Súpis cenníkových položiek potrebných na ocenenie nosnej konštrukcie sadrokartónovej priečky

Súpis cenníkových položiek potrebných na ocenenie montáže nosnej konštrukcie sadrokartónovej priečky je vyhotovený v programe na oceňovanie a riadenie stavieb CENKROS 4 pomocou databázy CENEKON v cenovej úrovni 2023/I v 1. Všetky ceny v uvedenej databáze majú orientačný charakter.

Na ocenenie nosnej konštrukcie sadrokartónovej priečky sú v databáze k dispozícii adresné položky Knauf. Položky sú spracované pre jednoduchú alebo dvojitú nosnú konštrukciu. Profily CW a UW so šírkou 50, 75 a 100 mm sa vyberajú v špecifikácii podľa požadovaných rozmerov. Vyhotovenie otvoru je potrebné oceniť individuálne pomocou príslušných materiálov.

Okrem uvedených položiek sú v databáze k dispozícii aj práce pre samostatné jedno-, dvoj- a trojité opláštenie a montáž kompletných priečok vrátane nosnej konštrukcie, opláštenia a tepelnej izolácie.
Celý rozpočet (práce, materiály) je možné vyhotoviť aj pomocou smerných položiek bez komerčných popisov, ktorých kódy sa končia písmenom S.

Výškový variant presunu hmôt závisí od výšky realizovaného objektu. V ukážke je použitá položka pre výšku objektu do 7 m.

V orientačných cenách nie sú v plnej miere započítané vedľajšie rozpočtové náklady (VRN). Ide napríklad o náklady na zariadenie staveniska, územie so sťaženými výrobnými podmienkami, prevádzku investora a vplyv prostredia. Ak tieto náklady objektívne vznikajú, je potrebné ich dopočítať.www.cenekon.sk

Zdroj: PR článok Cenekon