Veterná energia

Energia z obnoviteľných zdrojov rastie, hlási Eurostat. Slovensko je na tom najlepšie zo štátov V4

Partneri sekcie:

Podľa najnovších údajov Eurostatu za rok 2020 u nás podiel obnoviteľných zdrojov energie na celkovej spotrebe elektriny predstavoval 23 percent. Je to síce menej ako európsky priemer, ale najviac zo štátov Vyšehradskej štvorky.

V roku 2020 predstavoval podiel energie z obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe elektriny v Európskej únii 37 percent. Rok predtým to bolo o tri percentá menej. Informoval o tom štatistický úrad Eurostat.

Elektrina z obnoviteľných zdrojov v EÚ pochádzala predovšetkým z veterných (36 %) a vodných elektrární (33 %). Zvyšok tvorila solárna energia (14 %), biopalivá (8 %) a ostatné obnoviteľné zdroje (8 %). Slnečná energia je pritom najrýchlejšie rastúcim obnoviteľným zdrojom energie, v roku 2008 predstavoval jej podiel len jedno percento spotrebovanej elektriny.

Elektrina z OZE
Podiel energie z obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe elektriny v jednotlivých štátoch | Zdroj: Eurostat

Spomedzi členských štátov únie pokrývali OZE spotrebu elektriny v najväčšej miere v Rakúsku (78 %). Hranicu 70 percent sa podarilo prekročiť ešte Švédsku (75 %).

Slovensko obišlo najlepšie z krajín Vyšehradskej štvorky. Podiel OZE u nás v predminulom roku dosiahol 23 percent z celkovej spotreby elektrickej energie. V susednom Poľsku to bolo 16 percent a v Česku iba 15 percent. Pod túto hranicu sa dostali Luxembursko (14 %), Maďarsko (12 %), Cyprus (12 %) a Malta (10 %).

Eurostat, red