Partneri sekcie:

Prehľad samonivelizačných stierok

image 69791 25 v2

Podlahová stierka je tenká vrstva nanesená na poter na účely vytvorenia hladkého podkladu pred položením podlahových krytín. Základom správne a kvalitne realizovanej podlahy je nivelizácia. Použitím nivelizačných materiálov možno vyrovnať podkladovú vrstvu do roviny.

Výrobcovia ponúkajú nivelizačné a opravné materiály, ktoré aj pri zložitých podmienkach zabezpečia optimálne výsledky na rozličných povrchoch: cementové, magnéziové a anhydritové potery, betón, staré krytiny, drevené podlahy, drevotrieskové dosky, terazzové a kamenné podlahy, liaty asfalt a ďalšie.

Na vyrovnanie nerovností povrchu sa vždy používa nivelizačná stierka zodpovedajúcej kvality. Dôležité je dodržať rovnakú bázu nivelizačnej stierky, ako je báza podkladu. To znamená, že ak je podklad ahydritový, tak aj nivelizačná stierka musí byť anhydritová, ak je podklad cementový, musí byť aj stierka cementová. Výhodou použitia nivelizačnej stierky je aj to, že zabezpečí rovnomernú nasiakavosť celej plochy. Tá je veľmi dôležitá nato, aby lepidlo nezasychalo nerovnomerne a následne nevznikali nežiaduce pnutia, ktoré sa môžu prenášať do podkladu, ale aj do krytiny a spôsobiť ich trvalé poškodenie.

Výber správneho nivelizačného materiálu závisí od podkladu, na ktorý sa bude aplikovať, od nášľapnej vrstvy, ktorá sa na naň bude lepiť, prípadne voľne klásť, od hrúbky vrstvy potrebnej na vyrovnanie podkladu a v neposlednom rade od toho, či sa bude realizovať v interiéri alebo exteriéri.

Prehľad samonivelizačných stierok:

Ceresit CN 72

Použitie: Samonivelizačná stierka určená na tvorbu vyrovnávacích vrstiev bezprostredne zviazaných s podkladom. Môže sa použiť na vyrovnanie podláh z betónu, cementových poterov (aj poterov s podlahovým vykurovaním) a anhydritu, pod podlahy z keramiky a ostatné krytiny, ako sú napríklad koberce, korok, PVC, parkety a pod. Spracovanie je možné iba v inte­riéri, na podkladoch nezaťažených trvalou vlhkosťou: v skladoch, dielňach, výrobných prevádzkach, v podkroviach, hospodárskych miestnostiach a pod. Stierku možno použiť na tvorbu ukončovacích podlahových vrstiev s hrúbkou od 6 do 20 mm. Len na použitie v interiéri.

Spotreba: Približne 1,6 kg/m2; (na každý 1 mm hrúbky vrstvy)
Balenie: Papierové vrece, 25 kg
Orientačná cena: Papierové vrece, 25 kg – 28,68 €
Výrobca: Henkel Slovensko; www.ceresit.sk

Murexin ST 25

Použitie: Cementová, prášková samonivelizačná stierka určená na vyrovnanie všetkých bežných stavebných minerálnych podkladov pod plávajúce podlahy, keramické dlaždice či koberce. Vhodná na vyrovnávanie extrémnych nerovností s hrúbkou vrstvy 2 až 35 mm, poterov, nosných častí stropu a na veľkoplošné vyrovnávanie podláh. Je vhodná na podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom. Len na použitie v interiéri. Zatriedenie podľa normy STN EN 13813: CT – C25 – F6. Reakcia na oheň: A1.

