Konštrukcia zvukovoizolačnej podlahy

Konštrukcia zvukovoizolačnej podlahy

Stavebná akustika rozlišuje niekoľko spôsobov šírenia zvuku stavebnou konštrukciou. Zvuk sa šíri vzduchom­, pričom­­ akustické vlny prenášané vzduchom dopadajú na konštrukciu a sú ňou pohlcované alebo odrážané, prípadne­ čiastočne­ pohltené a čiastočne odrazené. Ďalej zvuk vzniká mechanickým …
Oprava podláh

Oprava podláh

Podlahy patria k najviac namáhaným konštrukciám budov, ich životnosť je obmedzená a po určitých obdobiach ich treba opraviť, prípadne úplne vymeniť. Popri technických nárokoch (odolnosť proti prešliapaniu, obrusu alebo oteru) sa na podlahoviny kladú aj estetické nároky, …
Zakladanie halových objektov

Zakladanie halových objektov

Hoci väčšina existujúcich halových objektov vytvára dojem staticky nenáročnej konštrukcie, ich premenlivé architektonické usporiadanie, veľké  rozpätia či rôzne nároky na prevádzkové požiadavky túto predstavu rýchlo vyvrátia. Preto nemožno podceniť ani samotné zakladanie hál a pri jeho …