Partner sekcie:
  • Stavmat
  • SKSI

Veľký prehľad cementových poterov

image 72662 25 v2

Poter ako posledná vrstva v skladbe podlahy, tvoriaca podklad pod finálnu vrstvu, musí spĺňať technické požiadavky, ako sú rovinnosť, pevnosť, tvrdosť, odolnosť proti oteru a dobrá tepelná vodivosť.

Podklad, na ktorý sa bude cementový poter ukladať, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu a nečistôt, dostatočne vyzretý, bez zvyškov starých náterov a lepidiel, dostatočne drsný, s otvorenými pórmi a bez trhlín. Tie by sa totiž mohli objaviť aj v potere. V takomto prípade je vhodnejšie vyhotoviť poter ako oddelený, resp. plávajúci. Na podklade nesmú byť inštalačné rozvody a káble. Ak to nie je možné dodržať, treba nad rozvodmi vytvoriť minimálnu hrúbku poteru, resp. zrealizovať vyrovnávaciu vrstvu z ľahkého betónu (penobetónu). Požadovaná výška poterovej vrstvy sa zmeria pomocou nivelačného prístroja, meračských lát a vodováhy a po obvode miestností sa vyznačí na zvislých konštrukciách. Pri ukladaní materiálu sa v prvej fáze urobia z poteru vodiace pásy podľa zameraných výšok, ktoré slúžia na ťahanie poteru v požadovanej výške.

Po zavädnutí vodiacich pásov sa na plochu kladie zamiešaný materiál, nahrubo sa rozprestrie a pomocou laty vedenej po vodiacich pásoch sa sťahuje do roviny. Následne sa vrstva poteru zhutní pravidelnými údermi latou a vyhladí pomocou tzv. gletovacieho hladidla na potery. Ukladanie poteru na podlahové vykurovanie sa realizuje v dvoch pracovných etapách. V prvej etape sa položí vrstva poteru do výšky hornej úrovne rozvodov. Po zatuhnutí vrstvy sa položí druhá vrstva s hrúbkou minimálne 45 mm (požadovaná hrúbka krycej vrstvy pri skladbe s podlahovým vykurovaním). Pred kladením poteru treba pripraviť okrajové, konštrukčné a pohybové škáry, zmrašťovacie a pracovné škáry sa robia v priebehu kladenia, resp. po položení materiálu a jeho zatuhnutí.

Prehľad cementových poterov

Knauf Jemný cementový poter BP 1

Použitie: Cementový poter určený na realizáciu poterov (spojených, plávajúcich) vnútorných aj vonkajších podlahových konštrukcií v hrúbkach 20 až 50 mm. Pri malých podlahových plochách ho možno použiť na realizáciu poterov s podlahovým vykurovaním. Zmes je vhodná na výrobu betónových dielcov (prekladov, dlaždíc) a na drobné betonárske práce. Zrnitosť 0,0 až 0,4 mm, pevnosť v tlaku minimálne 30 Mpa. Vhodný na ručné aj strojové spracovanie.

Knauf Jemný cementový poter BP 1

Spotreba: Približne 19 kg/m2 (hrúbka vrstvy 1 cm)
Balenie: Papierové vrece, 25 kg
Orientačná cena: Papierové vrece, 25 kg – 10 €
Distribútor: Knauf Bratislava, www.knauf.sk

Cemix Cementový poter 30

Použitie: Cementový poter určený na zhotovenie združených (kontaktných) a plávajúcich poterov a položenie podlahovej krytiny (dlažba, parkety, plávajúce podlahy, PVC, koberce a pod.). Zhotovený poter môže slúžiť ako finálna vrstva. Vhodný na plochy s požadovanou vyššou pevnosťou a odolnosťou proti rozmrazovacím soliam (podlahy v pivniciach, garážach, skladovacích halách, dielňach a pod.). Odporúčaná hrúbka nanášanej vrstvy 10 až 50 mm. Zrnitosť 4 mm. Vhodný na ručné aj strojové spracovanie.

