Partneri sekcie:

Neoddeliteľnou súčasťou systému pre hrubú stavbu sú tiež prvky na realizáciu stropných konštrukcií. Viac v článku Keramické stropy

Trámové stropy, ilustračná foto

Prehľad konštrukcií trámových stropov

Úlohou stropných konštrukcií je rozdelenie budovy po výške. Svojimi nosnými prvkami by mali prenášať prevažne zvislé zaťaženie vlastnou ťarchou konštrukcie, nenosných priečok, zariadení a osôb, prípadne mimoriadne zaťaženia.
Vizualizácia detailu

Strop z dielcov (pracovný postup)

Správne uložené dielce sú v čele zalícované a prirazené tesne jeden k druhému. Pred uložením dielca do oceľového nosníka sa v čele stropného dielca hoblíkom vytvorí výrez na uloženie.
dierovaná akusticky pohltivá doska CLEANEO RE 4

Funkčnosť nasledujú emócie

Žiadna iná časť miestnosti neplní toľko funkcií naraz ako je tomu v prípade stropov, ktoré sú súčasne i výrazným designovým prvkom pre architektov. Pretože strop je vždy na očiach a nemôže byť zatienený nábytkom alebo …
image 100632 25 v1

Nové typy dosiek CETRIS® AKUSTIC

Priestorová akustika hodnotí šírenie hluku v miestnostiach. Sledovanie vlastností priestorovej akustiky je dôležité hlavne v miestnostiach slúžiacich na prezentáciu hovoreného slova a hudby, v miestnostiach slúžiacich na záznam zvukového signálu a v ďalších vybraných priestoroch, …
image 100215 25 v1

Polomontovaný keramický strop (Pracovný postup)

Polomontované keramické stropy sú súčasťou komplexného systému na hrubú stavbu. Sú vhodné na použitie v bytovej a občianskej výstavbe, ale využitie nachádzajú aj v priemyselných a poľnohospodárskych budovách. Sú variabilné a možno ich použiť aj na členité a nepravidelné pôdorysy so …
image 82310 25 v1

Montáž stropu z dutinových panelov

Pred kladením stropných dutinových panelov je nevyhnutné vytvoriť výkres stropnej konštrukcie, kde sa uvedie smer a roznos zaťaženia, typy stropných panelov, ich poloha a počet, hrúbka stropnej dosky, detaily a konštrukčné riešenia napojení na monolitické časti, dobetonávky a vystuženia, …
image 81337 25 v1

Montáž stropu z pórobetónových prefabrikátov

Jedným zo spôsobov, ako vytvoriť stropnú konštrukciu, je použiť stropné dielce z pórobetónu. Dielce sa kladú na nosnú konštrukciu alebo základ. Čelá sú hladké, na pozdĺžnej ploche sa nachádza pero + zalievacia drážka, pri šírke väčšej …
image 79393 25 v1

Montážny postup: Ľahký stropný systém

Ľahký stropný systém je vhodné použiť do všetkých druhov stavieb, kde sa plánuje realizovať závesný podhľadový systém (sadrokartónové alebo kazetové alebo iné podhľady), požiarna odolnosť je na základe požiadavky až 60 minút.
image 72840 25 v2

Filigránový strop

Pred umiestnením stropných panelov na miesto určenia je potrebné zhotoviť podpernú konštrukciu. Podperná konštrukcia musí byť dostatočne pevná a tuhá. Podoprenie sa realizuje líniovo, kolmo na priestorové oceľové nosníky zabudované v paneloch, a to pomocou vodorovne umiestnených drevených …