Rekuperačná jednotka

02 Climaport Flair 325 met Flair Silencer technische ruimte 300dpi Brink Climate Systems
Zdroj: Climaport

Rekuperačná jednotka Flair 325 od výrobcu BRINK je certifikovaná výskumným ústavom Passive House Institute. Dosahuje podľa normy EN-13141-7 jednu z najvyšších tepelných účinností až 94 %*, navyše v kombinácii s najnižšou spotrebou energie na trhu 0,16 Wh/m3*.

Rozvodný systém Air Excellent od výrobcu Ubbink s hladkým antistatickým povrchom s antibakteriálnymi a antimykotickými vlastnosťami je aktuálne jediným kompletným certifikovaným rozvodným systémom na trhu.

Od 1. 1. 2021 budú musieť byť všetky novostavby v kategórii s takmer nulovou potrebou energie. Na splnenie limitu na potrebu tepla na vykurovanie nemusí stačiť len vhodný návrh stavby, potrebná bude aj podpora technickým vybavením – vetraním s rekuperáciou.

Čo si všímať pri výbere rekuperácie?

Pri výbere treba pozerať nielen na výkon a vyhotovenie jednotky, podstatnými faktormi sú aj jej tepelná účinnosť a spotreba energie na 1 m3. Na zaistenie bezpečného a čistého vnútorného prostredia je dôležitá aj kvalita rozvodov vetracieho systému.

Princíp rekuperácie spočíva v tom, že čerstvý vzduch sa do interiéru privádza cez tepelný výmenník – v tomto výmenníku sa vzduch privádzaný z exteriéru ohreje teplom, ktoré sa odoberie z odpadového vzduchu odvádzaného z vnútorného prostredia.

Tepelná účinnosť rekuperačných jednotiek sa udáva v % a vyjadruje, koľko tepla sa z odvádzaného vzduchu získa. Hodnoty nad 70 % sa považujú za dobrú účinnosť, hodnoty nad 90 % sa klasifikujú ako špičkové.

Z hľadiska spotreby energie pri plnom výkone sa rekuperačné jednotky pohybujú medzi 0,2 až 0,5 Wh/m3. Čím nižšiu spotrebu má jednotka, tým budú, samozrejme, nižšie vaše náklady na jej prevádzku, preto netreba prehliadať ani tento parameter. Na trhu pritom možno nájsť rekuperačné jednotky, pri ktorých sa spája špičková účinnosť s veľmi úspornou prevádzkou.

03 Climaport Simona Rejdovjanova

Ing. Simona Rejdovjanová, obchodná zástupkyňa pre tepelné čerpadlá a rekuperácie

www.climaport.sk

* hodnoty namerané pri rýchlosti 225m3/h a vonkajšej teplote 2°C