podlahové prvky z cementotrieskových dosiek CETRIS®

Novinka – podlahové prvky z cementotrieskových dosiek CETRIS®

V ponúkaných skladbách ľahkých plávajúcich podláh IZOCET alebo POLYCET tvoria roznášaciu vrstvu na izoláciu dve vrstvy cementotrieskových dosiek CETRIS®, ktoré sú vzájomne preložené a zoskrutkované.

Rovnaký účinok sa dá dosiahnuť aj pri použití pripravovanej novinky zo sortimentu spoločnosti CIDEM Hranice, a. s. – podlahových prvkov CETRIS®. Tieto dielce, ktoré sú vytvorené z dvoch vrstiev dosiek, CETRIS® s hrúbkou 10 alebo 12 mm zlepených na poldrážku zjednodušujú prácu. Tento systém s poldrážkou súčasne výrazne znižuje aj rezanie dosiek pri ukladaní.

Uvedený inovovaný systém plávajúcich skladaných podláh v súčasnosti prešiel rozsiahlym testovaním mechanických a akustických parametrov.

podlahové prvky z cementotrieskových dosiek CETRIS®
Zdroj: CIDEM Hranice

Ponúkaný podlahový systém má širokú variabilitu – možno totiž použiť rôzne izolačné materiály (hobra, kamenná vlna, polystyrén) s hrúbkou až 160 mm.

Samotné podlahové prvky CETRIS® sa kladú na „vyviazanie“ s presahom min. 200 mm – pri ukladaní nesmie vzniknúť krížová škára. Po položení podlahového prvku je nutné zlepiť poldrážky a mechanicky ich spojiť, aby nedošlo k vypeneniu lepidla a k nadvihnutiu prvkov v poldrážke.

podlahové prvky z cementotrieskových dosiek CETRIS®
Zdroj: CIDEM Hranice

Všetky informácie o podlahových systémoch z dosiek CETRIS® nájdete na https://www.cetris.cz/systemy/podlahove-systemy/.