Partneri sekcie:
image 101656 25 v3

Optimalizácia využitia solárnej energie pomocou BIM

Staviteľstvo exponenciálne smeruje k využívaniu obnoviteľných zdrojov energie pri všetkých typoch stavieb, pričom solárna energia je jednou z alternatív, ktorú možno uplatniť v dobrom pomere nárokov na priestor, cenu aj výsledný úžitok. Informačné modelovanie stavieb …
image 91934 25 v2

Praktické solárne riešenia pre rodinné i bytové domy

Bezplatnú energiu zo slnka môžete využívať jednoducho a zároveň veľmi efektívne. Umožňujú to najmodernejšie solárne systémy so solárnymi kolektormi. Značka Vaillant si uvedomuje stúpajúci význam využívania slnečnej energie. Do bytových, rodinných domov či energeticky pasívnych …
image 85287 25 v1

Solárny systém v Spojenej škole D. Tatarku v Poprade

Vedenie Spojenej školy Dominika Tatarku v Poprade sa rozhodlo zmodernizovať prípravu teplej vody do školského bazéna. Ten škola naplno využíva v rámci telesnej výchovy a záujmových krúžkov. Ako najvhodnejšie riešenie sa ukázala inštalácia solárnej zostavy.
image 79173 25 v1

Solárne chladenie budov

Obnoviteľné zdroje energie budú dôležitou zložkou štruktúry energie, ale ich schopnosť nahradiť ostatné zdroje energie je v najbližších rokoch obmedzená.
image 72464 25 v1

Solárny systém v športovej hale v Seredi

Ako čo najefektívnejšie vyriešiť prípravu teplej vody a ušetriť finančné prostriedky? Otázku z nadpisu článku si položilo vedenie Obchodnej akadémie v Seredi, keď hľadalo riešenie do svojej športovej haly. V hre bol nielen komfort študentov, ale aj členov mnohých …
image 68019 25 v1

Správny návrh veľkosti zásobníka pre solárny systém

Pri správnom návrhu veľkosti zásobníka treba brať do úvahy aj množstvo spotrebovanej teplej vody v objekte. V súčasnosti sa kladie čoraz väčší dôraz na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, z ktorých má veľký potenciál využiteľnosti práve slnečná energia. Vo …
image 64623 25 v1

Solárne systémy zabezpečia až 70% teplej vody ročne

Využívanie solárnych systémov je v súčasnosti efektívne, najmä ak zoberieme do úvahy, že ceny energií stúpajú, čo paradoxne prináša zrýchlenie návratnosti vstupnej investície. Ak berieme do úvahy domácnosť, ktorá využíva solárne kolektory iba na ohrev …
image 64589 25 v1

Inovatívne „drain-back“ riešenie

Slovenskí spotrebitelia pristupujú k využívaniu slnečnej energie dosť konzervatívne. Pretrváva u nich strach z nepoznaného, z vyššej obstarávacej ceny solárneho systému či náročnosti jeho inštalácie. Skutočne dobrou investíciou je solárna zostava HelioSet s 250 l …
solarne kolektory v podmienkach bytoveho domu

Solárne kolektory v podmienkach bytového domu

Je výhodné využiť tepelnú energiu získanú zo solárnych kolektorov na pohon chladiacich systémov. V poslednom čase sa vraciame k najjednoduchšiemu využitiu slnečnej energie – priamemu ohrevu a chladeniu, čiže k tzv. solárnej architektúre. Solárne chladenie je súčasťou využívania obnoviteľných …