• OSMA
  • SKSI

Systém vodoodolného lepenia vinylových dielcov v kúpeľni (pracovný postup)

Pri zhotovení obkladu a povrchovej úpravy podlahy v kúpeľni použitím vinylových dielcov je potrebné zabezpečiť vodoodolné nalepenie a ich povrch impregnovať vhodným uzatváracím náterom.

16 | Plastové krížiky

Na dodržanie priečnych a pozdĺžnych škár medzi jednotlivými vinylovými dielcami sa medzi dielce osadia plastové krížiky na obkladanie.

Plastové krížiky
Plastové krížiky | Zdroj: Mapei

17 | Opätovné pritlačenie dielcov

Po niekoľkých minútach od nalepenia sa jednotlivé vinylové dielce opätovne pritlačia na podklad vhodným náradím, napr. gumeným hladidlom.

Opätovné pritlačenie dielcov
Opätovné pritlačenie dielcov |

18 | Dielce na podlahu

Rovnaký postup sa opakuje aj pri kladení podlahových dielcov. Podlahové dielce sa uložia do vrstvy lepidla vystuženého vláknami určeného na lepenie LVT podlahových krytín a dôkladne sa pritlačia gumenou stierkou.

Dielce na podlahu
Dielce na podlahu | Zdroj: Mapei

19 | Škárovacia malta

Škárovacia malta sa pripraví zmiešaním pasty (zložky A) s tvrdivom (zložka B) v plastovej nádobe. Mieša sa elektrickým miešadlom pri nízkych otáčkach tak, aby sa zabránilo prehrievaniu zmesi.

Škárovacia malta
Škárovacia malta | Zdroj: Mapei

20 | Vyplnenie škár

Škárovacia malta sa nanesie do škár špeciálnou gumenou stierkou tak, aby boli škáry kompletne vyplnené. Nadmerné množstvo škárovacej malty sa z povrchu odstráni rovnakou stierkou.

Vyplnenie škár
Vyplnenie škár | Zdroj: Mapei