Cemix Cementový poter 30

Spotreba:Približne 20 kg/m2 (hrúbka vrstvy 1 cm)
Balenie: Papierové vrece, 30 kg
Orientačná cena: Papierové vrece, 30 kg – 4,32 €
Distribútor: Cemix, www.cemix.sk

Mapei Topcem Pronto

Použitie: Hotová sypká zmes na realizáciu rýchloschnúcich poterov (štyri dni) so štandardným časom spracovania. Používa sa na zhotovovanie plávajúcich alebo kotvených poterov na nových alebo existujúcich konštrukciách v interiéri a exteriéri pred inštaláciou drevenej podlahy, PVC, linolea, keramickej dlažby, prírodného kameňa, kobercov a ostatných podlahových krytín. Vhodný na miesta, kde sa vyžadujú rýchloschnúce potery na účely možnej inštalácie podlahových krytín v krátkom čase.

Mapei Topcem Pronto

Spotreba: Približne 18 až 20 kg/m2 (hrúbka vrstvy 1 cm)
Balenie: Papierové vrece, 25 kg
Orientačná cena: Papierové vrece, 25 kg – 14,40 €
Distribútor: Mapei, www.mapei.sk

Baumit Poter Speed

Použitie: Rýchlotvrdnúci poter na univerzálne použitie, rovnomerná kvalita a spracovanie, vhodný aj do priestorov s vyššou vlhkosťou (napr. kúpeľne, kuchyne a pod.). Pri hrúbke poteru približne 50 mm je vhodný na kladenie podlahovej vrstvy už po 24 hodinách (v závislosti od klimatických podmienok – teplota vzduchu > 15 °C, vlhkosť vzduchu < 65 %). Spracúva sa ako plávajúci, oddelený a kontaktný poter. Je vhodný aj na podlahy s podlahovým vy­kurovaním bez dodatočných prísad. Od­porúčané hrúbky 35 až 45 mm (kontaktný poter), 35 až 70 mm (oddelený poter), 45 až 70 mm (plávajúci poter), 45 mm + d (pod­lahové vykurovanie, d – priemer rúrok). Možné ručné aj strojové spracovanie.

Baumit Poter Speed

Spotreba: Približne 20 kg/m2 (hrúbka vrstvy 1 cm)
Balenie: Papierové vrece, 25 kg
Orientačná cena: Papierové vrece, 25 kg – 14,55 €
Distribútor: Baumit, www.baumit.sk

quick-mix SZE

Použitie: Rýchlotvrdnúci cementový poter na betónovanie podláh, podkladových vrstiev a na ďalšie betonárske práce, opravy a vyplňovanie. Pochôdzny po 3 hodinách, zaťažiteľný po 24 hodinách, kladenie dlažby je možné už po približne 48 hodinách. Na vonkajšie aj vnútorné použitie. Vhodný aj na aplikáciu na viacvrstvové podlahy, napr. pri akustickej alebo tepelnej izolácii, plávajúcich podlahách, pri oddelení týchto vrstiev separačnou vrstvou (napr. fóliou), hrúbka nasledujúcej vrstvy poteru by nemala byť menšia ako 45 mm. Odporúčaná hrúbka vrstvy 25 až 80 mm.

quick-mix SZE

Spotreba: Približne 20 kg/m2 (hrúbka vrstvy 1 cm)
Balenie: Papierové vrece, 25 kg
Orientačná cena: Papierové vrece, 25 kg – 10,76 €
Distribútor: quick-mix SK, www.quick-mix.sk

weber.bat rapid

Použitie: Jednozložkový rýchlotvrdnúci betónový poter na báze cementu na vnútorné použitie. Možno ho aplikovať ručne alebo strojovo na rôzne podklady v bytovej aj priemyselnej výstavbe a vytvára nosný podklad pod všetky bežné podlahové krytiny (okrem drevených parkiet a vlysov). Nie je určený na konečnú povrchovú úpravu. Podľa prostredia a teploty, pri ktorej sa zmes aplikovala, sa vykonáva ošetrovanie jej povrchu (kropenie vodou počas 24 h). Poter je pochôdzny po 2 hodinách a pojazdný už po približne 24 hodinách. Maximálna veľkosť zrna 4 mm. Odporúčaná hrúbka 15 až 100 mm.

weber.bat rapid

Spotreba: Približne 20 kg/m2 (hrúbka vrstvy 1 cm)
Balenie: Papierové vrece, 25 kg
Orientačná cena: Papierové vrece, 25 kg – 12 €
Distribútor: Saint-Gobain Weber, www.weber-terranova.sk

TEXT: Andrea Dingová v spolupráci s jednotlivými výrobcami
FOTO: Cemix, archív výrobcov

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.