Lepenie a zváranie PVC podlahy (Pracovný postup)

Partneri sekcie:

Podlahovinu z PVC, či už v pásoch, alebo štvorcoch, je vhodné nalepiť ľahko spracovateľným disperzným lepidlom určeným na tento účel. PVC podlahovinu v kotúčoch sa odporúča rozrolovať a narezať na pásy s potrebnými rozmermi, ktoré sa na druhý deň budú lepiť.

Info o materiáli

» Ľahko spracovateľné disperzné lepidlo bez zápachu, určené na lepenie podlahovín do vlhkého lôžka; na lepenie PVC a CV podlahovín všetkých typov (pásy aj štvorce), textilných podlahovín s hladkým, razeným alebo latexovým rubom, podlahovín so syntetickým rubom a rubom z PU peny; vhodné do interiéru.

Čo budete potrebovať

  • Lepidlo na podlahové krytiny: Murexin Lepidlo na podlahové krytiny D 338, spotreba: približne 0,3 až 0,45 kg/m2 (podľa podkladu a podlahovej krytiny), plastové vedro, 20 kg 88,61 €.
  • Nivelačná stierka: Murexin Nivelačná hmota CA 20, spotreba: približne 1,5 kg/m2 (na 1 mm hrúbky), papierové vrece, 25 kg 16,23 €.
  • Náradie a pomôcky: nôž na PVC, priemyselný vysávač, zubová stierka, valec na podlahu, drážkovač
    zváračka na PVC a linoleum so zváracou dýzou, zváracia šnúra, nôž v tvare štvrťmesiaca.

Podlahovinu z PVC, či už v pásoch, alebo štvorcoch, je vhodné nalepiť ľahko spracovateľným disperzným lepidlom určeným na tento účel. PVC podlahovinu v kotúčoch sa odporúča rozrolovať a narezať na pásy s potrebnými rozmermi, ktoré sa na druhý deň budú lepiť. Pásy sa nechajú rozložené ležať na podlahe, aby sa podlahovina vyrovnala a žiadna zo strán sa nedvíhala a nepružila. Lepená podlahovina sa nechá dostatočne dlho (optimálne 24 h) aklimatizovať na teplotu prostredia a teplotu podkladu. Ideálna teplota na lepenie je +16 až +22 °C.

Príprava podkladu

Podklad musí byť čistý, suchý, tvarovo stabilný, bez prachu, mastnôt, olejov a separačných vrstiev. Nerovnosti podkladu sa vyrovnajú nivelačnou stierkou.

Lepenie podlahoviny

Lepidlo sa vyleje z originálnej plastovej nádoby na pripravený podklad v primeranom množstve. Čas kladenia je 30 až 40 min (vrátane odvetrania) od rozotrenia lepidla stierkou. Lepidlo sa rozotrie celoplošne v rovnomernej vrstve pomocou vhodnej zubovej stierky (A1, A2, B1 alebo B2 v závislosti od druhu podlahoviny). Nechá sa približne 15 min odvetrať.

Podlahovina sa položí do vlhkého lôžka lepidla a dôkladne sa pritlačí. Jednotlivé pásy podlahovej krytiny sa kladú tesne vedľa seba na zraz. Vzájomne sa neprekrývajú. Celá plocha sa dôkladne prevalcuje. Po krátkej prestávke sa valcovanie zopakuje predovšetkým na miestach švov a ukončení jednotlivých dielcov.

Po nalepení jednotlivých pásov PVC podlahoviny je potrebné všetky spoje zvariť zvarovou šnúrou. Frézovanie a zváranie podlahoviny je možné realizovať najskôr po 24 h od nalepenia podlahoviny. Pred samotným zváraním spojov sa vo všetkých spojoch urobia drážky do hĺbky 2/3 hrúbky PVC pásov. Tým vznikne priestor na zvarovú šnúru.

Do spojov sa pomocou zváračky so špeciálnou dýzou vloží zváracia šnúra, ktorú zváračka nataví a pritlačí do predtavenej drážky. Vystupujúca časť zváracej šnúry sa zreže zarovno s povrchom podlahovej krytiny pomocou noža v tvare štvrťmesiaca. Po zváraní je potrebné povrch opätovne dôkladne prevalcovať.

Krok 1: Narezanie a aklimatizácia podlahoviny

Podlahovina z PVC v kotúčoch sa rozroluje a nareže na pásy s potrebnými rozmermi. Pásy sa nechajú rozložené ležať na podlahe. Lepená podlahovina sa nechá dostatočne dlho (optimálne 24 h) aklimatizovať na teplotu prostredia a teplotu podkladu.

01 Narezanie a aklimatizácia podlahoviny
01 Narezanie a aklimatizácia podlahoviny |

Krok 2: Príprava podkladu

Podklad sa pred lepením podlahovej krytiny dôkladne povysáva priemyselným vysávačom, aby bol bez prachu a oddeliteľných vrstiev. Zároveň musí byť suchý, tvarovo stabilný, bez mastnôt a olejov. Nerovnosti podkladu sa vyrovnajú nivelačnou stierkou.

02 Príprava podkladu
02 Príprava podkladu |