Nakoľko kvalitný vzduch dýchame v skutočnosti na Slovensku?

Téma znečisteného ovzdušia sa týka aj mnohých slovenských miest. Málokto z nás si však uvedomuje, že vstupom do bytu, domu či kancelárie sa problém so znečisteným ovzduším nekončí. Práve naopak, uzavreté priestory môžu výrazne zhoršiť kvalitu už i tak znečisteného vzduchu. Podľa prieskumov prežijeme vo vnútornom prostredí budov viac ako 85 % svojho života. To už stojí za to, aby sme dýchali kvalitnejší a zdravší vzduch. Napriek tomu sa téme kvality ovzdušia v budovách nevenuje toľko pozornosti, koľko by si zaslúžila.

Napraviť túto situáciu sa pokúsila spoločnosť AIR SYSTEM, ktorej dlhodobým poslaním je práve zlepšovať kvalitu ovzdušia v budovách. Spoločnosť sa však neupriamila iba na samotné riešenia tejto problematiky, ale stala sa na Slovensku aj priekopníkom v založení odborného fóra na výmenu aktuálnych informácií k tejto téme. Svedčí o tom prvý ročník odbornej konferencie s názvom Innovation in the Air 2019, ktorý sa uskutočnil v stredu 22. 5. 2019 v Bratislave.

„Už dlhší čas sme sa ako spoločnosť pohrávali s myšlienkou zriadiť odborné fórum na výmenu najnovších poznatkov k téme kvality ovzdušia v budovách a vplyvu vzduchu, ktorý dýchame, na naše zdravie. Prvý ročník konferencie Innovation in the Air bol logickým vyústením tejto snahy. Som rád, že už v úvodnom ročníku nášho podujatia sa zišlo mnoho odborníkov zo širokého okruhu vedných disciplín a ich prednášky boli určite veľmi prínosné. Verím, že náš úmysel zorganizovať takúto konferenciu ako platformu na výmenu informácií a odbornú diskusiu bude pokračovať aj v ďalších ročníkoch,” hovorí Ivan Kolárik, konateľ firmy AIR SYSTEM.

Konferencia priniesla pestrý program vo forme prednášok so zaujímavými témami, napríklad čo ovplyvňuje kvalitu ovzdušia v budovách, ktorý región Slovenska má najlepšiu kvalitu vzduchu, ako nás môže ventilácia v budovách ohrozovať na zdraví alebo ako pristupovať k dekontaminácii malých aj veľkých objektov.
Návštevníci sa dozvedeli, čo znamená pojem „zdravá budova” alebo ako značky pracujú s „aroma marketingom” a ako môžu tieto podnety ovplyvňovať naše nákupné správanie.

Podľa jedného z organizátorov konferencie Andreja Číža podujatie ukázalo nielen potrebu otvorenia tejto témy, ale aj doterajšiu absenciu fóra, na ktorom by si odborníci z viacerých disciplín mohli vymieňať poznatky.

„Jedným z cieľov našej konferencie bolo odprezentovať doterajšie výsledky v riešeniach pre skvalitnenie ovzdušia v budovách. Nechceli sme však zostať iba pri tomto konštatovaní. Naopak, chceli sme návštevníkom odprezentovať trendy v prístupoch k tejto téme a hlavne vyvolať diskusiu. Naším zámerom nebolo zorganizovať konferenciu s cieľom produktovej prezentácie, čo býva, žiaľ, na Slovensku často pravidlom. Chceli sme vyvolať odbornú diskusiu a upriamiť pozornosť na inovácie, ktoré môžu byť v oblasti zdravia zásadné. Za seba môžem povedať, že sa nám to už v úvodnom ročníku podarilo.”

Aj z hodnotenia konferencie návštevníkmi vyplynulo, že podujatie obstálo na jednotku. „Spätná väzba od návštevníkov konferencie je pre organizátora vždy nesmierne dôležitá. Osobne ma veľmi teší, že sme očakávania návštevníkov v tomto smere naplnili a mali sme iba pozitívne reakcie. O diváckom záujme svedčí aj množstvo otázok, ktoré malo publikum k jednotlivým prednáškam. Už teraz sa úprimne teším na ďalšie ročníky nášho podujatia,” uzatvára Andrej Číž.

Ak ste sa na konferencii nestihli zúčastniť, viac o jej programe a prednáškach sa dozviete na www.iia.sk.

ZDROJ: PR článok spoločnosti AIR SYSTEM s.r.o.