Spotreba: Približne 1,7 kg/m2; (na každý 1 mm hrúbky vrstvy)
Balenie: Papierové vrece, 25 kg
Orientačná cena: Papierové vrece, 25 kg – 18,30 €
Výrobca: Murexin; www.murexin.sk

Cemix Nivela Profi 260

Použitie: Vyrovnávacia cementová stierka na vyrovnanie podkladov v interiéri pred kladením podlahových krytín (dlažieb, parkiet, plávajúcich podláh, PVC, kobercov a pod.). Aplikácia iba v jednej vrstve s hrúbkou 3 až 15 mm. Vhodným podkladom je betón, stará keramická alebo betónová dlažba (hladké nenasiakavé podklady je potrebné vopred upraviť spojovacím mostíkom). Vhodná na vyrovnanie podkladov so zabudovaným podlahovým kúrením. Záruka samonivelizačných vlastností pri ručnom aj strojovom spracovaní. Nie je určená ako konečná úžitková vrstva. Len na použitie v interiéri.

Spotreba: Približne 1,6 kg/m2; (na každý 1 mm hrúbky vrstvy)
Balenie: Papierové vrece, 25 kg
Orientačná cena: Papierové vrece, 25 kg – 13,44 €
Výrobca: Cemix; www.cemix.sk

Baumit Nivello 30

Použitie: Priemyselne vyrábaná suchá cementová samonivelizačná stierka z triedy CT-C25-F5 podľa STN EN 13 813 určená na vyrovnanie nerovností podkladu vrstvou s hrúbkou od 2 mm do 30 mm sa realizuje pred kladením keramickej krytiny, laminátových podláh, textilných krytín a iných bežných podlahovín. Materiál je určený aj na potery s podlahovým vykurovaním a na zaťaženie kolieskovým nábytkom. Vhodným podkladom sú všetky bežné minerálne cementové podklady, napríklad vyzreté cementové potery. Len na použitie v interiéri.

Spotreba: Približne 1,7 kg/m2;  (na každý 1 mm hrúbky vrstvy)
Balenie: Papierové vrece, 25 kg
Orientačná cena: Papierové vrece, 25 kg – 21,90 €
Výrobca: Baumit; www.baumit.sk

weber.floor 4150

Použitie: Priemyselne vyrábaná suchá cementová samonivelizačná stierka triedy z CT-C25–F5 podľa STN EN 13 813 určená na vyrovnanie nerovností podkladu vrstvou s hrúbkou od 2 mm do 30 mm. Stierku možno aplikovať ručne alebo strojovo na rôzne podklady v bytovej aj priemyselnej výstavbe a vytvárať nosný podklad pod všetky bežné podlahové krytiny. Vhodná na podklady, ako sú cementový poter, ­betón, anhydritový poter a dlaždice. Len na použitie v interiéri.

Spotreba: Približne 1,7 kg/m2;  (na každý 1 mm hrúbky vrstvy)
Balenie: Papierové vrece, 25 kg
Orientačná cena: Papierové vrece, 25 kg – 19,80 €
Výrobca: Saint-Gobain Weber; www.weber-terranova.sk

Ultraplan Eco

Použitie: Veľmi rýchlo tvrdnúca samonivelizačná malta s veľmi nízkym obsahom prchavých organických zlúčenín je určená na vyhladzovanie a vyrovnávanie nových aj starých podkladov vrstvou s hrúbkou od 1 do 10 mm. Je vhodná pri príprave podkladov všetkých druhov podláh, kde sa vyžaduje vysoká odolnosť proti zaťaženiu. Vhodná do miestností vystavených valivému zaťaženiu (pojazd kolieskových stoličiek). Stierku možno použiť na podklady, ako sú betónové dosky alebo potery na báze cementu, anhydritu a magnezitu so zabudovaným podlahovým vykurovaním a vyrovnanie existujúcich podláh z cementu, ­keramiky a prírodného kameňa. Len na použitie v interiéri.

Spotreba: Približne 1,6 kg/m2; (na každý 1 mm hrúbky vrstvy)
Balenie: Papierové vrece, 23 kg
Orientačná cena: Papierové vrece, 23 kg – 26,22 €
Výrobca: Mapei SK; www.mapei.sk

TEXT: Andrea Dingová v spolupráci s jednotlivými výrobcami
FOTO: archív výrobcov, Murexin

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály