KROS 175x132

Súpis cenníkových položiek potrebných na ocenenie sanácie vlhkého a zasoleného muriva

Súpis cenníkových položiek potrebných na ocenenie sanácie vlhkého a zasoleného muriva je vyhotovený v programe na oceňovanie a riadenie stavieb CENKROS 4 pomocou databázy CENEKON v cenovej úrovni 2022/2 v1. Všetky ceny v uvedenej databáze majú orientačný charakter.

Odstránenie omietky, manipulácia so sutinou v rámci staveniska, odvoz sutiny a jej uskladnenie sú ocenené položkami z cenníka Búranie a podchytávanie konštrukcií. Pre odstránenie poškodenej omietky a malty sú v databáze k dispozícii viaceré položky v rozsahu otlčenia 10 až 100 %. V ukážke je zvolený maximálny variant s rozsahom do 100 %.

Pre ocenenie samotných vrstiev sanačného systému sú zvolené položky z cenníka Sanácie stavieb – špeciálne stavebné práce. V databáze sú k dispozícii okrem adresných položiek Baumit použitých v súpise aj položky bez komerčných popisov, ktorých kód sa končí písmenom S. Ak v popise položky nie je uvedený spôsob nanášania, ide o nanášanie ručné.

Výškový variant presunu hmôt závisí od výšky realizovaného objektu. V ukážke je použitá položka z cenníka Opravy a údržba pre výšku objektu do 25 m.

V orientačných cenách nie sú v plnej miere započítané vedľajšie rozpočtové náklady (VRN). Ide napríklad o náklady na zariadenie staveniska, územie so sťaženými výrobnými podmienkami, prevádzku investora a vplyv prostredia. Ak tieto náklady objektívne vznikajú, je potrebné ich dopočítať.

Zdroj: PR článok CENEKON