Konferencia Energetický manažment

Konferencia Energetický manažment 2020

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, odborná skupina SK AEE – Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov a ASENEM – Asociácia energetických manažérov organizujú 6. ročník konferencie Energetický manažment. Konferencia nadväzuje na úspešné predchádzajúce ročníky, ktoré sa v rokoch 2015 až 2019 stretli s pozitívnym ohlasom verejnosti. Vzhľadom na dôležitosť komplexného riešenia pri návrhu, realizácii a prevádzke energetických projektov zaujal energetický manažment pevné miesto vo všetkých oblastiach energetického hospodárstva.

Šiesty ročník s podtextom „Prínosy energetického manažmentu k úsporám energie“ sa uskutoční 16. – 18. marca 2020 v Grand hoteli Permon**** v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Konferencia pozostáva zo 6 sekcií, ktoré budú zamerané na stratégiu a legislatívu v energetickom manažmente, optimalizáciu spotreby energie realizáciou efektívnych projektov, energetický manažment v priemysle, kvalitu projektov energetických služieb od prípravy po realizáciu, smart riešenia v oblasti energetického manažmentu a podporné mechanizmy a financovanie projektov. Súčasťou bohatého programu budú aj dve diskusné fóra.

Veríme, že týmto programom oslovíme architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj energetikov, ochranárov, prevádzkovateľov, v neposlednom rade audítorov, zodpovedných zástupcov osôb podnikajúcich v energetike a tepelnej energetike, odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu, ako i zástupcov štátnej a verejnej správy, vedy a výskumu, školstva a tiež laickú verejnosť.

Program konferencie nájdete tu

Odborní garanti:
doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., SvF STU Bratislava, Asociácia energetických inžinierov
Ing. Marian Rutšek, SK AEE, Asociácia energetických inžinierov
michal.krajcik@stuba.sk
majorut@gmail.com

Prípravný výbor:
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP)
Ing. Marcel Lauko, Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES)
Ing. Monika Rothová, Energetické centrum Bratislava (ECB)
Ing. Miroslav Kučera, Asociácia energetických manažérov (ASENEM)
Ing. Vladímír Vacho, EkoFin Bratislava, s.r.o.

Spolupracujúce organizácie:
SK AEE – Slovenská asociácia energetických inžinierov
ASENEM – Asociácia energetických manažérov
ECB – Energetické centrum Bratislava
SNOPK – Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
Stavebná fakulta STU v Bratislave

Organizačný garant: 
Jana Polakovičová
SSTP, Koceľova 15
815 94 Bratislava
mobil.: +421 903 562 108
sstp@zsvts.sk

Editor zborníka:
Mgr. Zuzana Švecová
sstp@sstp.sk

Logo SSTP

www.sstp.sk