02 EnduraTwist 1
Galéria(7)

Vytvárame zdravé prostredie

Partneri sekcie:

Vetranie a prísun čerstvého vzduchu sú pre naše zdravie veľmi dôležité a mali by sme im venovať dostatok pozornosti. Slovenskou aj európskou hygienickou legislatívou sú zároveň nadradené energetickým a technickým parametrom budov.

Ak vzduch v miestnosti pravidelne nevymieňame, môže byť až desaťkrát nekvalitnejší ako vonkajší vzduch. Dôvodom je to, že pri našich domácich aktivitách, ako sú varenie, sprchovanie, kúrenie, upratovanie a dokonca aj dýchanie, dochádza k znečisťovaniu vnútorného prostredia. Zároveň, najmä v novostavbách, sa postupne vyparujú niektoré chemické látky, tzv. pomocné látky pri zabudovaní materiálov a môžu ovplyvniť naše zdravie.

Všetky tieto faktory spolu môžu viesť k vzniku nepríjemných pocitov, bolestiam hlavy a krku, k alergiám, dýchacím problémom a tiež k chronickým ochoreniam. Zároveň môže zvýšená vlhkosť, spôsobená často aj nedostatočným vetraním v domácnostiach, spôsobiť zápach, kondenzáciu a vznik plesní, čo je už situácia, ktorá si vyžaduje urýchlené riešenie.

Decentrálna ventilačná jednotka s rekuperáciou Endura twist®
Produkt Fixvent
Ventilačná mriežka Invisivent
Centrálna rekuperačná jednotka Endura Delta
Inteligentný ventilátor Waves
Zariadenie Healthbox 3

Riadené vetranie

Trvalé a hlavne riadené vetranie v dobre izolovaných domoch je jediné správne riešenie uvedených problémov. Znečistený vzduch sa odvádza mimo domu a nahrádza čerstvým vonkajším vzduchom. Riadené vetranie zabezpečuje, že sa vetrá len vtedy, keď je to potrebné. V porovnaní s tým je výmena vzduchu v domácnostiach cez otvorené okná veľmi neefektívna a bez kontroly.

Healthbox 3

Healthbox 3 je zariadenie, ktoré nepretržite kontroluje kvalitu vnútorného vzduchu (CO2, vlhkosť, VOC) dynamickými senzormi umiestnenými v konkrétnej miestnosti. Prebieha to tak, že riadiaca jednotka zaregistruje prekročenie limitov, ktoré sú v nej naprogramované, zariadenie sa nastaví na výkon potrebný pre aktuálnu situáciu a začne odvádzať znečistený vzduch von.

Intenzita vetrania je tak prispôsobená aktuálnej potrebe a stavu v domácnosti – vzduch sa vymení, resp. vetranie sa zastaví aj bez nášho zásahu. Vetracie zariadenie môže pritom zareagovať aj na náš pokyn daný cez jednoduchú aplikáciu v mobilnom telefóne.

Osadenie riadeného vetrania si vyžaduje aj prísun vzduchu, čiže potrebujeme zdroj čerstvého vzduchu. Donedávna sa počítalo s tým, že čerstvý vzduch sa dostane do budovy netesnosťami. Pri vysokých požiadavkách na tesnosť okien a detailov v stavbe sa však tento spôsob pretransformoval do kontrolovaného prísunu vzduchu cez vetracie zariadenia na to určené a zároveň umiestené tam, kde majú byť.

Ak bude prísun vzduchu v mieste okien, možno použiť vetracie jednotky Renson, ktoré neovplyvňujú parametre okien – napríklad typ Invisivent.

Zariadenie Healthbox 3
Zariadenie Healthbox 3 | Zdroj: Renson

Invisivent

Diskrétna ventilačná mriežka umiestnená nad rámom okna umožňuje regulovaný prívod čerstvého vzduchu a nenarúša celkový vzhľad okna. Samoregulačná vnútorná klapka v prednej časti mriežky zabraňuje vzniku prievanu a prispôsobuje sa tlaku vetra.

Invisivent má aj vysokú odolnosť proti vonkajšiemu hluku – v otvorenej polohe dokáže naplniť parametre okna s hlukovou izoláciou a je určená aj pre extrémne zaťaženie spôsobené umiestnením bytov pri križovatkách.

Takisto má veľmi dobrý koeficient U (W /m2 . K), takže je kombinovateľná so všetkými materiálovými riešeniami okien. Má aj ochranu proti hmyzu a možnosť osadenia antistatického prachového filtra. K dispozícii sú aj regulátory a usmerňovače vetrania.

Vetracia jednotka je navrhnutá tak, aby využívala tzv. Coanda efekt, tzn. fyzikálny jav umožňujúci zmiešavať chladnejší a teplejší vzduch prirodzeným spôsobom.

Ventilačná mriežka Invisivent
Ventilačná mriežka Invisivent | Zdroj: Renson

Endura delta

Centrálna rekuperačná jednotka Endura Delta patrí k vyváženej ventilačnej skupine známej ako ventilačné systémy typu D. Všetky rekuperačné jednotky majú už v základnej výbave senzory CO2, vlhkosti a VOC (pachy), ktoré sústavne monitorujú kvalitu vnútorného prostredia.

Vďaka tomu môže systém pracovať s vysokou energetickou účinnosťou. Intenzita vetrania sa zvýši iba vtedy, ak niektorý zo sledovaných parametrov prekročí nastavený limit. Celý proces prebieha úplne automaticky a možno ho sledovať, resp. doň zasahovať, pomocou ovládacieho displeja alebo mobilnej aplikácie.

Centrálna rekuperačná jednotka Endura Delta
Centrálna rekuperačná jednotka Endura Delta | Zdroj: Renson

Fixvent

Najlepší spánok je v tichej a tmavej miestnosti pri teplote 16 až 18 °C. Fixvent zahŕňa obidva tieto aspekty – kombinuje vetranie s dobrými akustickými vlastnosťami a textilnú exteriérovú roletu odolnú proti vetru. Konštrukciou a dizajnom dokonale ladí s ostatnými tieniacimi prvkami, čím umožňuje ich vzájomnú kombináciu.

Produkt Fixvent
Produkt Fixvent | Zdroj: Renson

Endura twist®

Pod týmto názvom ponúka Renson decentrálne ventilačné jednotky s rekuperáciou. Môžu byť inštalované horizontálne (nad rámom okna) alebo vertikálne (zboku okenného rámu). Vo vertikálnej polohe sa dajú ideálne kombinovať s tieniacimi roletami alebo žalúziami. Sú vhodné do novostavieb a tiež pri rekonštrukciách.

Inovatívna technológia periodického striedania minimálne dvoch ventilátorov zaisťuje súčasne kontinuálny prívod čerstvého a zároveň odvod znečisteného vzduchu. Každá ventilačná sekcia cyklicky strieda prívod a odvod vzduchu tak, aby sa dosiahla maximálna účinnosť rekuperácie tepla.

Jednotky Endura twist® majú malú spotrebu elektrickej energie a nízku hlučnosť. Sú voliteľne dostupné s ovládacím panelom, ktorý má integrovanú indikáciu kvality vzduchu a filtrami G3, F7. Vďaka cyklickému striedaniu smeru vetrania nemôže dôjsť v zariadení k zamrznutiu a vzniku kondenzátu. V lete sa, naopak, zabráni prívodu ohriateho vzduchu zvonku bypassom.

Decentrálna ventilačná jednotka s rekuperáciou Endura twist®
Decentrálna ventilačná jednotka s rekuperáciou Endura twist® | Zdroj: Renson

Waves

Malý inteligentný ventilátor Waves je vybavený senzormi (CO2, VOC, vlhkosť), ktoré pravidelne monitorujú kvalitu vzduchu a riadia výkon odsávania. Waves je veľmi ekonomický a efektívny, ale zároveň tichý. Maximálny vetrací výkon je 75 m3/h (38 Pa), maximálna spotreba je 4,5 W a rozmery sú 185 × 185 × 50 mm.
Aplikácia je dostupná na internete, mobilom tak možno kedykoľvek zistiť kvalitu vzduchu v interiéri.

Inteligentný ventilátor Waves
Inteligentný ventilátor Waves | Zdroj: Renson

Legislatíva vs zdravie

V rámci požadovaných úspor energie hrajú legislatívne požiadavky dôležitú rolu, no dodržanie týchto predpisov nie je ešte zárukou vytvorenia zdravého domu. Je preto potrebné oboznámiť sa dôkladne so všetkými faktormi, ktoré ho ovplyvňujú.

Dnešné domy sú veľmi dobre izolované, čo je v chladnom období dobré, no v teplom letnom období je to prekážka úniku prehriateho vzduchu. Aj z toho dôvodu sa bude klásť čoraz väčší dôraz na chladenie objektov v letnom období a na ústupe bude vykurovanie.

Viac na www.renson.eu, resp. www.renson.sk.

Článok vznikol v spolupráci s firmou Renson.
Foto: Renson