Lepenie a zváranie PVC podlahy (Pracovný postup)

Partneri sekcie:

Podlahovinu z PVC, či už v pásoch, alebo štvorcoch, je vhodné nalepiť ľahko spracovateľným disperzným lepidlom určeným na tento účel. PVC podlahovinu v kotúčoch sa odporúča rozrolovať a narezať na pásy s potrebnými rozmermi, ktoré sa na druhý deň budú lepiť.

Krok 3: Nanesenie lepidla

Lepidlo sa vyleje z originálnej plastovej nádoby na pripravený podklad v primeranom množstve, ktoré je možné spracovať v čase kladenia (30 až 40 min vrátane odvetrania).

03 Nanesenie lepidla
03 Nanesenie lepidla |

Krok 4: Rozotrenie lepidla

Lepidlo sa rozotrie celoplošne v rovnomernej vrstve pomocou vhodnej zubovej stierky (A1, A2, B1 alebo B2 v závislosti od druhu podlahoviny).

04 Rozotrenie lepidla
04 Rozotrenie lepidla |

Krok 5: Odvetranie lepidla

Celoplošne nanesené lepidlo sa nechá približne 15 min odvetrať.

05 Odvetranie lepidla
05 Odvetranie lepidla |