ASB Články na tému

cementové potery

Pri požiadavke na minimalizáciu obmedzenia prevádzky v rekonštruovaných priestoroch je vhodné použiť rýchlotuhnúce potery, ktoré sú pochôdzne dokonca už po 3 hodinách.

Nivelizácia je základom správne a kvalitne realizovanej podlahy. Použitím nivelizačných materiálov možno vyrovnať podkladovú vrstvu do roviny. Výrobcovia ponúkajú nivelizačné a opravné materiály, ktoré aj pri zložitých podmienkach zabezpečia optimálne výsledky na rozličných povrchoch: cementové, magnéziové a anhydritové potery, betón, staré krytiny, drevené podlahy, drevotrieskové dosky, terazzové a kamenné podlahy, liaty asfalt a ďalšie.

Samonivelizačné stierky sú určené na vyrovnanie podkladu z betónu alebo cementového poteru pred kladením konečných podlahovín: keramická dlažba, plávajúce podlahy, laminát, PVC, koberce, linoleum. Niektoré druhy sú vhodné aj pod drevené parkety a masívne drevené podlahy. 

Balkónové konštrukcie či terasy sú vystavené neustálym poveternostným vplyvom. Preto je dôležité na ich obnovu používať certifikované systémy. V niektorých prípadoch je potrebné vytvoriť novú spádovú vrstvu, ktorá zabezpečí požadovaný odvod vody smerom od zvislej konštrukcie. Na stavebnom trhu sú v súčasnoti dostupné systémy, ktorých súčasťou je spádový poter, ako aj rýchlotuhnúca stierková hydroizolácia pod keramickú dlažbu.

Na realizáciu liatych podláh sa využívajú dva rozličné typy materiálov, anhydridový alebo cementový liaty poter. Výber poteru závisí od druhu a spôsobu využitia stavby. Realizácia podlahy použitím liateho poteru sa skracuje približne na polovicu. Za jeden deň možno realizovať plochu 1 000 m2, pri použití anhydridovej podlahy 1 500 m2.

Poter ako posledná vrstva v skladbe podlahy, tvoriaca podklad pod finálnu vrstvu, musí spĺňať technické požiadavky, ako sú rovinnosť, pevnosť, tvrdosť, odolnosť proti oteru a dobrá tepelná vodivosť.

Samonivelizačný materiál na cementovej báze možno použiť na vyrovnanie podláh z betónu, cementových poterov (aj poterov s podlahovým vykurovaním) a anhydritu, pod podlahy z keramiky a ostatné krytiny. Podklad musí byť rovný, pevný, stály a očistený od substancií, ktoré by mohli ovplyvniť priľnavosť.

Na opravu, sanáciu a renováciu cementových podkladov v exteriéri a interiéri možno použiť rýchlotvrdnúci betónový poter. Vhodným podkladom na aplikáciu združených podkladových vrstiev sú stabilné, únosné, pevné betónové plochy bez aktívnych trhlín, priehybov a deformácií. Podklad musí byť suchý, čistý, bez uvoľnených čiastočiek, prachu, výkvetov, zbavený nesúdržných vrstiev, mastnôt a iných separačných prostriedkov.

Podlahová stierka je tenká vrstva nanesená na poter na účely vytvorenia hladkého podkladu pred položením podlahových krytín. Základom správne a kvalitne realizovanej podlahy je nivelizácia. Použitím nivelizačných materiálov možno vyrovnať podkladovú vrstvu do roviny.

Poter ako posledná vrstva v skladbe podlahy tvorí podklad pod finálnu nášľapnú úpravu. Tvorí ho jedna alebo viaceré vrstvy. Je dôležitým stavebným prvkom, ktorý dotvára interiér. Okrem estetických požiadaviek musí spĺňať aj celý rad technických nárokov, ako sú rovinnosť, odolnosť proti oteru, pevnosť, tvrdosť, dobrá tepelná vodivosť (pri podlahovom vykurovaní), nehorľavosť a podobne. Tieto požiadavky okrem iného vo veľkej miere ovplyvňuje proces jeho ukladania, čo platí aj pre cementové potery, ktorým sa budeme bližšie v článku venovať.

Pri realizácii stavebného diela sú pre investora, ale aj pre zhotoviteľa stavby podstatné tri dôležité faktory – výsledná kvalita, čas potrebný na zhotovenie a cena. V rámci realizácie podlahových konštrukcií občianskych a bytových stavieb je dôležitým prvkom celej podlahovej skladby podkladová roznášacia doska hrúbky približne 50 mm, ktorá sa nazýva poter. Cementové potery patria medzi často používané poterové konštrukcie.

Podklad, na ktorý sa aplikuje cementový poter, musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu a nečistôt, dostatočne vyzretý, bez zvyškov starých náterov, resp. lepidiel. V prípade nečistého alebo nesúdržného podkladu je potrebné podklad upraviť abrazívnym čistením alebo frézovaním.