6132160 Rauduo MG1

Systém RAUDUO – Optimálne riešenie pre elektroinštaláciu a rozvody tepla

Elektroinštalačné lišty slúžia ako miesto na uloženie kábla v prípadoch, keď nemôžeme alebo nechceme robiť drážky do stien.

Aj keď sa využívajú prevažne pri panelových budovách, kde je nevyhnutná rekonštrukcia, alebo v prípade predstavy investora o dostupnej a flexibilnej elektroinštalácii, nájdu svoje využitie aj pri budovách nových. Využívajú sa rovnako v prípade, kedy by sme chceli bez dodatočných trás a zbytočného narúšania obytného, či kancelárskeho priestoru elegantne vyriešiť zakrytovanie.

V poslednom období sa však čoraz viac stretávame s požiadavkou na prekrytie rozvodov tepla, keď sú skvelou voľbou kanály RAUDUO od spoločnosti OBO Bettermann, priamo určené na kombináciu rozvodov tepla s rozvodom elektriny.

Spiegelbild LFS Sockelleistenkanal Rauduo 03
Zdroj: OBO Bettermann

RAUDUO je dokonalý systém na bezpečné uloženie  štandardizovaného elektrického vedenia  a vykurovacích rúrok v spoločnej soklovej lište. Oddelenie tepelnej komory zaručuje tepelnú izoláciu medzi hornou komorou pre vykurovacie potrubie a spodnou komorou pre elektrické káble. Týmto spôsobom teplo generované vo vykurovacej komore nepreniká do elektrickej komory.

Pokiaľ je namontovaná základňa soklového kanálu po obvode miestnosti, prístrojové boxy sa dajú inštalovať v ľubovoľnom bode. K dispozícii je prídavný tesniaci lem pre presne zapadajúce pripojenie systému „dva v jednom“ na stenu. Kĺbový kryt elektrickej a vykurovacej komory skracuje čas montáže a tiež zabraňuje usadzovaniu prachu.

Kanál RAUDUO a boxy prístrojov sú testované a certifikované podľa STN EN 50085-2-1.

www.obo.sk