a tvarov, v ktorých by sa mohli hromadiť nečistoty.

Taktiež pri všetkých jednotkách Geniox, sú všetky plastové časti opláštenia v prúde vzduchu certifikované ISO 846 v súlade s VDI 6022-1. Znamená to, že tieto komponenty zabraňujú rastu húb a ich vlastnosti sa pôsobením baktérií a mikroorganizmov nezhoršujú. Navyše má opláštenie Geniox štandardne triedu ochrany voči korózii triedy C4 (ISO 12944). C4 je vysoká trieda ochrany, ktorá sa odporúča pre priemyselné a pobrežné oblasti s miernou slanosťou, chemické továrne, bazény, lode a člny.

Otázky a odpovede

Nie každá hygienická VZT jednotka je taká, ako sa prezentuje. Pri výbere jednotky je nevyhnutné klásť správne otázky. Pomôžeme Vám zodpovedaním často kladených otázok týkajúcich sa jednotiek Geniox, ako aj hygienickej certifikácie VZT jednotiek vo všeobecnosti.

Čo vlastne znamená “hygienická”?

Hygienická vo vzťahu k vetracím jednotkám sa obvykle vzťahuje na jednotky aplikované v oblasti zdravotníctva, ako sú napríklad čisté priestory a operačné sály v nemocniciach. Všeobecne uznávané normy a certifikáty v tejto oblasti sú napríklad VDI 6022-1 a DIN 1946-4.

Veríme, že termín „hygienický“ si zaslúži prehodnotenie. Účelom vzduchotechnickej jednotky je poskytnúť vetraním zdravé vnútorné prostredie. Preto by všetky jednotky mali byť dizajnovo hygienické aj pokiaľ ide o všeobecné aplikácie vetrania, ako sú školy alebo úrady. Všetky materiály by mali byť ekologické a mali by byť k dispozícii certifikované hygienické možnosti.

Čo je VDI?

VDI je skratkou Verein Deutscher Ingenieure (Združenie nemeckých inžinierov). VDI navrhla množstvo usmernení, ktoré sa dnes v strojárenstve stali štandardom. Prečítajte si viac o organizácii na stránke www.vdi.de.

Akreditovaná certifikácia podľa VDI6022-1 garantuje, že výrobok spĺňa najprísnejšie hygienické požiadavky trhu. Znamená to tiež, že výrobok sa podrobuje pravidelným auditom.

Výrobky Systemair sú certifikované v súlade s kódexom praxe VDI 6022-1. VDI 6022 opisuje „technológiu vnútorného vzduchu, kvalitu vzduchu v interiéri“. Cieľom VDI 6022 je vytvoriť zdravý dýchateľný vzduch v budovách. Tento kódex sa preto zaoberá hygienou vetracích a klimatizačných systémov a zariadení. Minimálnym cieľom je, aby vzduch uvoľňovaný do miestnosti nebol horší ako vzduch nasávaný zariadením alebo systémom. Samotná technológia klimatizácie nesmie byť zdrojom kontaminácie.

VDI 6022-1 sa špecificky zaoberá vetraním a kvalitou vzduchu v interiéri. Definuje hygienické požiadavky na vetracie a klimatizačné systémy a jednotky (Kódex postupov pri vetraní VDI).

Systemair a.s.
www.systemair.sk