Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vailant

Neoddeliteľnou súčasťou systému pre hrubú stavbu sú tiež prvky na realizáciu stropných konštrukcií. Viac v článku Keramické stropy

image 100215 25 v1

Polomontovaný keramický strop

Polomontované keramické stropy sú súčasťou komplexného systému na hrubú stavbu. Sú vhodné na použitie v bytovej a občianskej výstavbe, ale využitie nachádzajú aj v priemyselných a poľnohospodárskych budovách. Sú variabilné a možno ich použiť aj na členité a nepravidelné pôdorysy so …
image 72840 25 v2

Filigránový strop

Pred umiestnením stropných panelov na miesto určenia je potrebné zhotoviť podpernú konštrukciu. Podperná konštrukcia musí byť dostatočne pevná a tuhá. Podoprenie sa realizuje líniovo, kolmo na priestorové oceľové nosníky zabudované v paneloch, a to pomocou vodorovne umiestnených drevených …
image 65085 25 v1

Montáž filigránových stropných dosiek

Filigránové stropné dosky ED vytvárajú poloprefabrikované stropné konštrukcie. Pozostávajú z veľkoplošných prefabrikovaných platní s hrúbkou 50 až 70 mm, ktoré sa na stavbe dobetónujú do požadovanej celkovej hrúbky stropnej konštrukcie. Priestorové nosníky zabezpečujú spolupôsobenie prefabrikátu a dobetonávky. Zároveň zabezpečujú …
Keramické stropy

Keramické stropy

Neoddeliteľnou súčasťou systému pre hrubú stavbu sú tiež prvky na realizáciu stropných konštrukcií. Ide prevažne o polomontované stropy z nosníkov a vložiek, ktoré sa v závislosti od výrobcu líšia v určitých detailoch.
Konzoly na Viktórii

Konzoly na Viktórii

Nový polyfunkčný objekt na začiatku Košickej ulice v Bratislave zaregistruje väčšina okoloidúcich. Jeho dominantným a z hľadiska architektonického, konštrukčného, ale aj laického najzaujímavejším prvkom sú štyri konzoly, ktoré trčia z červenohnedého mozaikového tela budovy nad parkoviskom.