IMG 4672
Galéria(5)

Dosky CETRIS® sa v Česku vyrábajú už tridsať rokov

Prvé cementotrieskové dosky z technologickej linky sa na trhu objavili počas posledného novembrového týždňa v roku 1990. V tom čase to bol pre české prostredie úplne neznámy stavebný materiál. Dnes už na trhu existuje veľké množstvo stavebných dosiek a málokto sa v ponuke presne orientuje.

MG 0949
MG 1042
CETRIS BASIC
IMG 4672
logo 30 let

Cementotrieskové dosky CETRIS® sa vyrábajú výhradne z prírodných surovín, šetrných k životnému prostrediu, sú ekologické. Základnými surovinami pri výrobe sú cement, drevené triesky a voda. Dosky neobsahujú žiadne nebezpečné látky ako azbest alebo formaldehyd. Sú hygienicky neškodné, odolné proti plesniam, hubám a vďaka množstvu cementu, ktoré obsahujú, sú aj absolútne odolné proti hmyzu.

Cementotrieskové dosky CETRIS® zlučujú výhodné vlastnosti cementu a dreva. Sú ľahšie ako tradičné cementovláknité dosky, ich pevnosť a odolnosť proti poveternostným vplyvom, mrazu a plesniam ich zaraďujú na pozíciu pred štiepkocementové alebo sadrové dosky.

Ich najdôležitejšia vlastnosť je odolnosť proti ohňu – dosky CETRIS® dosahujú v klasifikácii podľa európskej normy EN 13 501-1 triedu reakcie na oheň A2-s1,d0 – nehorľavá.

CETRIS BASIC
CETRIS® BASIC | Zdroj: CIDEM Hranice

V prvých rokoch výroby sa sortiment obmedzoval iba na základnú dosku CETRIS® BASIC bez akýchkoľvek úprav. Postupne sa, samozrejme, ponuka rozširovala a pribúdalo množstvo služieb, ako napr. rezanie, frézovanie, brúsenie, vŕtanie, nanášanie povrchových úprav a ďalšie. V súčasnosti sa na trhu ponúka spolu 17 druhov cementotrieskových dosiek, ktoré našli uplatnenie vo veľkom množstve stavebníckych odvetví.

Najčastejšie sa používajú na obklady fasád, ako roznášacia vrstva podláh (záklop podláh), záklopy striech, sokle, podhľady, výplne balkónov alebo obklady výťahových šachiet. Predovšetkým nachádzajú uplatnenie všade tam, kde sa vyžaduje požiarna odolnosť. Opisy jednotlivých produktov i možnosti použitia nájdete na https://www.cetris.cz/.

MG 0949
Zdroj: CIDEM Hranice

Závod na výrobu CETRIS® dosiek sa počas svojej existencie už niekoľkokrát modernizoval. Na prelome rokov 2020/2021 je naplánovaná ďalšia modernizácia výrobnej linky, najväčšie zásahy čakajú manipulačné zariadenie, frézovací stroj a sušiareň. Uvažuje sa tiež o nákupe ďalšej deliacej píly a CNC stroja.

Dúfame, že na budúci rok bude dokončený vývoj nového podlahového sendviča – panelu pre systém plávajúcich podláh, ktorý bude vytvorený z dvoch cementotrieskových dosiek CETRIS® BASIC s hrúbkou 10 mm, zlepených na poldrážku. Podlahový panel bude mať univerzálne použitie na vytvorenie roznášacej vrstvy na rôznych podkladoch z podlahovej izolácie alebo podsypu. Vďaka tomuto panelu bude spôsob položenia plávajúcich podláh jednoduchší a rýchlejší.

MG 1042
Zdroj: CIDEM Hranice

V sortimente fasádnych obkladov sa rozšíri sortiment fasádnych dosiek o špeciálne šesťuholníkové panely systému CETRIS® HEXAGON. Netradičný formát nielen svojou geometriou, ale i možnosťou kombinácie rôznych typov samotnej cementotrieskovej dosky oživí vzhľad montovaných zavesených fasád.

Vzhľadom na zvýšený záujem o použitie cementotrieskových dosiek na zaistenie požiarnej odolnosti konštrukcií sa vykonajú skúšky požiarnej odolnosti nových skladieb stenových konštrukcií opláštených doskami CETRIS® .

Súčasná koronavírusová pandémia pohla všetkými podnikmi vo všetkých oblastiach a nevyhla sa ani stavebníctvu. Za viac ako tridsaťročnú existenciu sa musia firmy vyrovnávať s množstvom problémov a výziev. Závod na výrobu dosiek CETRIS® sa od svojho vzniku stal najväčším výrobcom cementotrieskových dosiek v Európe, čo si zaslúži jednoznačne veľké uznanie.

Zároveň je takéto ocenenie veľkým záväzkom udržať si také významné postavenie v silnej celosvetovej konkurencii; v časoch hospodárskej aj epidemickej krízy je to cieľ, ktorý spoločnosť motivuje smerom vpred a je vzorom aj pre ostatných.

ZDROJ: PR článok spoločnosti CIDEM Hranice, a.s.