image 71567 25 v1

Vyrovnávame podlahu v interiéri

Samonivelizačný materiál na cementovej báze možno použiť na vyrovnanie podláh z betónu, cementových poterov (aj poterov s podlahovým vykurovaním) a anhydritu, pod podlahy z keramiky a ostatné krytiny. Podklad musí byť rovný, pevný, stály a očistený od substancií, ktoré by mohli …