iStock 1244947026

Prehľad rýchlotuhnúcich poterov

Pri požiadavke na minimalizáciu obmedzenia prevádzky v rekonštruovaných priestoroch je vhodné použiť rýchlotuhnúce potery, ktoré sú pochôdzne dokonca už po 3 hodinách.
vyrovnanie podkladu nivelizacnou stierkou

Vyrovnanie podkladu nivelizačnou stierkou (pracovný postup)

Nivelizácia je základom správne a kvalitne realizovanej podlahy. Použitím nivelizačných materiálov možno vyrovnať podkladovú vrstvu do roviny. Výrobcovia ponúkajú nivelizačné a opravné materiály, ktoré aj pri zložitých podmienkach zabezpečia optimálne výsledky na rozličných povrchoch: cementové, magnéziové a anhydritové …
image 96700 25 v2

Veľký prehľad samonivelizačných stierok

Samonivelizačné stierky sú určené na vyrovnanie podkladu z betónu alebo cementového poteru pred kladením konečných podlahovín: keramická dlažba, plávajúce podlahy, laminát, PVC, koberce, linoleum. Niektoré druhy sú vhodné aj pod drevené parkety a masívne drevené podlahy. 
image 85695 25 v1

Liaty poter na podlahovom vykurovaní

Na realizáciu liatych podláh sa využívajú dva rozličné typy materiálov, anhydridový alebo cementový liaty poter. Výber poteru závisí od druhu a spôsobu využitia stavby. Realizácia podlahy použitím liateho poteru sa skracuje približne na polovicu. Za jeden …
image 72662 25 v2

Cementové potery na slovenskom trhu (veľký prehľad)

Poter ako posledná vrstva v skladbe podlahy, tvoriaca podklad pod finálnu vrstvu, musí spĺňať technické požiadavky, ako sú rovinnosť, pevnosť, tvrdosť, odolnosť proti oteru a dobrá tepelná vodivosť.
image 71567 25 v1

Vyrovnávame podlahu v interiéri

Samonivelizačný materiál na cementovej báze možno použiť na vyrovnanie podláh z betónu, cementových poterov (aj poterov s podlahovým vykurovaním) a anhydritu, pod podlahy z keramiky a ostatné krytiny. Podklad musí byť rovný, pevný, stály a očistený od substancií, ktoré by mohli …
image 70352 25 v1

Renovácia podlahy rýchlotvrdnúcim poterom

Na opravu, sanáciu a renováciu cementových podkladov v exteriéri a interiéri možno použiť rýchlotvrdnúci betónový poter. Vhodným podkladom na aplikáciu združených podkladových vrstiev sú stabilné, únosné, pevné betónové plochy bez aktívnych trhlín, priehybov a deformácií. Podklad musí byť suchý, …
image 69791 25 v2

Prehľad samonivelizačných stierok

Podlahová stierka je tenká vrstva nanesená na poter na účely vytvorenia hladkého podkladu pred položením podlahových krytín. Základom správne a kvalitne realizovanej podlahy je nivelizácia. Použitím nivelizačných materiálov možno vyrovnať podkladovú vrstvu do roviny.
Strojové ukladanie cementových poterov

Strojové ukladanie cementových poterov

Poter ako posledná vrstva v skladbe podlahy tvorí podklad pod finálnu nášľapnú úpravu. Tvorí ho jedna alebo viaceré vrstvy. Je dôležitým stavebným prvkom, ktorý dotvára interiér. Okrem estetických požiadaviek musí spĺňať aj celý rad technických nárokov, …
Niektoré problémy pri realizácii cementových poterov

Niektoré problémy pri realizácii cementových poterov

Pri realizácii stavebného diela sú pre investora, ale aj pre zhotoviteľa stavby podstatné tri dôležité faktory – výsledná kvalita, čas potrebný na zhotovenie a cena. V rámci realizácie podlahových konštrukcií občianskych a bytových stavieb je dôležitým prvkom celej …
Realizácia cementových poterov

Realizácia cementových poterov

Podklad, na ktorý sa aplikuje cementový poter, musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu a nečistôt, dostatočne vyzretý, bez zvyškov starých náterov, resp. lepidiel. V prípade nečistého alebo nesúdržného …