ASB Články na tému

cementotrieskové dosky

Je známe, že drevo a výrobky na báze dreva sú bez dodatočných úprav a ochrany horľavé a zápalné. Pokrytím stavby nehorľavými cementotrieskovými doskami CETRIS® možno dosiahnuť požiarnu odolnosť nosných i obvodových stien.

Prvé cementotrieskové dosky z technologickej linky sa na trhu objavili počas posledného novembrového týždňa v roku 1990. V tom čase to bol pre české prostredie úplne neznámy stavebný materiál. Dnes už na trhu existuje veľké množstvo stavebných dosiek a málokto sa v ponuke presne orientuje.

Najdôležitejším faktorom je určite splnenie bezpečnostných predpisov. Bezpečnosť a použiteľnosť výplní zábradlí na balkónoch, terasách a lodžiách sa posudzuje podľa normy ČSN 74 3305 Ochranné zábradlia. Kritickou skúškou je overenie spoľahlivosti zábradľovej výplne pri rázovom zaťažení.

Na 86. kilometri diaľnice D1 pri Přerove práve prebieha výstavba Strediska správy a údržby diaľnic na území medzi lokalitami Padělky u Předmostí, Pod skalkou a Pod valem. Na opláštenie stien z vnútornej a vonkajšej strany budovy tu je použitá cementotriesková doska CETRIS® BASIC, súčasne aj ako podhľadová doska zakrývajúca presah strechy.

Cementotrieskové dosky CETRIS® vynikajú kombinovanou odolnosťou proti poveternostným vplyvom, ochranou proti ohňu, vlhkosti, hluku a plesni. Samozrejmosťou sú vysoká mechanická pevnosť, nehorľavosť, ekologická a hygienická škodlivosť. Preto ho je možné použiť, ako jeden z mála doskových materiálov, do vnútorného i vonkajšieho prostredia.

Výrobca cementotrieskových dosiek CETRIS®, spoločnosť CIDEM Hranice, a. s., pripravil pre odbornú verejnosť úplne nové, aktualizované vydanie publikácie Podklady na projektovanie a realizáciu stavieb. V publikácii nájdete ucelené informácie o produktoch a používaní cementotrieskových dosiek CETRIS® v súlade s predpismi platnými k 1. 1. 2018. 

Priestorová akustika hodnotí šírenie hluku v miestnostiach. Sledovanie vlastností priestorovej akustiky je dôležité hlavne v miestnostiach slúžiacich na prezentáciu hovoreného slova a hudby, v miestnostiach slúžiacich na záznam zvukového signálu a v ďalších vybraných priestoroch, napríklad na zhromaždenia a šport. Okrem toho je vhodné riešiť priestorovú akustiku i v priemyselných prevádzkach, kde môže správne riešenie pohltivosti priestoru prispieť k zníženiu hluku v interiéri.

Cementotriesková doska CETRIS® je známa predovšetkým ako konštrukčný materiál šedivej cementovej farby. Výrobca dosiek CIDEM Hranice, a.s., predstavuje tento rok prvýkrát svoj nový produkt, a to dosku, ktorá vyniká svojím čiernym zafarbením.

Jedným z výrazných prvkov, ktoré sa na celkovej podobe bytového domu podieľajú, sú lodžie a balkóny. A práve lodžie a balkóny, predovšetkým ich poňatie a farebnosť, dokážu posunúť celkový dojem z domu na úplne inú úroveň. Vzhľad je však pritom iba jednou z mnohých dôležitých požiadaviek, ktoré musia spĺňať.  

Požiadavky na rýchlosť a presnosť výstavby sa neustále zvyšujú. Vhodný konštrukčný systém, ktorý dokáže uspokojiť tieto a všetky ďalšie požiadavky investorov, je modulárna výstavba.