image 98801 25 v1

Podlahy do nemocníc a laboratórií

Požiadaviek, ktoré musí spĺňať podlaha do nemocníc, čakární a laboratórií, je mnoho. Musí mať preto iné vlastnosti ako podlahy do interiérov domácností. Na vysoké požiadavky podlahových krytín do zdravotníckych zariadení reaguje tradičná česká značka Fatra svojou …