Zateplenie strechy minerálnou vlnou alebo PUR penou: nezávislé laboratórium zistilo značné rozdiely

Medzi kľúčové úžitkové vlastnosti izolácií patria tepelnoizolačné vlastnosti, ale dôležitá je aj schopnosť pohlcovať zvuk a odolávať požiaru. Pri minerálnej izolácii sú jej vlastnosti ľahko overiteľné, v prípade PUR pien, ktoré sa vyrábajú zo zmesi chemických látok miešaných priamo na stavbe, to však tak vždy byť nemusí.

Asociácia výrobcov minerálnych izolácií AVMI preto dala vykonať nezávislé merania v Univerzitnom centre energeticky efektívnych budov (UCEEB). V laboratóriu UCEEB sa merala schopnosť materiálov znižovať prenos hluku a neprepúšťať teplo. Aby bolo možné obe izolácie férovo porovnať, zhotovil sa model šikmej strechy zateplený striekanou PUR penou v celkovej hrúbke 260 mm a minerálnou vlnou v tej istej hrúbke. Ostatné použité materiály boli identické, ako môžete vidieť na ilustračnom videu.

Zvukovoizolačné vlastnosti

Ako dopadlo meranie zvukovej izolácie? Odborne sa tejto vlastnosti hovorí vážená vzduchová nepriezvučnosť, označuje sa skratkou Rw a hodnota sa udáva v decibeloch. Čím je hodnota Rw vyššia, tým lepšie akustické vlastnosti materiál a skladba má. V praxi to znamená, že dokáže lepšie brániť prenosu hluku z ulice či od susedov. Strecha s minerálnou vlnou zadrží hluk vyšší o 14 dB. Pri obytných priestoroch to predstavuje významnú hodnotu. Pre lepšiu predstavu, 14 dB znamená rozdiel medzi hlukom, ktorý vydáva chladnička a mixér.

„Strecha so striekanou PUR penou má váženú nepriezvučnosť 39 dB, zatiaľ čo strecha s minerálnou vatou 53 dB,“ vysvetľuje Jiří Nováček z Univerzitného centra energeticky efektívnych budov (UCEEB). Ako ďalej dodáva, požiadavky na zvukovú izoláciu obvodových plášťov budov, ktoré uvádza ČSN a STN 73 0532, závisia od ekvivalentných hladín akustického tlaku A pred obvodovým plášťom počas dňa a noci.

„Zatiaľ čo strecha s PUR penou (bez strešných okien) spĺňa požiadavky do hladiny akustického tlaku A v exteriéri približne 59 dB (počas noci), strechu s minerálnou vatou (bez strešných okien) možno vo všeobecnosti použiť aj v prostredí až o 14 dB hlučnejšom. Pre strechu so strešnými oknami treba očakávať rozdiel približne od 2 dB do 7 dB v závislosti od akustických vlastností a veľkosti okien,“ upresňuje Jiří Nováček.

Minerálna vlna v skladbe strechy účinne pohlcuje zvuk a zvyšuje vzduchovú nepriezvučnosť celej skladby. Taká strecha je vhodná predovšetkým všade tam, kde sa predpokladá vyššia hluková záťaž, napr. v mestskej zástavbe. Izolácia s horšími akustickými vlastnosťami postačuje v tichšom prostredí alebo na izoláciu skladov či garáže.

Tepelnoizolačné vlastnosti

A ako dopadlo tepelnoizolačné porovnanie? Pri porovnávaní tepelnoizolačných vlastností sa zistilo, že použitá PUR pena bola len o niečo málo horšia ako bežná minerálna vlna. Meral sa súčiniteľ tepelnej vodivosti označený gréckym písmenom lambda (l). Lambda hovorí o tom, ako dobre izolácia izoluje. Čím je hodnota nižšia, tým sú jej izolačné vlastnosti lepšie.

„Pri PUR pene sme namerali počiatočnú hodnotu lambda 0,039 W/(m . K). Minerálne izolácie do šikmých striech majú obvykle hodnotu v rozpätí lD = 0,031 – 0,038 W/(m .·K) v závislosti od typu izolácie. Hodnoty meranej PUR peny sa teda blížia minerálnej izolácii,“ hovorí Kamil Staněk z laboratória stavebnej tepelnej techniky Univerzitného centra energeticky efektívnych budov (UCEEB).

Ďalšie porovnania – horľavosť a možnosť aplikácie svojpomocou

Pre majiteľa domu sú dôležité aj ďalšie rozdiely vlastností týchto tepelných izolácií. Horľavosť materiálov je definovaná triedou reakcie na oheň. Minerálna vlna patrí do triedy reakcie na oheň A1 alebo A2, teda medzi nehorľavé materiály, ktoré pri požiari nedymia a nič z nich počas požiaru neodkvapkáva.

PUR peny patria najčastejšie do triedy D alebo E, teda medzi horľavé výrobky, ktoré prispievajú k vývoju požiaru a navyše pri ňom uvoľňujú veľké množstvo vysokotoxického kyanovodíka. Minerálnu vlnu možno aplikovať svojpomocou prostredníctvom ľahko dostupných pomôcok a návodov. PUR peny musí aplikovať vyškolený pracovník v ochrannom protichemickom obleku a so špeciálnym zariadením. Aplikácia PUR pien svojpomocou sa rozhodne neodporúča.

Oba materiály sa tiež v konštrukcii správajú inak. Minerálnu vlnu možno kedykoľvek z konštrukcie vyňať, pretože priestor vyplňuje bez chemického kotvenia. PUR peny po aplikácii expandujú a prilepia sa na okolité materiály, napríklad krokvy, podobne ako lepidlo. Odstrániť PUR penu zo strechy je tak možné iba jej vyrezaním.

„Pri nákupe trvajte na tom, aby dodávateľ v kalkulácii uviedol celkovú cenu vrátane všetkých nákladov na realizáciu, dopravu a prípravné práce. Niektorí nepoctiví dodávatelia totiž uvádzajú len cenu za materiál a aplikáciu. Zákazníci sa potom čudujú, keď vo vyúčtovaní cena vzrastie aj o stovky eur za dopravu, prípravu pracoviska a podobne,“ upozorňuje Marcela Kubů, výkonná riaditeľka AVMI.

Podrobnosti nezávislých meraní nájdete v ilustračnom videu.

www.avmi.sk.

KategórieStrecha, Zateplenie strechy