Súpis cenníkových položiek potrebných na ocenenie sanácie muriva odvlhčovacou omietkou

Súpis cenníkových položiek potrebných na ocenenie sanácie muriva odvlhčovacou omietkou je vyhotovený v programe na oceňovanie a riadenie stavieb CENKROS 4 pomocou databázy CENEKON v cenovej úrovni 2023/II v1. Všetky ceny v uvedenej databáze majú orientačný charakter.

Celý súpis cenníkových položiek je spracovaný pomocou smerných položiek bez komerčných popisov, ktorých kódy sa končia písmenom S.
Odstránenie omietky, manipulácia so sutinou v rámci staveniska, odvoz sutiny a jej uskladnenie sú ocenené položkami z cenníka Búranie a podchytávanie konštrukcií.

Pre odstránenie poškodenej omietky a malty sú v databáze k dispozícii viaceré položky v rozsahu otlčenia 10 až 100 %. V ukážke je zvolený maximálny variant s rozsahom do 100 %.Pre ocenenie samotných vrstiev sanačného systému (odvlhčovacia a vyhladzovacia omietka) sú zvolené položky z cenníka Sanácie stavieb – špeciálne stavebné práce. Základný náter a ochranný silikátový farebný náter je zvolený z cenníka Bežné stavebné práce.Výškový variant presunu hmôt závisí od výšky realizovaného objektu. V ukážke je použitá položka z cenníka Opravy a údržba pre výšku objektu do 25 m.

V orientačných cenách nie sú v plnej miere započítané vedľajšie rozpočtové náklady (VRN). Ide napríklad o náklady na zariadenie staveniska, územie so sťaženými výrobnými podmienkami, prevádzku investora a vplyv prostredia. Ak tieto náklady objektívne vznikajú, je potrebné ich dopočítať.

www.cenekon.sk

www.cenekon.sk

Zdroj: PR článok Cenekon